• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back

gourmand

dol op lekker (en veel) eten

l’alimentation

de voeding

grossir

dikker worden

un régime

een dieet

l’obésité

de obesitas

léger/légère

licht (verteerbaar)

se nourrir

zich voeden

contenir

bevatten

un emballage

een verpakking

la boîte

het blik(je)

le goût

de smaak

frais/fraîche

vers

provenir de

afkomstig zijn van

(faire) bouillir

koken

le fournisseur

de leverancier

la pâtisserie

de banketbakkerij

la saveur

de smaak

le poisson

de vis

une truite

een forel

l’huile

de olie

le vinaigre

de azijn

le convive

de gast, de tafelgenoot

le congélateur

de (diep)vriezer, de vrieskist

affamé

uitgehongerd, hongerig

la dégustation

een proeverij

renverser

omstoten, omgooien

déboucher

ontkurken, opentrekken

le gâteau

het taartje, het koekje

le serveur

de ober

le robinet

de kraan

contribuer à

bijdragen aan

l’addition

de rekening

une entrée

een voorgerecht

emporter

afhalen, meenemen

une cannette

een blikje

le blé

het graan

la famine

de hongersnood

une gorgée

een slok

le micro-ondes

de magnetron

salé

zout, gezouten