• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/245

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

245 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Motvillig

reacio

Brutal

cruel

Avbrott

interupcion

Ytterst

extremo

Recibir/Tener permiso

Vila / vila ut

Descansar / descanso / descansar completo

Utvilad

Estar descansado

Förmodligen

probablemente

brist / bristen

falta / la falta

Förhålla sig / Förhåller sig /Förhöll sig /Förhållit sig

Estar de tal forma /Esta de tal forma/ Estuvo / Ha estado

Bre ut sig / brer ut sig / utbredd

Se extiende / Extenderse/ extendido

Läkemedel

Medecina

Skriva ut

Imprimir / Hacer una receta de medecina

Återhämta sig

recuperarse

Ta igen /tar igen /tog igen/ tagit igen

Recupera / Recuperar / Recuperó / recuperado

Vak /Vaket

Trabajar de noche cuidando

Passiv / Passivt

Pasivo / Pasivamente

Tillstånd / Tillståndet

Estado / el estado (situacion)

Cykel

Ciclo/ Bicicleta

Blunda / Blundar

Tener los ojos cerrados / Cerrar los ojos

Ytlig / Ytligt

Superficial / Lo superficial

Lättväckt

Facil de despertar

Övergång / Övergången

Transicion / La transicion

Sjunka / sjunker / sjönk / sjunkit

Disminuir/ Disminuye/ Disminuyo/ Disminuido

ske / sker

Pasar / Pasa

ide / idet

nido / el nido lugar de hibernacion

inträffa / inträffar

occurre / ocurir

Utgöra / utgör/ utgjorde / utgjort

Constituye /Constituir /Constituyó /Constituído

Intryck / Intrycket

Impresion / la imprecion

Bearbeta / bearbetar

Procesa / procesar

Betydelsefull / Betydelsefullt

Significante / significativo

Inlärning / inlärningen

Aprendizaje / El apredizaje

Vanligtvis

en general

Numera

Ahora / hoy en día

Stiga / Stiger / steg / stigit

Subir / Sube/ subió / ha subido

Medvetande / Medvetandet

Conciencia / La conciencia

Avbryta / Avbryter / Avbröt/ har avbrutit

Interumpe / Interumpir / Interumpió / ha interumpido

Piskrapp / Piskrappet / Piskrappen

Latigazo - Latigazos / El Latigazo / Los latigazos

Omtumlad / Omtumlade

Aturdido / aturdidos

Behov / behovet

Nececidad / la nececidad

Tåla / Tål

Aguantar / aguanta

Anledning / Anledningar

Razon / razones

Fiffig / fiffigt

ingenio / ingenoso

Lösning / lösningen

Solucion / la solucion

Geni / geniet

Genio / El genio

Därpå

Entonces / despues

Effektiv / Effektivt

Eficaz / lo eficaz

med andra ord

en otras palabras

Vaka / vakar / Att vaka

Vigilia / vigila / Vigilar

Intensiv / intensivt

Intenso / lo intenso

Individuell / individuellt

Individual lo individual

Skrämmande

asustante

ladda / laddar

cargar / carga (energia)

Immun

imune

Slippa / slipper / slapp /sluppit

evitar hacer / evita hacer/ evitó hacer / evitado hacer

ägna sig åt / ägnar sig åt

dedicarse a/ se dedica a

Ständigt

constantemente

Rön / rönet

Reultado scientifico / El resultado scientifico

bl.a. /bland annat

entre otras cosas

Störning / störningen

perturbacion / la perturbacion

Latmask

aragán

Rentav

Simplemente

Energisk

lleno de energía

sträcka ut sig / sträcker

estirarse / estirar

unna sig / unnar

tratarse de algo como lujo / darle algo a alguien como lujo

kompensera / kompenserar

compienso / compensar

kapa / kapar

corta / cortar (con cierra)

påstå / påstår

clamar / clama

kick / kicken

euforia / la euforia (expresion cotidiana)

