• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/158

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

158 Cards in this Set

 • Front
 • Back
att dölja 4
скрывать
en anklagelse 3
обвинение
att säga rent ut 4
сказать напрямую
att beröva 1
лишать
därigenom
таким образом
en inställning 2
отношение
faktisk
фактический
en omständighet 3
обстоятельство
snarare
скорее
att uttnyttja 1
использовать
sorgsen
грустный
en rot 3
корень
ett förräderi 3
предательство
bruten
сломанный
bitter
горький
att utveckla 1
развивать
en gåva 1
дарование
att bry sig om 3
заботиться
i längden
в перспективе
att sätta sig på skolbänken
начать учиться
hjälpligt
сносно
att bejaka 1
подтверждать
det slog mig
я вдруг понял
provisorisk
временный
sårande
трагично
rotad
укоренившийся
att avsky 3
ненавидеть
ett tillfälle 4
случай
flytande
бегло
osynlig
невидимый
att ladda upp 1
заряжать
seg
затянутый
huvudsakligen
в основном
sinsemellan
между собой
att fnittra 1
хихикать
att lura 1
обманывать
i närheten
поблизости
att växla 1
менять
en hemlis 2
секрет
att fladdra 1
трепыхаться
att dala ner 1
опускаться
blek
бледный
en sky 2
небо
att fascinera 1
очаровывать
att föredra 4
предпочитать
ett val 5
выбор
att tendera 1
иметь склонность
att stötta 1
поддерживать
ett samspel 5
взаимодействие
i synnerhet
в особенности
än det ena än det andra
то один, то другой
enstaka
отдельный
att förknippa 1
связывать
att anpassa 1
приспосабливать
torde
(мод.) = bör, lär
avsiktlig
намеренный
att utnyttja 1
использовать
en tillgång 2
ресурс, доступ
att avskärma sig 1
отгородиться
känslomässig
эмоциональный
att framkalla 1
вызывать
laddad
напряженный
en gest 3
жест
ett kelejdoskåp 4
калейдоскоп
överdådig
преувеличенный
en omfamning 3
объятие
en näve 2
кулак
att hävda 1
утверждать
statisk
неподвижный
icke-verbal
невербальный
rimligen
вероятно
instinktiv
инстинктивный
en kypare 5
официант
visuell
визуальный
att läxa upp 1
отчитывать
sensuell
чувственный
riskabel
рискованный
en trakt 3
местность
att tvärbromsa 1
резко тормозить
grov
грубый
en förolämpning 2
оскорбление
att hejda 1
останавливать
en sväng 2
поворот
rasande
разъяренный
dryga böter
серьезный штраф
en upplevelse 3
опыт
en konsekvens 3
последствие
ett beteendemönster 5
модель поведения
en integration
интеграция
att ta för sig 4
угощаться
att avböja 2
отказываться
intimt
тесно
att förknippa 1
связывать
gällande
действующий
flytande
бегло
att poängtera 1
подчеркнуть
att behärska 1
владеть
emotionellt
эмоциональный
att avgöra 4
определять
en förmåga 1
способность
en flexibilitet
гибкость
en anpassning
приспособление
gångbar
употребительный
att nia 1
обращаться на вы
att dua 1
обращаться на ты
en norm 3
норма
ett uppförande 4
поведение
att tillägna sig 1
приобретать
ett överseende
снисходительность
ohövlig
невежливый
nonchalant
неуважительный
att integrera 1
интегрировать
outtalad
неписанный
givetvis
разумеется
en motivation
мотивация
att påpeka 1
указывать
det kvittar
не имеет значения
en uppfattning 2
восприятие
en telning 2
ребенок
ett joller
агуканье
tillgjord
наигранный
att uppfatta 1
воспринимать
att överdriva 4
преувеличивать
omedvetet
неосознанно
oavsett
независимо от
att behärska 1
овладевать
fonetisk
фонетический
ett element 5
элемент
ett föl 5
жеребенок
veritabel
настоящий
att ignorera 1
игнорировать
att spåra 1
отслеживать
att tilltala 1
радовать
att strunta i 1
плевать на
enskild
отдельный
betydande
значительный
att härma 1
передразнивать
en tendens 3
тенденция
att förbluffa 1
поражать
en ihärdighet
упорство
en skarv 2
стык
att mynta 1
чеканить (придумывать слова)
ett begrepp 5
понятие
en förort 3
пригород
vitt
очень
en utkant 3
отшиб
att avspegla 1
отражать
en jargong 3
жаргон
en företeelse 3
явление
att hävda 1
утверждать
torftig
убогий
kreativ
креативный
en benämning 2
наименование
ett kriterium 3
критерий
en ledamot 3
член
en beteckning 2
обозначение
att hålla i längden 4
продержаться долго
en förutsägelse 3
прогноз