Essay about My Business Job

2372 Words Apr 19th, 2013 10 Pages
GİRİŞ VE GENEL BİLGİ

Örnek projeler bölümünde bulunan projenin Zemin katta bulunan Z01 nolu salonun ısı kaybı hesabı örnek olarak verilmiştir. Şekil 1'de daireye mimari ,tesisat ve vaziyet planlarının bir bölümün verilmiştir(Z01 nolu SALON). Dairenin iç hava sıcaklıkları Çizelge 2.6'dan alınmıştır. Salon için iç hava sıcaklığı 22°C' dir. Bina Afyonda inşa edilmişidir. Afyon için hesaplamalarda kullanılacak dış hava sıcaklığı (-12°C R) olup Afyon için bölge durumu bölümünde ( R ) ifadesiyle bölgenin rüzgarlı bir bölge olduğu ifade etmektedir. Bu değere Şehirler 1 çizelgesinden alınmıştır. Örnek hesabı verilecek daireye ait duvarların, döşemenin ve tavanın malzeme cinsleri kalınlıkları ve Şekil 2 de verilmiştir.

Şekil1 Tesisat
…show more content…
Yapı malzemelerinin (lh )ısı iletkenlik hesap değerleri Demirdöküm firmasının teknik yayımlardan alınmış ve çizelgeler bölümünde verilmiştir.
Öncelikle yukarıda Şekil 2 de verilen sıralama ve malzeme özellikleri uyarınca duvar, döşeme ve tavanların K değer hesabı yapılacaktır. Verilen örnek projede, kolon ve kirişler ile duvarlar aynı özelliklere sahip şeklinde düşünülmüştür. Normalde yapısal olarak kiriş ve kolonlar duvarlardan farklı olduğundan ayrıca bir parça olarak hesaplanmak zorundadır.

Dış Duvarlar:

İç Duvarlar:

Döşeme:

Isı Kaybı Hesap Çizelgesinin Doldurulması

Öncelikler karışıklıklara mahal vermemek için hesabı yapılacak bölümün adı ve ortam sıcaklığı çizelgenin ilk satırına yazılır.“Z01 Salon 22°C” bu değer tablolar bölümünde verilen Çizelge 2.6 den alınmıştır.

Daha sonra bir sonraki satır birinci satır kabul edilerek adım adım ısı kaybı hesap çizelgesi doldurulma başlanmıştır.

1.Satır: Öncelikle çizelgeyi doldurmaya başlamadan bir başlangıç noktası olması için bir yön belirlenir. Bizim örneğimizde başlangıç yönü olarak GÜNEY seçilmiştir. Yön belirlendikten sonra bu bölümde bulunan kapı, pencere vb. elemanların hesapları öncelikle yapılıp daha sonra bu elamanlar toplam alandan çıkartılır. İlk satır ilk sütuna pencerenin modeline göre belirtilmiş simgesi yazılır.(ÇCP) Bu simgeleri de bir standardı olup bu liste de Çizelge 2.2 den verilmiştir. İkici sütuna Güney yönünün baş harfi olan (G)

Related Documents