Kvarstå / kvarstår

Quedar / queda

Enligt

Según

Förmåga / förmågan / förmågor

Capacidad / la capacidad / las capacidades

vidare

ademas

kärl / kärlet / kärlen

vena / la vena / las venas

lova / lovar

prometer / promete

enig / enigt

unido

dock

de todas maneras

mena / menar

significar / significa (quier decir)

minne / minnet / minnen

memoria / la memoria / las memorias (recuerdos)

Förbättra / förbättra

Mejora / mejorar

nämligen

o sea / realmente

växtvärk

dolor de creciiento

nyttigt

sano

tupp / tuppen

gallo / el gallo

höna / hönan

gallina /la gallina

helt enkelt

simplemente

kommit fram till

ha llegado a

öka

aumentar

sjukdomar

enfermedades

förändringar

cambios

konst

arte

låsa in / låser

enllava / enllavar

underlätta / underlättar

facilita / facilitar

anställd / anställda / anställda

empleado / el empleado / los empleados

exempelvis / till exempel

por ejemplo

installera / installerar

instala / instalar

vilopaus / vilopausen / vilopauser

pausa de descanso / la pausa de descanso / las pausas de descanso

orka / orkar

aguanta / aguantar

ständig / ständigt

constante / constantemente

koppla av / kopplar av

relajarse / se relaja (desconectarse)

varva ned / varvar ned

relajarse / se relaja (bajar las vueltas)

nyligen / nyss

recientmente

underverk / undeverket / underverken

milagro / el milaro / los milagros

åtminstone

por lo menos

då och då

de vez en cuando

mardröm / mardrömen / mardrömmar

pesadilla / la pesadilla / las pesadillas

portfölj / portföljen / portföljer / portföljerna

portafolio / la portafolio / portafolios / los portafolios

våndas

agonizarse

stamma / stammar

tatarmudeo / tatarmudear

glömska/ glömskan

olvido / el olvido

spritt

conocido / desparcido

ytterst

extremadamente

i genomsnitt

en promedio

såväl ..... som

ambos ... como

somliga

algunos

till och med

hasta incluso

tyda / tyder

interpretar / interpreta (descifrar)

hävda / hävdar

clamar / clama

bearbeta / bearbetar

procesar / procesa

förbereda / förbereder

preparar / prepara

kaos / kaoset

caos / el caos

inträffa / inträffar

occurrir / ocurre

uppleva / upplever

exprenciar / experencia (verbo)

leta efter

busacar (algo)

känna på sig / känner på sig

presentir / presiente

"dygnsklocka"

reloj biologico (de los 24 horas)

mittemellan

entre / en medio de

inrätta / inrättar

instalar / instala (organizar)

kreativitet / kreativiteten

creatividad / la creatividad

gälla / gäller

estar valido / esta valido

produktiv / produktivt

productivo

"himla"

muy (cotidiano como el cielo)

knasig / knasigt

tonto (cotidiano)

bondesamhälle / bondesamhället

sociedad campesina / la sociedad campesina

lantbruk / lantbruke

agricultura / la agricultura

gala (gal, gol, galit)

cantar (del gallo) (canta, cantó, cantado) solamente el gallo

fördel / fördelen / fördelar / fördelarna

ventaja / la ventaja / ventajas / las ventajas

anpassa / anpassar

adaptar / adapta

förresten

a proposito

rusningstid / rusningstiden

hora pico / la hora pico

Hög tid

Ya es tiempo

sova middag

hacer siesta

spinna (spinner, spann spunnit)

maulla (maullar, maulló, maullado)

gå ann / går ann

es adecuado /permitido / ser adecuado / permitido

latmask / latmasken

perezoso / el perezoso

sömntuta / sömntutan

dormilón / el dormilón

övertala / övertalar

persuadir / persuade

tonåring / tonåringen

adolecente / el adolecente

nian

el noveno grado

på tok

totalmente mal

utsövd

totalmene descansado

utomhus

afuera / al aire libre

stupa / stupar

caer / caiga (tambien morir en guerra)

vana / vanan

habito / el habito

envisas

persitir

dra igång

empezar / lanzar

förslag / förslaget

propuesta / la propuesta

seg / segt

lento

piggna till / piggnar till

empezar a animarse / se esta empezando a animar

låst

fijo (enllavado)

