• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/93

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

93 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ægløsnings indsprøjtning

hCG (human chorion gonadotropin)Kunstigt LH præparatInducerer ægløsning indenfor 36-48 timer

Brunstinduktions indsprøjtning

Prostaglandin F2 alfaPG tilbagedanner CL og sænker progesteron koncentrationen og hoppen kommer i brunst efter 3-5 dageCL skal være til stede ved sprøjtning

Sammentrækning af livmoderen

Oxytocin indsprøjtningGives efter AI hvis hoppen har svært ved at trække livmoderen sammen og fjerne de overskydende sædcellerKan også gives som vestimulerende ifm. fødsel og i drop ved tilbageholdt efterbyrd

Opretholdelse af drægtighed eller ønske om at holde hoppen ude af brunst

Progesteron! (Regumate)Gives hvis hoppen ikke er i stand til selv at producere nok progesteron i det gule legeme og senere i placentaModvirker abort!Hoppen kommer ligeledes ikke i brunst hvis progesteronniveauerne forbliver høje efter en diøstrus, og man kan derved holde den ude af brunst hvis den bliver for sippet under brunsten

Hvordan er hestens ovarie opbygget?

Medulla yderst, cortex med follikler inderstMan kan derfor ikke mærke folliklerne rektalt som man kan hos kvæg hvor cortex er yderst!


(Bughuletopografi)

Hvordan manipulerer man hoppen til at starte sin cyklus tidligere?

Man starter et lysprogram 1/12 med 16 timers lys og 8 timers mørkeDer skal være en 150 watts lyskilde synlig for hoppenMelatoninudskillelsen falder -> GnRH stiger -> forventet cyklus start i februar (8-10 uger efter start på lysprogrammet)

Hvor længe varer hoppens cyklus?

21 dage! (19-22)Pony 23-25 dage

Hvor længe varer østrus hos hoppen?

5-8 dage


Kortere jo tættere vi kommer på midsommer (dvs. mod juli)

Hvor længe varer diøstrus?

14-15 dage

Hvad kan vi gøre for at tjekke om hoppen er i brunst?

Kigge efter ydre brunsttegn(blinker, løfter hale og vandigt sekret fra vulva og sjatpisser)


Afprøvning med hingst


Rektaleksploration


Ultralydsscanning


Vaginal speculumundersøgelse

Hvornår vises de ydre brunsttegn?

16-21 dage efter sidste ovulation

Hvad mærker man efter ved rektaleksploration?

Uterus (tonus, intrauterin væske, drægtighed)


Ovarier (follikler, ovulationsfossa)


Cervix

Hvordan er cervix og uterus generelt under hhv. diøstrus og østrus?

Diøstrus: Lille, fast


Østrus: Stor, blød, ødematøs, udflydende

Ved hvilken follikeldiameter ovulerer hoppen normalt?
Hvad er den daglige væksthastighed for folliklen?

45mm
2-3mm. Vigtigt at vide når man skal beregne hvornår hoppen skal scannes/insemineres!

Hvornår og hvor ofte bedækker man hoppen ved naturlig bedækning?

Man starter på 2. dag af brunsten og bedækker hver 2. dag indtil hun går ud af brunsten

Hvor længe er hoppen drægtig?

340 dage (11 måneder og 11 dage)

Hvilket stof er nødvendigt for at oocytten kan passere gennem oviduct/uterotubal junction?

PGE udskillelse

Hvad ser man på dag 6 i drægtigheden?
Hvad ser man på dag 11?
Hvad sker ved dag 15-16?

Embryonet er tilstede i uterus
Kraftig og ekspansiv vækst


Embryo er særligt mobilt dag 11-15(gør uterus opmærksom på tilstedeværelse)
Embryonet fikseres i uterus

Hvilken type placenta har hoppen? (og soen)

Diffus epitheliochorial placenta, dvs. med microkotelydoner

Hvor længe bliver det primære CL?
Hvornår tilbagedannes de sekundære CLs?

Indtil dag 120!Mellem dag 40-120 sker der multiple ovulationer af follikler som luteiniserer og bliver til sekundære CLs
Dag 120-180 tilbagedannes de, og ovarierne forbliver inaktive under resten af drægtigheden

Hvornår begynder placenta at stå for den primære udskillelse af progesteron?

Efter 60 dage begynder placenta at producere progesteron, og når CLs tilbagedannes ved dag 120-180, er det fra da af kun placenta som står for udskillelsen af progesteron

Abortinduktion hos hoppen - hvornår kan vi gøre det og med hvad?

Abortinduktion med prostaglandin!


