Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

befektet

(Geld) investieren (h.)

gazdagít

bereichern (h.) +A

kiszélesít, kibővít

erweitern (h.) +A

részben

teilweise

látótér

r Horizont,-e

horizon

szolgál vmiként/


vmire

dienen (h.) als/


zu+D

szolga

r Diener,-

érzékelőszerv

r Sinnesorgan,-e

hatni vmire

wirken (h.) auf+A

szállít

liefern (h.)

információforrás

e Informationsquelle,-n

ösztönöz

an|regen (h.) +A

elemzés

e Interpretation,-en

érv

s Argument,-e

pro/kontra (érv)

s Pro-Argument


s Contra-Argument

előny/hátrány

r Vorteil,-e


r Nachteil,-e

állást foglalni

Stellung nehmen (i) (a. h. o.)

profi

professionell

tanács

r Ratschlag,÷e

KRESZ

e Straßenverkehrsordnung

szabály

e Regel,-n

feltétel

e Kondition,-en