Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/173

Click to flip

173 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Airport ✈

Havaalanı

Amusement park 🎡🎢🎠

Eğlence Parkı

Art Gallery

Sanat galerisi

Bakery 🍞

Fırın

Chemist's 💊

Eczane

City hall 🏤

Belediye binası

Clothes shop 👖👚👕👔

Kıyafet mağazası

Concert Hall 🎶🎤

Konser Salonu

Cosmopolitan

Çok uluslu

Department store

Büyük mağaza

Exhibit paintings

Tabloları sergilemek

Fire station

İtfaiye

Governorship

Valilik

Have a haircut 💇

Saç tıraşı olmak

Jeweller's 💍💎

Kuyumcu

Library 📚📚

Kütüphane

Lose his wallet

Cüzdanını kaybetmek

Municipality

Belediye

Music store 💿💽

Müzik mağazası

Neighbourhood

Mahalle

Newsagent 's

Gazete bayi

Opera house

Opera binası

Report a crime

( suç ) ihbar etmek

Send a parcel 📦

Paket göndermek

Shoe shop 👠👞👟

Ayakkabı mağazası

Shopping mall

Alışveriş merkezi

Sports centre 💪

Spor Merkezi

Stationery ✏📐📏

Kırtasiye

Take a boat tour ⛵

Tekne turuna çıkmak

Travel agency

Seyahat Acentası

A pair of

Bir çift

Acrobat

Akrobat, cambaz

Across the street

Yolun karşısında

Ancient statues

Tarihi heykeller

Aquarium 🐟🐠

Akvaryum

Attend

Katılmak

Bake

(Fırında) pişirmek

Bank 💵💱💰

Banka

Barber 💇

Berber

Besides

Ayrıca

Blue Mosque

Sultanahmet Cami

Book shop 📚📚

Kitapevi, kitapçı

Borrow a book

Kitap ödünç almak

Borrow a book

Kitap ödünç almak

Bosphorus

Boğaz (istanbul)

Boutique 👒👗👡👠

Butik

Bowling salon 🎳

Bovling salonu

Bread 🍞🍞

Ekmek

Butcher's 🔪🍗

Kasap

Button

Düğme

Buy

Satın almak

Café

Kafe

Capital

Başkent

Cash desk

Vezne

Certainly

Kesinlikle

Cinema

Sinema

Circus 🎪🐒

Sirk

Clothing👞👔👖👕

Giyim

Coffee shop ☕🍵🍰🍩

Kahve dükkanı

Computer shop 💻📱

Bilgisayar mağazası

Concert

Konser

Customer

Müşteri

Customer care

Müşteri Hizmetleri

Delicious 🍨🍰🍩

Lezzetli

Doughnut 🍩

Tatlı, ortası delik çörek

Draw money 💱💳

Para çekmek

Drive Bumper cars

Çarpışan araba sürmek

Electronics 🔌

Elektronik

Espresso ☕

Espresso kahve

Experience

Deneyim, tecrübe

Express yourself

Kendini ifade etmek

Fashionable 👗👢

Modaya uygun

Fizzy drinks

Gazlı içecekler

Floor

Binadaki bir Kat , bir mekanın zemini

Florist's 🌸🌻💐

Çiçekçi

Flower 🌼

Çiçek

Furniture

Mobilya

Driving licence

Sürücü belgesi, ehliyet

Plane tickets

Uçak Biletleri

Gold ring

Altın yüzük

Goldfish

Japon balığı

Greengrocer's

Manav

Grocery

Market

Hairdresser 💇

Kuaför, berber

Historic sites

Tarihi Yerler

Hospital

Hastane

Hotel

Otel

Jewellery 💍

Mücevher

Kind, what kind of chocolate do you like

Tür, çeşit

Letter ✉

Mektup

Limit

Sınır

Listen to a concert

Konser dinlemek

Magazine

Dergi

Magnificent

Muhteşem

Main Street

Ana cadde

Map

Harita

Mayor

Belediye Başkanı

Meat 🍖🍗

Et

Medicine 💊

İlaç

Modern art

Çağdaş Sanat

Mosque

Cami

Movie theatre , cinema

Sinema

Museum

Müze

Newspaper 📰

Gazete

Offer

Teklif, teklif etmek

On the edge

Köşede

On the other side

Diğer tarafta

Opposite

Karşısında

Orchestra

Orkestra

Outdoor market 🍒🍋🍐

Pazar

Painkiller 😱😱😱

Ağrı kesici ilaç

Pay taxes

Vergi ödemek

Pet Shop 🏩🏩🏩

Evcil hayvan dükkanı

Petrol ⛽

Benzin

Petrol station ⛽🚘

Benzin istasyonu

Police station 🚔

Polis merkezi

Post Office ✉📮📬

Postane

Presciption 💊

Reçete

Present 🎁

Hediye

Press, pressure

Basmak (gazete basmak, düğmeye basmak ), baskı

Report the fire 🚒

Yangın ihbarında bulunmak

Restaurant 🍴🍝

Restoran

Ride on the London Eye 🎡

"London Eye" dönme dolabına binmek

Rubbish collection

Çöp toplama

Safe environment

Güvenli çevre

Scenery

Manzara

Seafood 🐟🍴

Deniz ürünü

Security Escort service

Güvenlik hizmeti

See a play

Tiyatro oyunu izlemek

See an opera

Opera seyretmek

Shop

Dükkan , mağaza

Shopping centre

Alışveriş Merkezi

Skirt

Etek

Smart clothes 👞👔👖

Gösterişli kıyafetler

Sore throat

Boğaz ağrısı

Special orders

Özel siparişler

Stadium ⚽

Stadyum

Stamp

Pul

Sweet

Tatlı

Take a Bosphorus tour

Boğaz turuna çıkmak

Take a walk

Yürüyüşe çıkmak

Take photographs 📷

Fotoğraf çekmek

Taste

Tat, tatmak

Technology market

Teknoloji mağazası

Thanksgiving

Şükran günü

Tired 😥😧😩

Yorgun

Town

Kasaba

Toy shop

Oyuncak Mağazası

Try on

Denemek, prova etmek

Tube

Tüp

Vacuum Cleaner

Elektrikli Süpürge

View

Manzara

Walk his/her dog

Köpeğini yürüyüşe çıkarmak

Wear a costume

Köstüm giymek

Whole

Tam, bütün

Wonderful😆😆😆

Harika

Zoo 🐍🐒🐯🐪

Hayvanat Bahçesi

Anything else ?

Başka bir şey var mıydı ?

Can I help you ?

Yardımcı olabilir miyim ?

Cool ! 😉👍

Harika

Don't make noise !

Gürültü yapma !

Here you are.

Buyurun.

Is that all ?

Hepsi bu mu ? Bu kadar mı ?

No flashes !

Flaş yasak !

No phone !

Telefon kullanmak yasak !

No Photography !

Fotoğraf çekmek yasak !

No talking !

Konuşmak yasak !

No video camera !

Kamera ile çekim yasak !

No, that's all, thanks.

Hayır, hepsi bu kadar, teşekkürler.

Pardon me ?

Affedersiniz ?

Butcher's

Kasap

Bank

Banka

Painting

Tablo, resim