Essay about Analiza Pietei Virtuale a Transporturilor îN RomâNia

19591 Words May 26th, 2015 79 Pages
Tăut Adelina-Georgia
Analiza pie ei virtuale a transporturilor în România
________________________________________________________________________

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

LUCRARE DE LICEN Ă

Coordonator ştiin ific
Prof.Dr.Radu-Adrian Mlesnita
Lector Dr.Nicoleta Racol a-Paina
Absolvent
Tăut Adelina-Georgia

2008
1

Tăut Adelina-Georgia
Analiza pie ei virtuale a transporturilor în România
________________________________________________________________________

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE STUDII EUROPENE
Sec ia Managementul Institu iilor Europene

Analiza pie ei virtuale a transporturilor în România

Coordonator ştiin ific
…show more content…
Publicitatea on-line...........................................................pag.41-48
a) Publicitatea on-line pe plan mondial..............................pag.41-45
b) Publicitatea on-line în România.....................................pag.45-48
2.3. Campania publicitară........................................................pag.48-56
a) Campania publicitară on-line..........................................pag.48-50
b) Campanie publicitara directa .........................................pag.50-56
2.4. Concluzii............................................................................pag.56-57
III. Capitolul 3. Bursele de transport
3.1. Bursa-elemente generale si specifice...............................pag.57-63
a) Bursa de valori.............................................................pag.59-61
b) Bursele comerciale......................................................pag.61-62
c) Brokerii........................................................................pag.62-63
3.2. Bursele de transport europene..........................................pag.63-64
3.3. Bursele de transport din Romania....................................pag.64-66
3.4. Concluzii..........................................................................pag.66-67
IV. Capitolul 4 Concluzii finale
4.1

Related Documents