Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/109

Click to flip

109 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Act

Oynamak, rol yapmak

Actor

Erkek oyuncu

Architect

Mimar

Assist

Yardım etmek (asistanlik etmek )

Bring

Getirmek

Check

Kontrol etmek

Cleaner

Temizlikçi

Cook

Aşçı, pişirmek

Customer

Müşteri

Design

Tasarlamak

Fabric

Kumaş

Fight

Savaşmak, mücadele etmek

Grow

Yetiştirmek

Hairdresser

Kuaför, berber

Job

İş

Lawyer

Avukat

Look after

Birine bakmak, ilgilenmek

Manager

Yönetici

Occupation

Meslek

Prepare

Hazırlamak

Repair

TAMİR ETMEK 🔧🔩🔨🚔🚗🚘

Salesperson

Satış Elemanı

Sell

Satmak

Serve

Servis yapmak

Sew, sew a dress

Dikmek, bir elbise dikmek

Take care of ...

Birşey veya biriyle ilgilenmek, bakmak

Tidy, Please tidy your room.

Toplamak, lütfen odanı topla.

Waiter

Garson (erkek)

Waitress

Garson (kadın)

Want, Do you want chocelate ?

İstemek, çikolata ister misin ?

Work, he works in a Café

Çalışmak

Doctor

Doktor 😛

Pilot

Pilot 😁😂😂

Tailor

Terzi

Vet 🐱🐈🐶🐕🐢🐰

Veteriner

Dentist 💉😷

Dişçi 😨

Teacher

Öğretmen 📚📐✏

Fireman

İtfaiyeci

Mechanic, a mechanic repairs cars

Tamirci

Engineer

Mühendis

Traffic policeman

Trafik polisi

Actress

Kadın oyuncu

Singer 🎤🎶

Şarkıcı 🎤🎼

Science teacher 🔬🔭🌍

Fen öğretmeni

Taxi driver

Taksi şöförü

Nurse 💉🏥💊

Hemşire 💉

Farmer 🐑🐐🐄🍒🍋🍎

Çiftçi 🐑🐔🐄🍒🍎

Worker

İşçi

Airplane ✈

Uçak

Arrest the criminal 🔫🔪💣😠😈

Suçluyu tutuklamak

Ask

Sormak

Become , I want to become a vet

Olmak

Building

Bina

Buy

Satın almak

Change

Değişmek, değiştirmek

Clean, can you clean the kitchen ?

Temizlemek

Clinic 🏥

Klinik, hastane

Comb, she combs her hair

Taramak

Countryside

Kırsal kesim

Crime

Suç

Cut

Kesmek

Daily routine

Günlük rutin (düzenli yapılan işler)

Date

Tarih

Delicious

Lezzetli

Drive a car

Araba sürmek

Dust, clean the dust

Toz

Extra

Ek, fazladan

Find

Bulmak

Find out, can you find out the telephone number of the vet

Araştırmak, ortaya çıkarmak

Flight

Uçuş

Frequently

Sıklıkla

Garage

Garaj

Guess, guess how old I am

Tahmin etmek

Gym

Spor salonu

Help

Yardım etmek

Hobby

Hobi

Instruction

Yönerge, kullanma talimatı

Instrument 🔬📯🔧🔨

Enstrüman, alet

Just, I just came

Sadece, ancak

Kitchen

Mutfak

Make,

Yapmak

Manage , a Manager manages the office

Yönetmek

Meal

Yemek, öğün

Necessary

Gerekli

Never

Asla

Night

Gece

Patient

Hasta

Point

Nokta, işaret etmek

Pull out

Dışarı çekmek

Rest

Dinlenmek

Saloon

Salon

Sick

😲 hasta

Sing, the singer sings a song

Şarkı söylemek

Speech bubble

Konuşma balonu (çizgi romanda)

Start

Başlamak

Statement, the policeman takes a statement

İfade

Stay, stay at home

Kalmak

Store

Mağaza

Subject

Konu

Task

Görev

Teach

Öğretmek

Tell, the teacher tells a story

Anlatmak

Think, think before you act

Düşünmek

Try

Denemek

Try on

Giyip denemek

Typical

Tipik

Vacuum

Elektrik süpürgesi ile süpürmek

Weekday

Haftaiçi

Weekend

Haftasonu