Vandalisme Essay

  • Essay about Orthopedagogiek Studentsonly

    meer stappen uit dit proces. Verschillende soorten antisociaal gedrag: Openlijk (overt) antisociaal gedrag: dit loopt van pesten tiranniseren vechten beroving verkrachting. Heimelijk (covert) antisociaal gedrag: dit loopt van liegen, winkeldiefstal vandalisme brandstichting ernstige diefstal, inbraak, fraude. Dodge (1991) maakt een onderscheid tussen proactieve agressie (intimideren, bedreigen) en reactieve agressie (vergelden). Stibane (1996) beschrijft vier theorieën over agressie: 1. Agressie als

    Words: 9345 - Pages: 38

Popular Topics: