• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Kalp debisini yükseltenler

Ateş


Anksiyete


Adrenalin


Nöradrenalin

Pulmoner embolide ne olur ?

DDimer artar


Pro BNP artar


Sağ kalp yetmezliği olabilir


Tansiyon düşüktür


Hipoksi hipokarbi olur

Disse aralığında bulunan kollajen

Az miktarda tip 3 kollajen

Paneth Hücresi

İnce Barsakta bulunur


Lizozim salgılar


Antimikrobiyal peptik salgılar


Liberkühn kriptasının tabanında bulunur


Epitel hücresidir

Görme fizyolojisi

Fosfodiedteraz tip 6 regüle eder


Transdusin regüle eder


CGMP aracılık eder


Rodopsin tarafından algılanır


Fotona bağlı hiper polorizasyon olur

Embriyo Dönemi

3-8 haftalık dönemdir

Embriyo dönemi gelişen organlar

Karaciğer pankreas tomurcukları


El ayak tomurcukları

Langerhans hücresi ... eksprese eder

CD1A

Eozinofil özellikleri

Çift çekirdekli


Bazik protein barındırır


Fc reseptörü eksperese eder


Bol arjinin bulunur

İştah azaltanlar

Leptin


Östrojen


GLP


TNF

Büyüme hormonu artıranlar

Stres


Egzersiz


Arjinin

Progestron iştahı ...

Azaltır

Rubro spinal yol görevi

Üst ext flexsiyon alt ext ekstansiyon

Tropomodulin

Aktin uzunluğunu regüle eder

Kispeptin

GnRH salınımını artırır

Dopamin

Sistemik direnci azaltır

Reseptörü çekirdekte olanlar

Tiroid hormonu


Östradiol


Kalsitriol


Progesteron