Fra dag 5-35: 1 inj. => østrus efter 4-5 dage


Fra dag 35-120: gentagne inj. med 12-24 timers mellemrum indtil effekt => ny cyklus efter 120 dage


Fra dag 120: gentagne daglige behandlinger med PG, evt. initialt opstart med østradiolbenzoat i 3 dage

Hvor produceres østrogenerne under drægtigheden?

I de føtale gonader og placenta

Hvornår kan vi palpere drægtighed?

Dage efter ovulationen:


>14-17: Forøget tonus i uterus


22-25: Asymmetri af uterushorn - udposning


35-45: Asymmetri af uterushorn - udposning og fluktuation


>50: Tonus falder, ovarier har mange store follikler og CLs


>3 mdr: Uterus ikke afgrænselig


>4 mdr: Karsvirren i drægtige side


>5 mdr: Uterus synker ned i abdomen


>9 mdr: Fosterdele nær pecten ossis pubis


>10 mdr: Fosterdele ved eller i bækken

Men hvad er vores vigtigste diagnostiske værktøj når vi skal bestemme drægtighed?

Ultralydsscanning!

Hvornår scanner vi og hvad scanner vi efter?

Dag 15: Bekræft drægtighed, check for tvillinger, check antal corpora luteae


Dag 28: Bekræft drægtighed, check for tvillingerDag 42: Sjældent aborter herefter

Ikke-infektiøse aborter under drægtigheden

Tidlig fosterdød


Tvillingedrægtighed


Mummifikation (ved tvillinger primært)

Hvornår kan man let adskille og se det to embryoner ved tvillingedrægtighed?
Og hvornår er det så svært?

Dag 11-16!
Dag 17-21!

Hvornår kan man "klemme" det ene embryon?

Før dag 15 hos pony og før dag 16 hos hest (inden de sætter sig fast)


Kan også senere men her er der andre ting man skal tage hensyn til (medmindre det er bilateralt)

Hvordan får man en hoppe til at abortere sine tvillinger senere i drægtigheden?

Giver cloprostenol (PG) 3 dage i træk, og på 4. dagen gives det om morgenen, kl. 18 og kl. 20:30 føder hoppen de to fostre.

Hvornår udvikles hoppens yver og hvornår fyldes det med kolostrum?

Udvikles 3-6 uger før foling og colostrum lægges ned i yveret 2-3 dage før foling

Hvilket stof får vulva og ligamenter til at blive blødere og eftergivne?

Relaxin

Hvilke ydre tegn på vi se lige inden hoppen foler?

Vokspropper i yveret! (colostrum der drypper = voks) => dette sker 6-48 timer inden foling, og de fleste vil fole indenfor 24-48 timerMEN => ikke alle hopper får vokspropper!

Hvilke forhold skal være opfyldte før man kan inducere folingen?

Når der ved rektal US ses normalt forløbende ligamenter, korrekt fosterposition, lødning af vulva og ligamenter (bliver slappere)Normale forhold ved vaginal eksplorationNår yveret har en tilstrækkelig størrelse/fylde til at føllet ville kunne få råmælk nok


Men det er mælkelektrolytterne der er det afgørende kriterium!

Ændringer i mælkelektrolytterne før foling

Når K+ overstiger Na+ ved vi at der kun er et par dage til foling.


24-48 timer før foling er K+ og Na+ ens i niveau (40 mmol/L)

Hvornår modnes føllet?

De sidste 2-3 døgn!

Hvordan foregår induktionen af folingen?

Oxytocin gives for at starte uteruskontraktionerDer laves rektal eksploration hvert 10-15. minut for at tjekke føllets position, især ved tidligere anamnese om dystoki


Fosteruddrivning efter 20-30 min.

Hvad er "Righting reflex"?

Føllet vender sig under folingens fase 1 fra forlæns længdeleje på ryggen, og vender nu med strakte forben og hoved "rigtigt" (kræver livskraft => dødfødte føl ligger forkert)

Folingens fase 1

Opblokning af cervix


Repositionering


Urolig/mild kolik, ser på flanke, lægger sig, rejser sig, ruller, flehmen, sveder, urinerer/defækererVarighed 1-6 timer (afhænger af hoppen)


Slutter ved ruptur af allantochorion

Hvad er opblokning af cervix?

De første myometriekontraktioner i uterus med stigende frekvens og styrke

Folingens fase 2

Starter ved ruptur af allantochorion i cervical stjernen (føllet fødes ud igennem denne stjerne)Slutter når føllet er ude


Varer ca. 30 min.


