Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/106

Click to flip

106 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wild

Vahşi

Animal

Hayvan

Ape 🐒

Maymun

Bear

Ayı

Bison 🐃

Bizon (bir tür inek)

Camel 🐪

Deve

Tiger

Kaplan

Chameleon

Bukalemun

Cheetah

Çita

Crocodile

Timsah

Deer

Geyik

Dinosaur

Dinozor

Dolphin

Yunus 💖

Eagle

Kartal

Elephant 🐘

Fil

Flamingo

Flamingo

Fox

Tilki

Giraffe

Zürafa

Gorilla

Goril

Hippo

Suaygırı

Kangeroo

Kangeru

Dragon

Ejder

Lion

Aslan

Lizard

Kertenkele

Mustang

Bir at türü, Amerika'da

Octopus 🐙

Ahtapot

Ostrich

Devekuşu

Owl

Baykuş

Parrot

Papağan

Penguin 🐧

Penguen

Polar bear

Kutup ayısı

Rhino

Gergedan

Shark

Köpek balığı

Snake 🐍

Yılan

Squirrel

Sincap

Tortoise 🐢

Kara kaplumbağası, tosbağa

Turtle

Su kaplumbağası

Whale 🐳

Balina

Insect 🐜🐝🐞

Böcek

Mammal

Memeli hayvan

Reptile

Sürüngen

Species

Tür

Wildlife

Vahşi yaşam

Africa

Afrika

Asia

Asya

North America

Kuzey Amerika

South America

Güney Amerika

Australia

Avustralya

Country

Ülke

Earth

Dünya

Exotic place

Egzotik bölge

Land

Kara

Jungle

Vahşi Orman

Desert

Çöl

Grassland

Otlar, çayır

River

Nehir

Carnivore 🍗🐇, herbivore 🌱🌿

Etobur, otobur

Backbone

Omurga

Bone

Kemik

Claw

Pençe

Fin

Yüzgeç

Intelligent

Zeki

Lay eggs 🐣

Yumurtlamak

Leaf 🍃🍁🍂

Yaprak

Meat 🍗

Et

Nail 💅

Tırnak

Neck

Boyun

Paw 🐾

Pati

Pouch (kangeroo )

Kese

Saber -toothed

Sivri ve keskin dişli

Scale

Pul (balık )

Sharp

Keskin

Skin

Deri

Spot

Benek

Stripe

Çizgi

Tail

Kuyruk

Tongue

Dil

Trunk

Fil hortumu

Tusk

Fil dişi

Wing

Kanat

Zoo

Hayvanat Bahçesi

Mountain

Dağ

Ocean 🌊

Okyanus

Attack 🔫🔪💣

Saldırmak

Be in danger, Polar Bears are in danger

Tehlikede olmak

Become extinct

Nesli tükenmek

Catch

Yakalamak

Cut down ✂

Kesmek

Destroy

Yok etmek

Do research

Araştırma yapmak

Endangered

(Nesli) Tehlikede olmak

Give harm

Zarar vermek

Habitat

Yaşam alanı

Lifespan

Yaşam süresi

Population

Nüfus

Precaution , take precaution

Önlem, önlem almak

Prevent

Önlemek

Prey

Av

Rescue

Kurtarmak

Survive

Hayatta kalmak

Wear fur

Kürk giymek

Protect

Korumak

Volunteer

Gönüllü

Chase

Takip etmek

Cave

Mağara

Poison, poisonous

Zehir, zehirli