Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/131

Click to flip

131 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Action

Aksiyon

Adventure

Macera

Amusing

Eğlenceli

Boring

Sıkıcı

Channel

Kanal

Chat show , Talk Show

Sohbet programı

Children's programme

Çocuk programı

Comedy series

Komedi dizisi

Commercial

Reklam

Cookery programme

Yemek programı

Couch potato

Televizyon bağımlısı (kanape Patatesi )

Discussion

Tartışma

Documentary

Belgesel

Episode

Bölüm

Game show

Yarışma programı

Horror film

Korku film

Morning Show

Sabah programı

Music show

Müzik programı

News 📰

Haberler

Police drama

Polisiye dizi

Prefer

Tercih etmek

Quiz show

Bilgi yarışma programı

Reality show

Sıradan insanların yaşamlarını gösteren program

Romantic film 💑

Romantik film

Sci-fi series

Bilim kurgu dizisi

Sitcom

Durum komedisi

Soap opera

Pembe dizi

Sport programme 🏂🏊🏇🎾

Spor programı

Weather Forecast ⛅☔❄🌞

Hava durumu

Actress, actor

Aktris, aktör, oyuncu

Actually

Aslında

Addict

Bağımlı

Album

Albüm

Alien 👽👾👹

Uzaylı

Animated

Canlandırılmış, çizgi film

Anti television group 💻

Televizyon karşıtı grup

Appear

Görünmek

Article

Makale

Audience

Seyirci

I am crazy about chocolate 🍫🍫

Çikolataya deli oluyorum

Be keen on, I am keen on science fiction

Meraklı olmak

He is usually on the couch

O genellikle kanapede

Be worried about street animals

Sokak hayvanları hakkında endişeli olmak

Burglar

Hırsız

Camera 📷📹

Kamera

I can't stand soap operas

Pembe diziye dayanamıyorum

I care about street animals

Ben sokak hayvanlarını önemsiyorum

Cartoon

Çizgi film

Castle

Kale

Child Labour

Çocuk işçiliği

Day-to-day

Günlük

Different

Farklı

Director

Yönetmen

Dirt

Kir

Effect

Etki

Escape

Kaçmak

Especially

Özellikle

Exciting

Heyecan verici

Famous

Meşhur

Fantastic

Şahane

Favourite programme

Favori program

Feel like, I feel like documentary

Belgesel istiyor gibi hissediyorum

Football match ⚽🏃

Futbol maçı

Free time

Boş zaman

Frequently

Sık sık

Friendship

Arkadaşlık

Funny

Komik

General audience

Genel izleyici

Get up late

Geç kalmak

Go for a walk

Yürüyüşe çıkmak

Graceful

Zarif

Guest

Misafir

Hardly ever

Neredeyse hiç

Harmful

Zararlı

Have a great time

iyi vakit geçirmek

Have fun

Eğlenmek

In that case. ..

O hâlde, öylese

Informally

Gayrıresmi olarak

Informative

Bilgilendirici

Instead, I take cake instead of chocelate

Yerine, çikolata yerine kek alacağım

Learn

Öğrenmek

Life

Yaşam

Miss, I missed the bus

Kaçırmak, otobüsü kaçırdım

Movie

Film

Murder 🔫🔪

Cinayet

Negative example

Olumsuz örnek

New

Yeni

Only

Sadece

Ordinary

Sıradan

Per day, I eat one chocolate per day

Her gün, günlük, gün başına

Pirate

Korsan

Power, Powerful

Güç, Güçlü

Preference

Tercih

Private life

Özel hayat

Problem solving

Problem çözme

Rarely

Nadiren

Recommend

Tavsiye etmek

Regularly

Düzenli olarak

Remote Control

Uzaktan kumanda

Report

Bildirmek, rapor etmek

Robbery 💱💰💵

Soygun

Robot

Robot

Save

Kurtarmak

Sea 🌊🌊🏊

Deniz

Sign

İşaret

Situation

Durum

Spaceship

Uzay Gemisi

Spend

Harcamak

Stay at home

Evde kalmak

Staying up late

Geç saatlere kadar uyanık kalma

Struggle

Mücadele etme

Suitable for seven and over

7 yaş ve üzeri için uygun

Knowledge

Bilgi

Thing

Şey

Time ⌚

Zaman

Tired

Yorgun

Treasure 💰💍👑💎

Hazine

Turn on / turn off

Açmak, kapatmak

TV guide

Televizyon rehberi

Type

Tür

Useless

İşe yaramaz

Violence

Şiddet

Waste of time

Vakit kaybı

Wildlife documentary

Vahşi yaşam belgeseli

Without , I like chocolate without nuts 🍫

-siz, -sız, ben çikolatayı fındıksız severim

Worry about, We worry about street animals 🐱🐶

Hakkında endişelenmek

I'm not sure 😕

Emin değilim

Sounds good to me 👍

Bana uyar, kulağa hoş geliyor

You're right

Haklısın, doğru söylüyorsun

I can't wait for it

Bunun için sabırsızlanıyorum

Sure

Elbette