Uteruskontraktioner kommer i grupper af 3-4 efterfulgt af hvileperioder på 3-5 min.


Uterine og abdominale kontraktioner


Amnion ved vulva


Amnion ruptur (inderste fosterhinde)


Umbilicus rives over når hoppen rejser sig

Hvor længe må der gå fra vandet er gået (ruptur af chorioallantois) til amnion bliver synlig i vulva?

Helst indenfor 5 min

Hvad skal vi gøre efter 10 min. hvor hoppen forsøger at fole, men føllet ikke er synligt?

Undersøgelse af vagina!


Hvis føllets forben og mule er tilstede i kanalen (normalt leje ved palpation), giver man hoppen lov til at fortsætte


Efter yderligere 10 min. hjælper man hoppen

Hvornår stiger risikoen for føtal hypoxi?

Hvis fase 2 varer over 30-40 min!


Man skal derfor reagere rimelig hurtigt hvis føllet ikke er på vej!

Prematur chorion løsning ("red bag delivery")

Hvis man ser en rød, fløjlsagtig blære ud af vulva => emergency!


Placenta har sluppet og chorioallantois sidder stadig udenpå amnion => chorioallantois skal derfor åbnes for at føllet kan få ilt med det samme!

Folingens fase 3

Afgang af efterbyrd


Starter når føllet er ude og slutter når placenta er afgået


Uteruskontraktioner kan være forbundet med smerteytringer, dvs. mild kolik


Den bør afgå indenfor 1-3 timer

Hvad er vigtigt når man undersøger efterbyrden?

Kig på både allantois siden (bleg og fyldt med kar) og chorion siden (rød)
Bred efterbyrden ud på staldgulvet for at se om man har fået børhornene med

Hyppige årsager til dystoki

Manglende/mangelfuld "righting reflex"Hyppigst dystoki hos førstegangsfolereFøto-maternelt misforhold ses sjældent hos hoppen

Tilbageholdt efterbyrd

Sjældent!


Ofte efter vanskellig fødsel/dystoki


Man starter oxytocin behandling hver 2. time, hvis der er gået mere end 3 timer siden fødslen.Efter 6 timer:- Lavage af uterus hver 6. - 12. time for at mindske risiko for bakteriel infektion


- Oxytocin hver/ hver 2. time eller oxytocindrop til effekt


- Systemisk antibiose, NSAID, Tetanus antitoxin, evt. kalk

Hvad er vigtigt når efterbyrden er kommet ud?

At man tjekker for tilbageværende hornspidser eller dele af placenta


Risiko for at efterlade mindre stykker samt prolaps af uterus


Der ses risiko for metritis, laminitis og septikæmi, og man skal derfor monitorere for symptomer på dette

Hvad gør man ved udrivninger ifm. fødslen?

Små lacerationer repareres straks, mens større læsioner først repareres når den initiale hævelse og inflammation er overstået


Det nekrotiske væv skal først afstødes!

Periparturient hemorrhage

Rumpering af blodforsyningen(a. uterina) til uterus under eller efter foling


Blodtab til abdomen, det brede børligament, serosa-laget i uterus eller ind i uterus


Ses klinisk som hæmorrhagisk shock og abdominal smerte

Hvad er tommerfingerreglen omkring rektalprolaps?

Man kan ikke reparere rektalprolapser over 15 cm.

De 3 naturlige lukninger/forseglinger i hoppens genitaltragt mod kontamination fra det eksterne miljø:

Labia vulvae (de ydre læber)


Vulvo-vestibulum (lige ved ved udmundingen af urethra)


Cervix


De 3 åbninger er mere eller mindre åbne under østrus ift. interøstrus.

Hvad ser man ved insufficient labia vulvae lukning?

Pneumovagina (suger luft)


Kronisk irritativ vaginitis


Risiko for fækal kontamination


Evt. endometritis

Optimal konformation?
Hvad er konsekvenserne ved suboptimal vulva konformation?

Anus og vulva i lodret konformation, over 80% af vulva under ischium samt en hældning af vulva på under 10-25 grader
Kan være medfødt eller erhvervet. Så er det nemmer for luft(pneumovagina eller wind-sucking), fæces og potentielle patogener at komme ind til repro-kanalen -> kronisk irritativ vagintis -> cervicitis -> akut endometritis -> nedsat fertilitet

Hvad er pneumo-uterus og pneumo-vagina og hvornår ses det?

Luft i hhv. uterus og vagina!


Kan ses efter inseminering eller hos windsuckers

Hvordan ses kronisk irritativ vaginitis og hvad skyldes det?

