• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

ממה מושפעת טמפר הגוף?

מזרימת הדם דרך העורק הקרוטי להיפותלמוס ומהטמפ של הסביבה החיצונית

בעקבות מה היפותלמוס מעלה את חום הגוף?

תגובה לפירוגנים, חומרים שמערכ החיסון מפרישה לזרם הדם במצבי דחק שונים כמו זיהום נגיפי וחיידקי, תהליכים דלקתיים לא זיהומיים, התייבשות או פגיעה ברקמות מסוימות.

מהי Normothermia?

כטמפ הילד עולה הרצפטורים על העור, חוט השדרה והמוח מגיבים כדי להחזיר את הטמפ לנורמה

מהו טווח טמפ נורמטיבי אצל ילדים?

רקטלי 37-37.5


אצל ילודים- 36.5-37.6


באילו דרכים אפשר לאמוד חום אצל ילד בריא?

פה, רקטום, בית שחי, תעלת אוזן, העורק הטמפורלי והעור

מהי המדידה הקרובה ביותר לטמפ הגוף?

מדידה רקטלית עד גיל שנתיים.


מעל שנתיים- באוסן ובאזור הטמפורלי


מד חום אלקטרוני

לפה, רקטום בית שחי משמד לאבחון ראשוני

סיבות לעליית חום

1. מחלה זיהומית (חיידקית, ויראלית) תהליך דלקתי- השכיח ביותר!


2. התייבשות


3. טראומה


4. ממאירות


טמפ מעל 41 מעלות מחייב התייחסות ברמת דחיפות גבוהה

מהם סימנים לאיו דווקא אופיינים לחום שיכולים להיות במקביל לחום אצל ילדים?

1. פריחה


2. הקאות


3. ירידה בעצמת היניקה


4. שינוי באופי הבכי ובעוצמתו


5. בעיות בנשימה עד כדי עצירת נשימה קצרה.

מהם המצבים מסכני החיים?

ספסיס


זיהום בדרכי שתן ודלקת קרום המח

מתי מתייחסים בחומרה לחום?

עד גיל 3 חודש.


לרוב יש צורך באשפוז, בדיקות מעבדה מקיפות ולעיתים גם טיפול אנטיביוטי תוך ורידי

מה הם הגורמים שמשפיעים על הדופק?

1. גיל- ככל שעולה הדופק יורד


2. פעילות/שינה


3. תזונה


4. מחלות


5. מחלות/מומי לב

מתי אפשר לבצע מדידת דופק?

מעל גיל שנתיים.


באזור רדיאלי או פמורלי


בגילאים מתחת לשנתיים נאזין לדופק באזור אפיקלי

כמה זמן יש למדוד דופק?

דקה שלמה.


מהו הזמן הטוב ביותר למדידת דופק?

בזמן השינה!

מתי מומלץ לבדוק ל"ד?

ילדים בקבוצות סיכון כבר מגיל 3.


בדיקת סקר ושגרה בגילאים 6,10,16.

מהו הגודל המתאים לשרוול ל"ד?

כזה שאורך החלק המתנפח יהיה 80-100 מהיקף הזרוע המרכזית ורוחב. החלק המתנפח של לפחות 40% מהיקף הזרוע. שרוול צר מידי עלול לגרום למדידות גבוהות ושגויות של ל"ד.

מה קשור לל"ד נמוך בינקות?

הנקה ותוספי חומצות שומן מסוג PUFA

מה הטיפול המומלץ ביתר ל"ד?

1. העיקרי זה ירידה במשקל


2. פעילות גופנית סדירה, להימנע מישיבה ממושכת


3. לעודד שינוי בהרגלי אכילה


4. התערבות ברמת המשפחה כולה


5. טיפול תרופתי מותאם.

מהו קצב נשימה לא תקין?

מעל 60 אצל תינוקות


מעל 40 בילדים

באיזה גיל מערכ הנשימה משלימה את התפתחותה?

סביבות גיל 10. עד אז יכולת האוורור של המערכת מוגבלת.

מה נכון לגבי פרופורציות גופניות אצל ילדים?

חלל הבטן גדול יחסית לחלל החזה, מה שמשפיע על יעילות הנשימה, נוסף לכך הסרעפת ושרירי הנשימה חלשים

אילו עוד דברים משפיעים על מערכ הנשימה?

בעיות בעיכול- ריפלוקס ופליטות מגרים את מערכ הנשימה.


במערכ הפומית- אפיגלוטיס לא מפותח מספיק.


מה זה סוציאליזם ויראלי?

עם הכניסה לגן או מעון הם חשופים יותר להדבקות במחלות ויראליות- עודף ליחה, נזלת.

מהם הגורמים בהריון שיכולים להשפיע על מערכת הנשימה?

1. תזונת האם במהלך ההריון.


2. עישון בזמן ההריון


3. צריכת אלכוהול


4. מצבה הרגשית של האם


5. לידה בניתוח קיסרי


6. לידה מכשירנית


7. לידה מוקדמת לפני חודש 8 או במהלכו

מהם התסמינים לקשיי נשימה אצל ילדים?

1. חרחורים בזמן נשימה


2. חוסר תאבון


3. שינויים בגוון העור שיכולים להגיע עד כדי כחלון


4. צפצופים בזמן הנשימה


5. הפסקות נשימה


6. תנועה מוגברת במיוחד של כנפי האף


7. קולות נשימה חריגים מסוג: צפצופים או חרחורים, סטרידור ואנחות.


8. עייפות מוגברת ובעיות ערנות

איך נאמוד כאב בילדים?

1. סימנים פיזיולוגיים- סמ"ח.


2. סימנים התנהגותיים

מה זה אומדן FLACC?

אומדן כאב.


Face, Legs, Activity, Cry, Consolability Scale

מתי ניתן להשתמש בסולם כאב VAS?

אחרי גיל 4

באיזה גיל אפשר להשתמש במדד מספרי? Numeric rating scale

7-10