• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back

En sık strangulasyon

FemoralSayı olarak indirekt en çok

En sık fıtık

Indirekt

Kadınlarda sık olan

Femoral

Inguinal kanal icinde

Ilioinguinal


IliohypogastricGenitofemoralin genital dalı kord içinde

En kötü prognozlu fıtık

Obturator

Kikotiroidotomi Kx

8 yaş küçüğe yapılmaz

DPL 10 cc kan ve Barsak içeriği gelirse

Yapmaya gerek yok

DPL + kriterleri

10000


500


19


2


0.01

Usg de 250 cc sıvı görülebilir

DPL ye gerek yok

ASY Ne zaman BT

Sağ üst kadran ve flank

Bıçak yaralanması?

Flank da BT


On batın da LYE SONRA DPL

Hemobili

Sarılık


karın ağrısı


melena

Paradox solunum

Flail chest

Hemotoraks cerrahi end

3 saatte 3 x 200


Totalde 1500 cc

Streptokok yaptığı deri enf

Selulit


Lenfanjit

Postop ateş

48 saat. Atelektazi


1 hafta. Yara yeri enf


Daha Sonra. Anastomoz sorunları

Apandisit yapan parazit

Ascaris

Apandisit bulgular sırasıyla

Istahsizlik


Karın ağrısı


Bulantı


Ates


Lokositoz

Temiz yara

Herni tiroid paratiroid

Kirli kontamine

Perfore divertikulit


Nekrotizan yumuşak doku

Abdominal kompartman

Venoz dönüş


Kardiyak output


Perfuzyon


GFR azalırTansiyon değişmez