Ses som dårlig vulvalukning, pneumovagina, dermatitis perinealt, vaginitis (hyperæmisk vaginalslimhinde) og evt. endometritis


Desuden kan hopperne være hvinske, og dermed "uridelige"/nedsat præstation


Skyldes insufficient labia vulva funktion

Hvordan diagnosticeres windsucking?

"Windsucking test"


Ultralydsscanning (+/- pneumouterus)


Anamnese ("problemhoppe", drægtighedstab, hvinsk)

Hvordan behandles windsucking?

Vulvoplastik, kaldet "caslick"-operation


Man korrigerer altså labia ved at fjerne væv og sy det sammen igen, og lukker derved vulva bedre


Udføres ofte efter insemination/bedækning og lige før folingen klippes arvævet op igen (episiotomi)

Urovagina

Pooling af urin i den craniale del af vagina (lige under cervix)


Prædisponerende faktorer: Vulvakonformation, pneumovagina, alder

Kliniske symptomer på urovagina

Urin drypUrin ætsningerAnamnese om at hoppen ikke bliver drægtig


Hvad kan urovagina føre til?

Vaginitis, cervicitis, endometritis eller degenerative endometrie forandringer

Hvordan behandles urovagina?


Hvordan stilles diagnosen urovagina?

Vaginoplastik i form af urethral extension


Speculum undersøgelse!

Hvad er den hyppigste årsag til infertilitet hos hopper?

Endometritis

Hvordan kan de få endometritis?

Seksuelt overført endometritis


Kronisk infektiøs endometritis


Persisterende endometritis induceret af inseminering/bedækning


Kronisk degenerativ endometritis

Hvad er symptomerne på endometritis?

Asymptomatisk! (de er dog ofte infertile)


Væske i uterus ved scanning


Evt. flåd fra vulva, på hale eller bagben (sjældent)

Hvilke bakterier isoleres hyppigst fra en endometritis?

Streptokokker


E. coli


Staphylokokker (aureus)

Hvad gør normale hopper for at undgå endometritis efter en bedækning?

Ved bedækning og inseminering kommer sæd og varierende mængder af bakterier i kontakt med endometriet med migration af neutrofile fra blodbanen til endometriet


Dette innate immunrespons reagerer ved at udskille PGF2alfa hvilket får myometriet til at lave kontraktioner, og uterus "cleares" indenfor 24-36 timer efter bedækningen!

Hvad sker der så hos dem der alligevel får endometritis?

Hos dem er myometriekontraktionerne for svage og den får ikke clearet væsken med de inflammatoriske produkter og hoppen får nu en "persistent post mating endometritis"

Hvordan diagnosticeres endometritis?
Hvordan udtages prøver ved endometritis?

Anamnesen, klinisk gynækologisk US med rektal palpation, transrektal ultralydsscanning, udtagning af prøver til BU, cytologi og histologiSvaber, biopsi eller væske fra uterusskylning(skylleprøve)Hvordan diagnosticeres persistent post mating endometritis?
Hvordan behandles persistent post mating endometritis?

Anamnese + Ultralydsscanning efter 24 timer => hvis der stadig ses fri væske i uterus i over 24 timer efter bedækningen
Der skylles med 1-2 L. NaCl/Ringers laktat 4 timer efter AI


Der gives oxytocin hver 4.-6. time efter AI


Evt. kombination med antibiotika hvis den bakterielle undersøgelse er positiv

Hvilke hopper er modtagelige overfor persistent post mating endometritis?

Multipare hopper(flere føl) og hopper der aldrig er blevet bedækket eller insemineret i stedet for


Hvad er vigtigt mht. endometriecyster og tidlig drægtighed?

De kan forveksles!Derfor er det vigtigt at have kortlagt cysterne inden bedækning, og notere det i hoppens journal.De kan adskilles ved at cyster ikke er mobile og vokser ikke!

Kontagiøs equin metritis (CEM)
Hvad er de kliniske symptomer på CEM?

En venerisk sygdom som overføres ved bedækning/AI fra den asymptomatiske hingst som bærer på Taylorella equigenitalis-bakterien (ligger i fossa urethralis på ham)
Evt. akut, purulent metritis 10-14 dage efter bedækning.


Forsvinder ofte af sig selv men hoppen er nu kronisk carrier(i mediale sinus clitoridis)


Bliver ikke drægtige

Hvordan diagnosticeres CEM?

Svaber fra:


Hoppe i østrus (endometrium, cervix, clitoral fossa og sinusser)


Hingst (urethral fossa, urethra, præputium, penis' overflade)


Indsendes til Dansk Veterinær Institut da det er en ANMELDEPLIGTIG SYGDOM!

