• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
❤akciğerde kompliyansın❤

💕en iyi olduğu bölge💕
💕bazal💕
❤akciğerde ventilasyonun❤

💕en iyi olduğu bölge💕
💕bazal💕
💕akciğerde perfüzyonun💕

❤en iyi olduğu bölge❤
💕bazal💕
💕akciğerde V/Q oranı 💕

en iyi nerede
💕apeks💕
💕indikatörle ölçülemeyen💕

❤ vücut sıvı bölümleri❤
💕interstisyel sıvı💕

💕hücre içi sıvısı💕
💕böbrekten salgılanan💕

❤hormonlar❤
💕bradikinin💕

💕eritropoetin💕

💕renin💕

💕vit D💕

💕prostoglandin💕
böbreğin

💕en küçük 💕

💕fonksiyonel birimi💕
💕nefron💕
💕nefron 💕

nelerden oluşur
💕malpighi+tübül💕
💕malpighi 💕


💕nelerden oluşur💕
💕glomerül+bowman💕

kalıcı böbreklernereden gelişir

metanefroz

nefron

❌(kollektör tübül hariç)❌

nereden gelişir
💕metanefrik blastem💕
💕kollektör tüp💕

💕üreter💕

nereden gelişir
💕üreter tomurcuğu💕

idrarın konsentre edildiği nefron

JM nefron

💕JM nefronları💕

tutan hastalık
💕FSG💕
(FOKAL SEGMENTAL GLOMERULOSKLEROZ)
💕JM nefronun 💕

hangi modülleri

💕medullada💕
💕henle Kulpu💕

💕toplayıcı tübül💕
kılcal damar ağı

💕 2 arter arasında olan yapı💕
💕glomerül💕
glomerüler

💕hidrostatik basınç💕

💕neden yüksek💕
💕aferent arteriol➡eferentten kalın💕
💕renal arter kısa ve kalın💕
böbrek

filtrasyon membranındaki

💕temel bariyer💕
💕bazal membran💕
💕bazal membrandaki💕

yapı
💕GAG(glikozaminoglikan)💕
💕GAG'lardan 💕

💕bazal membranda 💕

en fazla bulunanı
💕heparan sülfat💕
💕nefrotik sendrom 💕

ve

diabetik nefropatide

bozulan
💕(-)yük💕
💕filtratın💕

💕plazmadan farkı💕
💕şekilli eleman💕

💕protein yük💕
glomerüler filtrasyonu oluşturan

💕temel güç💕
💕kanın hidrostatik basıncı💕
💕aort basıncı 💕

⬇kaça mmHg'ye düşerse⬇

idrar oluşumu durur
💕40-50 mmHg💕
💕filtrasyon membran💕

olan yapılar
💕endotel💕

💕bazal membran💕

💕podosit(epitel)💕

💕mezengial hücre💕
💕GFR'nin💕

normal değeri
💕125ml/dk💕
💕net filtrasyon basıncında💕

❌fonksiyonel önemi olmayan❌
💕filtrat onkotik basıncı💕

kan basıncı artarsa GFR ne olur

artar

💕eferent arteriol daralırsa💕

💕GFR ne olur💕
⬆artar⬆
💕aferent arteriol daralırsa💕

💕 GFR ne olur💕
⬇azalır⬇
💕bowman kapsülünde💕

⬆basınç artarsa⬆

GFR ne olur
⬇azalır⬇
💕distal tübülde 💕

💕Na'u ölçen reseptör ne💕
💕makula densa💕

renini salgılayan hücre

JG hücreler

anjiotensinojenin başlıca yapıldığı organ

KC

anjiotensin II' nin etkileri

su içerir


damarları darltır


aldosteron salgılatır


nöroadenalin salınımını kolaylaştırır


ADH ve ACTH salgılatır

su böbrekte en çok nereden geri emilir

proksimal tübül

böbrekte su geri emilimini direk artıran hormon

ADH

ADH etkili olduğu

nefron segmenti
💕distal ve toplayıcı💕

ADH, hücrede hangi reseptöre tutunur

V2

💕V2 reseptörü 💕

hangi💕 G proteini💕

ile kenetli
💕Gs💕
💕Gs'nin 💕

💕membranındaki ilişkili💕 enzimi
💕adenilat siklaz💕
💕ADH hangi 💕

💕2.haberciyi kullanır💕
💕cAMP💕
💕cAMP ile ilişkili 💕

💕sitoplazmik enzimi💕
💕protein kinaz A💕
💕ADH💕

💕hangi su kanalı 💕

⬆sayısını artırır⬆
💕aquaparin 2💕
💕Mg dışında hepsi,💕

böbrekte

💕en çok nerde geri emilir💕
💕proksimal tübül💕
💕aldosteronun 💕

💕etkileri neler💕
💕Na ve suyu tutar💕

💕 K ve H' atar💕
💕aldosteron💕

💕nereden salgılanır💕
💕böbrek üstü bezi korteksi💕
💕aldosteron💕

💕adrenal bezdeki 💕

hangi tabakadan salgılanır
💕zona glomeruloza💕
💕aldosteronla 💕

yarışan madde
💕spironolakton💕
💕hem geri emilip 💕

💕hem sekrete edilen💕 iyon
💕K+💕