• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Kraniet

Cranium

Kravebenet

Clavicula

Brystbenet

Sternum

Ryghvirvler i nakken

Vertabrae cervicales

Ryghvirvler i thorax

Vertebrae thoricae

Ryghvirvler i lænden

Vertebrae lumbales

Korsbenet

Os saccrum

Halebenet

Os coccygis

Overarmsben

Humerus

Spoleben

Radius

Albueben

Ulna

Hånden

Ossa manus

Ribben

Costa

Lårbensknoglen

Femur

Knæskallen

Patella

Lægbenet

Fibula

Skinneben

Tibia

Foden

Ossa pedis

Hvor mange former for led findes i kroppen?

Overordnet findes der 2 slags


Ægte led


Uægte led

Hvilke underdelinger af uægte led findes?

Fibrøse led


Kartilaginøse led

Hvad er et uægte led?

Er led der etablere brusk eller bindevæv mellem knoglerne. Ingen ledhule.Det er skeletdele der er forbundet med sammenhængende væv, der deformeres under leddets bevægelse.

Hvilke underdelinger af ægte led findes?

Enkelt led


Sammensat led


Kombineret led

Hvad er et ægte led?

Har en led hule. Består af 2 ledflader, som oftest er formet som et ledhoved eller ledskål.


Enden af hver knogle er dækket af hyalin brusk, som er blødere og glattere end selve knoglen. Forbindelsen mellem hver knogle kaldes led, og mellem disse knogler er der en ledhule, hvor der findes synovial væske. Denne væske har vigtig funktion:


Mindsker friktionen, og gør at leddet er vanskeligt at adskille (kohæsionskræfter).


Synovial væsken er indkapslet i en synovial hinde, som også producere væsken. Rundt om leddet ligger kraftig ledbånd, ligamenter, der holder ledet sammen.

Forklar opbygning og bevægels (eks. På hvor de kan findes) for glideled

Ikke meget bevægeligt, det kan rotere, men er et "stramt" led.


Findes fx i rygsøjle, led ml. Håndrodsknoglen og mange andre steder i kroppen.

Forklar opbygning og bevægels (eks. På hvor de kan findes) for saddelled

Kan næsten alle bevægelser (rent teoretisk også rotere) og har 3 akser til bevægelse.


Findes i leddet ml. Håndrod og tommelfinger.

Forklar opbygning og bevægels (eks. På hvor de kan findes) for hængselled

Én bevægelsesgrad.


En-aksede led


Findes fx i albue, knæ, fingre

Forklar opbygning og bevægels (eks. På hvor de kan findes) for drejeled

Kun supination og pronation.


Findes fx i leddet ml. Ulna og radius.

Forklar opbygning og bevægels (eks. På hvor de kan findes) for ægled

Kan ikke rotere, men bevæger sig til alle sider, ligesim saddelleddet.


Findes fx i leddet i håndleddet og leddet ml. Nakke og kraniet

Forklar opbygning og bevægels (eks. På hvor de kan findes) for kugleled

Kan det hele- alle bevægelser.


3-akset


Findes fx i skulderen og hoften

Hvad kaldes dette led?

Hængselled

Hvad kaldes dette led?

Saddelled

Hvad kaldes dette led?

Kugleled

Hvad kaldes dette led?

Glideled

Hvad kaldes dette led?

Ægled

Hvad kaldes dette led?

Drejeled

Ankelknogle

Talus

Underkæbe

Mandibula