• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

figyelembe venni vmit

berücksichtigen (h.) +A

teljesítmény

e Leistung,-en

jól/rosszul teljesíteni

gut/schlecht leisten (h.)

fejlődés

e Entwicklung,-en

fejleszt vmit

entwickeln (h.) +A

fejlődik

s. entwickeln (h.)

szerkezet

e Konstruktion,-en

megvígasztalni

trösten (h.) +A

felháborodottnak lenni vmi miatt

empört sein über+A

létrejön

zustande kommen (i.)

fordulni vkihez (pl. segítségért)

s. wenden (h.) an+A

viselkedni

s. benehmen (i.) (a. h. o.)

megbízás

r Auftrag,÷e

kapni vmit

erhalten (ä) (ie. h. a.) +A

megbízni vkit vmivel

beauftragen (h.) +A mit+D

értelmes, tanácsos

sinnvoll

értelem

r Sinn,-

terhesnek lenni

schwanger sein

megsérteni (érzelmileg)

beleidigen (h.) +A

vonatkozik vkire

zu|treffen (h.) auf+A