• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Tack på förhand.

شكراً مقدماً

vi tar avstånd från våldsmetoder

نحن نستنكر أساليب العنف

en i taget

واحد في كل مرة

så att säga

بهذا الشكل

det vill säga

هذا يعني

det säger sig självt


("är självklart")

من الواضح

ingen orsak

عفواً (لا يحتاج إلى شكر)

fy skäms!

عيب عليك

till varje pris

بأي ثمن


مهما كلف الأمر

hugga i sten.

فشل.


(نحت في الحجر)

vara på hugget.

على أهبة الاستعداد

det fixar sig.


det ordnar sig .


det löser sig.

سوف تُدبّر الأمور.


ستُحل الأمور.

ingen orsak!

عفواً

ta med en nypa salt.

لا تأخذه على محمل الجد

Det är lätt hänt.

ما حدث أمره سهل (ولا يهمك، ما صار شي، شغلة بسيطة، بسيطة)

han kommer inte överens med ("fungerar inte tillsammans med") sina kamrater.

لا يتفق مع زملائه

kors och tvärs.

في جميع الاتجاهات

härs och tvärs.

من زاوية لأخرى

för det mesta.

على الأغلب.


في المعظم.

sätta en käpp i hjulet ("hindra")

يضع العصي في العجلات


يعيق

Vara ense om något

هو متفق مع شخص على شيء