• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

نساعد بعضنا

att hjälpas åt

hälpa varandra

الاختراق

att hacka

فورا

På en gång

meddetsamma

الالغاء

att såga upp

Skära av med såg

الجرأة

att inte vara rädd

att våga

التخمين

försöka komma på något man inte vit

att gissa

أن يقفل مع المفتاح

att stänga mednyckel

att låsa

الفرم

att hacka

skära i småbiter

لمرة واحدة

på en gång

أن تأخذ شيئا

att ta något

att stjäla

محاولة التوصل إلى شيء لا يعرفه المرء

försöka komma pånågot man inte vet

art gissa

أن تودع النقود على شيء ما

att lägga pengar pånågot

ha råd att

أن لا يكون خوف

att inte vara rädd

att våga

أن يغلق بالمفتاح

att stänga mednyckel

دفع

ha tillräckligt med pengar

betala

اكتشاف

att se något på första gången

att upptäcka

nuförtiden

في الوقت الحاضر