Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/88

Click to flip

88 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Detective

Dedektif

Appear

Görünmek, gözükmek

Arrest. The police arrests the criminals.

Tutuklamak

Binoculars

Dürbün

Break into. The criminal is breaking into the bank.

Zorla girmek

Burglar

Ev soyan hırsız

Call. Call the police now ! ☎📞

Aramak

Cash machine 💳

Para çekme makinası

Catch

Yakalamak

Chase

Kovalamak, takip etmek

Collect

Toplamak

Diamond 💎💍

Elmas, pırlanta

Escape. Catch the robber. He is escaping

Kaçmak

Fingerprint

Parmak izi

Investigate

İncelemek

Jeweller's

Kuyumcu dükkanı

Magnifier

Büyüteç

Missing . My diamond ring is missing.

Eksik, kayıp

Necklace

Kolye

Prison

Hapis, hapishane

Question, questioning

Soru , soruşturma

Robber

Soyguncu

Robbery 🔫💱💰

Soygun

Run away 🏃

(Koşarak) kaçmak

Security guard 👮

Güvenlik görevlisi

Steal

Çalmak

Suspect

Şüpheli, şüphelenmek

Tell a lie

Yalan söylemek

Thief

Hırsız

About

Hakkında

Alone

Yalnız

Aquarium 🐟🐟🐠

Akvaryum

Around. I walk around the park

...-ın etrafında

Behind

Arkasında

Camera 📷

Fotoğraf kamerası

Cash 💱💵

Nakit

Carry. Please carry my bag.

Taşımak

Clue

İpucu

Coffee table

Sehpa

Draw out cash 💳💱

Para çekmek

Drawer

Çekmece

Early

Erken

Exciting

Heyecan verici

Feed

Beslemek

Find

Bulmak

Fridge

Buzdolabı

Follow

Takip etmek

Further

Daha ileri, daha uzağa

Granny, grandmother

Büyükanne

Gun 🔫

Silah

Hundred

100

İn front of

Önünde

Kind

Tür, çeşit

Ladybird 🐞

Uğur böceği

Language

Dil, lisan

Late

Geç

Lend

Ödünç vermek

Line -----

Çizgi

Lose

Kaybetmek

Mark 👣

İz

Mask 🎭

Maske

Million

Milyon

Mobile phone 📱

Cep telefonu

Need

İhtiyacı olmak

Next to

Yanında, bitişiğinde

Object

Nesne

Playground

Oyun alanı

Possible

Mümkün, olası

Price

Fiyat

Protect

Korumak

Put into

İçine koymak

Reason

Sebep, neden

Rock

Kaya

Rubber

Silgi

Sample

Örnek

Something

Bir şey

Stop

Durmak

Story

Hikaye

Can you help me ?

Bana yardım edebilir misiniz ?

Of course

Tabii ki

OK 👍

Tamam

See you 🙋

Görüşürüz

You are right

Haklısın

Opposite

Karşısında

Under

Altında

In

İçinde

Between

Arasında

Near

Yakınında