Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/138

Click to flip

138 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Accept

Kabul etmek

Arrange music 🎼🎶📀🎹🎺

Müzik ayarlamak

Attend a party

Bir partiye katılmak

Balloon🎈🎈

Balon

Beverage 🍸🍺🍹

İçecek

Birthday party 🎉

Doğum günü partisi

Buy a present 🎁🎁

Hediye almak

Celebration, celebrate

Kutlama

Confetti 🎉

Konfeti

Cookie 🍪

Kurabiye

Decorate , decoration

Dekore etmek, süslemek , dekorasyon

Engagement party 💍

Nişan kutlaması

Fancy dress party 👳👲👿

Köstüm partisi

Farewell party 👋😭

Veda partisi

Father's day 👨💙

Babalar Günü

Graduation party 🎓📑📃

Mezuniyet partisi

Invitation card

Davetiye

Invite guests

Konuklar davet etmek

Mother's day👧💜

Anneler günü

Need, I need water

Ihtiyaç, ihtiyaç duymak

Offer , I have a nice offer for you. May I offer you some cake ?

Teklif, teklif etmek

Organize a party

Parti düzenlemek

Prepare a guest list

Konuk listesi hazırlamak

Prepare food and drinks

Yemek ve içecekleri hazırlamak

Refuse 👅😝

Reddetmek

Send text messages

Kısa mesaj göndermek

Sümer party

Pijama partisi

Wedding anniversary

Evlilik yıl dönümü

Wedding day 👰

Düğün günü

Wrap a present 🎀🎁

Hediye sarmak, paketlemek

A few

Birkaç

A little

Biraz

A lot of

Birçok

A packet of chocolate

Bir paket. ...

Adult

Yetişkin

Advice

Tavsiye

Amazing

Şaşırtıcı

Apologize 😳

Özür dilemek

Around the world 🌎🌏🌍

Tüm dünyada

Luck, lucky, good luck, bad luck

Şans, şanslı, iyi şans, kötü şans

Believe

İnanmak

Blow out 😥

(Üfleyerek) söndürmek

Cake 🍰

Pasta

Candle

Mum

Çap 🎓

Kep, başlık

Carnival 👷👯👲🎉🎈🎶

Karnaval

Carry away

Alıp götürmek (taşıyarak )

Chat

Sohbet

Check

Kontrol etmek

Chocolate 🍫🍩

Çikolata

Choice

Seçim

Close friend 👬 👭

Yakın arkadaş

Coke

Kola

Corn 🌽

Mısır

Costume 👿👸👳

Köstüm

Crisps

Cips

Dance

Dans

Date

Tarih

Definitly

Kesinlikle

Degree

Derece

Delicious

Lezzetli

Dessert 🍧🍨

Tatlı

Diploma 📃

Diploma

Drink

İçecek, içmek

Each other, we love each other 👪💚

Birbirini, birbirine, biz birbirimizi seviyoruz

Eat a traditional meal 🍜🍖

Geleneksel bir yemek yemek

Entertainment

Eğlence

Equipment

Ekipman, malzeme

Festival

Festival

Firework

Havai fişek

Flour

Un

Flower 🌼🌸🌻

Çiçek

Food

Yiyecek

Forget

Unutmak

Full moon 🌚

Dolunay

Fun

Eğlence

Funny clothes

Eğlenceli (komik) kıyafetler

Generous

Cömert

Get a degree

Mezun olmak

Gift, present 🎁

Hediye

Guest

Misafir, konuk

Have a party

Parti vermek

Horror 💀

Korku

Host

Ev sahibi

Hungry

Ice cream cone 🍦

Dondurma külahı

Juice 🍊

Meyve suyu

Lemonade

Limonata

Letter ✉

Mektup

Light a candle

Mum yakmak

Lots of

Bir sürü

Lovely 😍

Güzel, sevimli

Mask 👺

Maske

Midnight

Gece yarısı

Nut

Fındık

Open a present

Bir hediye açmak

Parade

Geçit töreni

Party hat

Parti şapkası

Place

Yer, mekân

Play games

Oyun oynamak

Please , I'm pleased to meet you

Memnun etmek, sizin ile karşılaştığıma memnun oldum

Preparation

Hazırlık

Present

Hediye

Quantity

Miktar

Ramadan Feast

Ramazan Bayramı

Receive

Almak, teslim almak

Relative

Akraba

Religious

Dini

Reply

Cevap vermek

Roof

Çatı

Sacrifice Feast

Kurban Bayramı

Sandwich

Sandviç

Scary

Korkutucu

Shopping

Alışveriş

Snack

Atıştırmalık

Some

Biraz, birkaç

Sort, I must sort my clothes

Sıralamak, kıyafetlerimi düzenlemeliyim

Special

Özel

Speech

Konuşma

Start a new life

Yeni bir hayata başlamak

Suggest

Önermek

Surprise party

Sürpriz parti

Sweet

Tatlı

Teenage

Genç, ergen

Text you the details

Detayları mesaj atmak

Theme

Tema

Things to do

Yapılacak Şeyler

Thirsty

Susamış

Throw a party

Parti düzenlemek

Tie it with a ribbon

Kurdeleyle bağlamak

Traditional costume

Geleneksel kıyafet

Use the internet

Interneti kullanmak

Visit relatives

Akrabaları ziyaret etmek

Watch a firework display

Havai fişek gösterisi izlemek

Watch a Parade

Geçit töreni izlemek

Watch a video

Video izlemek

Wedding 👰

Nak, düğün

Wool scarf

Yün atkı