Behandling af CEM?

Intrauterin lavage og efterfølgende lokal antibiose med crystalline penicillin 5-7 dage


Rens og vask clitoris, fossa og sinuses med 4% Chlorhexidin i 5 dage

Hvilke grader af udrivninger af perineum ses?

1. grad: Mucosa vestibuli og/eller den dorsale vulva kommisur(nogle heler selv)


2. grad: Mucosa + submucosa og vulva og perineal muskulaturen


3. grad: Fra vestibulum gennem alle muskler i perineum, penetration til rektum og evt. overivning af anal sphincter musklen(primipare hopper)

Hvordan behandles udrivning af perineum?

Straks påbegyndelse af antibiotika, NSAID og tetanus profylakse


Kirurgisk korrektion bør først ske efter 2-3 uger, da man afventer nekrose og afstødning af beskadiget væv, så man ikke syer væv sammen uden blodforsyning.


Bør udføres på stående hoppe. Bedøves med epidural-blokade
Desuden ses risiko for recto-vaginal fistel efter for tidlig kirurgisk korrektion

Persisterende corpus luteum

Dyrene kommer i anøstrus i avlssæsonen!


Normalt funktionelt i 14-15 dage

Årsager til persisterende CL

Prostaglandin bliver ikke syntetiseret og/eller frigivet i slutningen af diøstrusDiagnosticering af persisterende CL?
Behandling af persisterende CL?

Ultralyd


Progesteron > 1 ng/ml
Prostaglandin!

Hvordan fastlægges det bedste inseminations tidspunkt?

Man skal palpere og ultralydscanne den én gang dagligt i de første 2-3 dage ibrunsten(for ødemer/væske i uterus) og derefter skal man scanne den 2-4 gange dagligt til folliklen nårpræovulatoriske størrelse(35 mm).


Man kan også godt inducere ovulationen med hCG(eller GnRH).

Hvilke årsager og risikofaktorer giver anledning til ændringer i vulvakonformation?

Alvorligt huld/vægttab -> anus indsunken -> vulvas hældning øges


Hoppens alder, antal folinger og evt. skader ved foling


Anatomisk prædisponering


Genetisk anlæg


Race-relateret

Hvad "Kenneytegner" Endometrosis?

Forekomst af fibrose i stroma og periglandulære væv i uterus
I risiko for at blive infertile pga. forsinket rensning af uterus og persisterende post mating endometritis


Hoppens alder bidrager til udviklingen
Der findes ingen behandling


Kenney klassifikationen fra 1(normal) - 3

Hvilke tumortyper ses alm. i hoppens repro-kanal? Og hos hvilke hopper?Granulosa/theca celle tumor (tumor i ovariet)


Benigne. Forekommer hos hopper i alle aldre(sjældent drægtige hopper)


Østrogen- (granulosacelle)/og eller androgen-(thecacelle) producerende tumor i ovariet

Hvilken adfærd ses ved granulosa celle tumor?


Hvilken adfærd ses ved theca celle tumor?

Persisterende østrus, nymfomani (sygeligt øget sexdrift)


Aggressiv adfærd, hingste-lignende adfærd

Hvordan er granulosa/theca celler tumorer ved palpation/scanning?

Ved palpation mærkes enten et stort unormalt ovarie eller et lille inaktivt ovarie(sfa øget inhibin konc i blodet)


Ved scanning kan de have variabelt udseende

Hvordan diagnosticeres granulosa/theca celle tumorer?

Hormonmåling hvis man er i tvivl
De bedste biomarkører er inhibin(granulosa), testosteron (theca) og AMH (Anti Müllerian hormon, forhøjet ved begge typer)

Hvornår er de igen cykliske efter fjernelse af tumorer?

6-8 måneder

Hvordan ser en persisterende anovulatorisk follikel ud?

Vokser til unormal stor follikel (50-150mm) der ikke ovulerer med løse celler og blødning/fibrin i lumen, evt. med luteinisering. Geleagtig konsistens
De persisterer i op til 2 mdr.

Hvad kan være årsagen til persisterende anovulatorisk follikel?

Insufficient østrogenproduktion, manglende LH receptorer eller manglende LH/utilstrækkelig udskillelse

Hvordan behandles persisterende anovulatorisk follikel?

Ikke rigtig nogen behandling


Man kan give hCG til luteinisering af folliken så den "kommer videre"


Prostaglandin kan gives med god effekt til follikler som ER luteiniserede