• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back

korlátozni vmit

beschränken (h.) +A

fontos, lényeg

wesentlich

megkérdőjelez vmit

in Frage stellen +A

segítség az eligazodásban

e Orientierungshilfe,-n

elmesélt dolog

s Erzählte

sorrend

e Abfolge,-n

vkivel ellentétben

im Gegensatz zu+D

vkivel szemben

gegenüber +D

ebből következik

daraus folgt

engedékeny (2!)

nachgriebig, tolerant

szólni vkinek

Bescheid sagen/geben +D

ragaszkodni vmihez

bestehen (a. h. a.) auf+A

megengedni vkinek vmit

erlauben (h.) +D +A

aggódni vmiért/vkiért

s. (D) Sorgen machen um+D

kivetni valót találni vkin

aus|setzen an+D

privátszféra

e Privatsphäre,-n

rendetlen, hanyag

schlampig

szórakozni menni

aus|gehen (i) (a. i. a.)

viselkedés

s Verhalten,-

szemrehányni vkinek vmit

vor|werfen (i) (a. h. o.) +D +A

idegeskedik vmin

s. ärgern über+A