pendla / pendlar

oscilar / conmutar

uppvärmd / uppvärmt

calentado

öka / ökar

aumentar / aumenta

steg / steget

paso / el paso

på så vis

de tal manera

hastighet / hastigheten / hastigheter / hastigheterna

velocidad / la velocidad / velocidades / las velocidades

puls / pulsen / pulsar / pulsarna

pulso / el pulso / pulsos / los pulsos

stretcha / stretchar

estirarse / se estira

råka ut för / råkar ut för

algo que me pasa / me esta pasando algo

värk / värken

dolor / el dolor

förbränna / förbränner

quemar / quema

utrustning / utrustningen / utrustningar

equipo / el equipo / equipos

lämplig / lämpligt

adecuado

i handeln

en los comercios

var som helst

donde sea

stig / stigen / stigar / stigarna

sendero / el sendero / senderos / los senderos

väja / väjer

esquivar / esquiva

stav / staven

bastón

rörelse / rörelsen

movimiento / el movimiento

syre / syret

oxígeno / el oxígeno

belastning / belastningen

presion / carga

bantning / bantningen

dieta / la dieta (solamente para bajar de peso)

tips / tipset / tipsen

informacion / la informacion / las informaciones

stoppa i sig

meterse a la boca

kolhydrat

carbo hidrato

fiende / fienden / fiender

enemigo / el enemigo / enemigos

bister / bistert

sombrio

snarare

mas pronto

förvirrad / förvirrat

confuso

sprida

regar

livsmedel

Alimentos

sannerligen

ciertamente

rubrik / rubriken / rubriker

titulo / el titulo / titulos

samtidigt

al mismo tiempo

smaskig / smaskigt

delicioso

Ursprung, ursprunget

origen, el origen

lida (lider, led, lidit)

sufrir (sufre, sufrio, sufrido)

knyta (knyter, knöt, knutit)

hacer un nudo (hace un nudo, hizo un nudo, hecho un nudo)

fungera, fungerar

funcionar, funciona

gå ner (går ner, gick ner, gått ner)

bajar (baja, bajo, bajado)

föda, födan, födor

comida, la comida, comidas

såsom

asi como

avstå (avstår, avstod, avstått)

abstenerse (abstiene, abstuvo, abstenido)

broschyr, broschyren, broschyrer

folleto, el folleto, folletos

skrift, skriften, skrifter

escrito / folleto

däremot

a lo contrario

dagligen

diario

sunt

sano

inspiration

inspiracion

regelbundet

regularmente

lagra, lagrar

guarda, guardar

kost, kosten

dieta, la dieta (comida)

förekomma (förekommer, förekom, förekommit)

occurrir (ocurre, occurio, occurido)

relativt

relativamente

tillskott, tillskottet

suplemento

brist, bristen

falta, la falta

laka ur

lixiviación

skörhet, skörheten

fragilidad, la fragilidad

uppmjukning

reblandecimiento

breddgrad

latitud

därmed

por eso

färre (få, färre)

menos

mängd

cantidad

risk, risken

riesgo, el riesgo

insjukna, insjukna

enfermarse, se enferma

reglera, reglerar

regular, regula

tillväxt, tillväxten

crecimiento, el crecimiento

förhindra, förhindrar

prevenir, previene (evitar)

bildning, bildningen

formacion, la formacion

ha betydelse för

tener significado para

ha ett finger med i spelet

ser por parte responsable (tener un dedo en el juego)

lager, lagret

bodega, la bodega

tillgodose ett behov

satisfacer una necesidad

förutsätta

presuponer

tillräcklig, tillräckligt

suficiente

hy, hyn

piel

skydd, skyddet, skydden

proteccion, la proteccion, protecciones

släppa igenom, släpper igenom

dejar pasar, deja pasar

såväl ... som

ambos ... como

nordbo

habitante nordico

liksom

así como, de la misma manera

berikad

enriquesido

möjlighet, möjligheten, möjligheter

posibilidad, la posibilidad, posibilidades

bidrag, bidraget

contribucion, la contribucion

matlåda, matlådan, matlådor

lonchera, la lonchera, loncheras