Essay Pananaw at Pakikisalamuha Sa Social Networking Sites

2817 Words Feb 5th, 2016 12 Pages
KABANATA I
KALIGIRAN NG PANANALIKSIK

Panimula Ang SNS o ang Social Networking Sites ay isang website na nagbibigay daan sa mga gumagamit nito na gumawa ng pampublikong profile sa loob ng website at makipag-usap o bumuo ng relasyon sa ibang mga user ng parehong website. Ito ay nakakatulong upang mapalawak ang ating komunikasyon at magbahagi ng karanasan o ng ating opinion sa mga tao kahit sila man ay nasa malalayong lugar. Maraming Pilipino ang nahuhumaling sa mga Social Networking Sites dahil pagkakataon nila ito upang makausap ang kanilang mga kaibigan o pamilya na nasa malalayong lugar, ipahayag ang kanilang saloobin sa isang issue, o di kaya’y ipagmalaki ang mga bagay na mayroon sila. Ayon sa tala, mayroong humigit kumulang 45
…show more content…
2.) Gaano katagal maggugol ng oras ang mga tao sa kanilang Social Networking Sites? 3.) Ano ang tiyak na dahilan kung bakit nahuhumaling ang mga tao sa Social Networking Sites? 4.) Ano ang mga maganda at di-magandang naidudulot ng Social Networking Sites? 5.) Paano makisalamuha ang mga tao sa kanilang Social Networking Sites?

Kahalagahan ng Pag-aaral Ang pananaliksik na ito ay inilalahad ang kahalagahan ng pag-aaral sa mga mababanggit na tao: Sa mga gumagamit ng Social Networking Sites. Ang pananaliksik na ito ang magbibigay-alam sa mga gumagamit ng SNS ang mga epekto ng paggamit nito at kung ano ang mas inuuna ng kanilang kapwa “users” sa paggamit ng SNS. Sa mga hindi gumagamit ng Social Networking Sites. Ang pananaliksik na ito ang magbibigay –alam sa kanila kung paano natutulungan ng SNS ang mga tao at kung paano nito napadali ang pakikipag-usap sa mga tao kahit na sila ay nasa malayong lugar. Sa mga gumagawa ng mga websites o Social Networking Sites. Sa pananaliksik na ito nila makikita kung ano ang mga nagustuhan ng mga tao sa paggamit ng SNS at kung ano pa ang pwede nilang maidagdag o magawa upang tangkilikin pa ng mga tao ang mga SNS.

Saklaw at Limitasyon sa Pananaliksik Sa pag-aaral na ito, ang mga taong may account sa Social Networking Sites ang ginamit bilang sample sa pagsasagawa ng mga survey. Ito ay tungkol sa

Related Documents