• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/80

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

80 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
TALASEMİDE tanım
Hb zincirinden

⛔Alfa zincir eksikse⛔
⬇⬇⬇
💕Alfa Talasemi💕

⛔Beta zincirinde eksikse⛔
⬇⬇⬇
💕Beta talasemi💕
Alfa genleri

💟hangi💟

💟kromozom kodlar💟
💟16. kromozom💟
💟Alfa talasemi tipleri💟
1)💟Sessiz taşıyıcı💟

2)💟Alfa Talasemi Trait💟

3)💟Alfa Talasemi İntermedia

4) 💟Alfa Talasemi Major💟
💕Alfa Talasemi Trait💕

🌷 elektroforezde🌷

nasıldır
💟Normaldir💟

tanıda➡Özel DNA çalışması
💕Hb H💕

nedir
Alfa Talasemi İntermedia dir

💟Retikülosit artmış⬆

🌸Heinz cisimleri🌸

💟Hb 8-10 mg💟
💟Hb Barts💟
nedir
💟O 2 affinite Çok yüksek💟
⛔hiç alfa geni yok⛔

💟Alfa Talasemi Major💟
💟(Hidrops Fetalis)💟 de
💟Dokulara O2💟 ⛔bırakamayacağından⛔ ⛔embriyonik hipoxi İU ölüm⛔

Beta Talasemi


tipleri

1)Beta talasemi Trait


(T.Minör)2) Beta talasemi intermedia3) Beta talasemi Majör


(Cooleys Anemi)

💟Beta talasemi Trait💟

(T.Minör) özellikleri
1)💟Asemptomatik💟
2)💟Taşıyıcıdır💟
3)💟Hb 10-11 mg💟
4)💟RDW normal💟
5)💟PY➡ target h.-
➡ Bazofilik Stipling
6)💟Rbc >5.5 milyon💟
7)💟Fe eks ile karışır💟
💟Beta talasemi Trait💟

(T.Minör)

💟Tanı💟
🌸Hb A2 >3.5 olması🌸

💟Hb elektroforezde💟

💟Hb A ve Hb F normal💟
Tedavi gereksiz
💟Beta talasemi Majör💟

🌻Hb miktarı🌻
⛔Hiç Beta üretilmez⛔
💟Hb çok düşük⬇(3-6 g\dl)
💟Ciddi hipokrom mikrositer anemi
💟Doğumda normal 6 aydan sonra anemi
💟Ömür boyu ➡transfüzyon💟
💟Beta talasemi Majör💟

🌸kesin tanı🌸
💟Hb A=%0💟

💟Hb A 2 = %10-30💟

💟Hb F % 70-95💟
Beta talasemi Majörde

💟laboratuvar💟
💟Hb < 6 gr\dl💟

💟indirek bilirübin yüksek💟

💟LDH yüksek💟
Beta talasemi intermedia

💟Hb nasıldır💟
💟Hb F hakimdir💟

🌸Hb > 7-10🌸

🌸Beta talasemi major benzer🌸
Talasemi

💟Tedavi💟
1)💟Eritrosit süspansiyon transfüzyonu💟
(Hb 10 üzerinde tutmalı)


2)💟Splenektomi💟
3)💟Şelasyon ted.💟
(Desferroksamin parenteral)
4)💟KİT💟
Talasemi de

💟splenektomi kriterleri💟
1)💟Hipersplenizm💟

2 )💟7 yaşından büyük💟

3)💟200 ml\kg yıllık💟 Transfüzyon

4)💟yıllık kan ihtiyacı➡2 kat artması
Talasemi major

💟en sık ölüm nedeni💟
💟Seg.Hemakromatoza bağlı💟

1) 🌸Kalp yet.🌸

2) 🌸Mn Aritmiler🌸
Otoimmün Hemolitik Anemiler nelerdir
1)💟İg G Bağımlı💟
🌸sıcak Otoimmün H. A🌸

2)💟İg M Bağımlı💟
🌸soğuk Otoimmün H. A🌸
💟İg G Bağımlı(sıcak)💟


Otoimmün Hemolitik Anemi

💕neden olur💕
Eritrosit membrandaki

💟Rh antijenlerine karşı💟
🌸İg G Bağımlı(sıcak)🌸

Otoimmün Hemolitik Anemide

💟hemoliz oluşması için💟
⛔Kompleman aktivasyon⛔

⛔ gerek yoktur⛔
İg G Bağımlı

💕(sıcak)💕

Otoimmün Hemolitik Anemi

💟Primer ety.💟
💕İdiopatik(%60)💕
İg G Bağımlı(sıcak) Otoimmün Hemolitik Anemi

💟klinik💟
🌸SAS 🌸

1)💟Anemi💟

2)💟Sarılık💟

3)💟Splenomegali💟
İg G Bağımlı(sıcak) Otoimmün Hemolitik Anemi

🌸tanı🌸
💟Hemoliz bulguları💟

💟Direkt Coombs (+)💟

İg G Bağımlı(sıcak) Otoimmün Hemolitik Anemi Kesin tanı

Direkt Coombs (+) (Kesin tanı)

Evans sendromu bileşenler
1) Otoimmün Hemolitik Anemi

2) Otoimmün Trombositopeni
İg G Bağımlı(sıcak) Otoimmün Hemolitik Anemi

💟tedavi💟
1)💟Steroid(ilk tercih)💟

2)💟Splenektomi(Dirençlide)💟

3)💟Rituximab💟

4)💟kan transfüzyon💟
(zorunlu halde)
💟Direkt Coombs💟

testi nedir
💟eritrosit memb. bağlı Ab.💟 gösterir

💟Tüm otoimmün h.anemide💟 ➕
💟inDirekt Coombs💟

testi nedir
💟Serumda💟

bulunan Ab💟gösterir

💟YD Rh uyuşmazlığı💟

💟Yanlış kan nakli💟
💟İg M Bağımlı(soğuk)💟

Otoimmün Hemolitik A.

💟tanım💟
💟Eritrosit membrandaki💟
🌸İ antijenlerine karşı İgM🌸
💟32 derecede aktive olur💟
İg M Bağımlı(soğuk) Otoimmün Hemolitik Anemi

💟ety💟
1) 💟idiyopatik💟(en sık)

2) 💟Mikoplazma Pnomonia💟

3)💟EBV💟
İg M Bağımlı(soğuk) Otoimmün Hemolitik Anemi

💟Klinik💟
1)💟Raynound benzeri tablo💟

2)💟Akrosiyonaz💟

3)💟Livedo Retikülaris💟
İg M Bağımlı(soğuk) Otoimmün Hemolitik Anemi

💟Tanı💟
💟Alınan kan➡

💟HIZLI PIHTILAŞIR💟

tipiktir

💟Komplemanlı Coombs ➕
İg M Bağımlı

💕soğuk 💕

Otoimmün Hemolitik Anemi

💟tedavi💟
🌸PLAZMAFOREZ🌸
💟Paroksismal SOĞUK Hbüri💟

🌸tanım🌸
💟P kan grubu ag karşı💟

🌸İgG soğuk Ab🌸

🌸Donath-Landsteiner Ab🌸
(DL hast denir)
Paroksismal Soğuk Hb üri

💟ety💟
💟EMN 💟
(en sık)
Paroksismal Soğuk Hb üri tanı
Donath-Landsteiner Ab (+) görmektir
💟İlaçlara bağlı💟

💟immün hemolitik anemi💟

🌼kaç tipi var🌼
MEKİP
1)🌼 Metil dopa tipi🌼

2) 🌼Hapten tipi(penisilin)🌼

3) 🌼Kinidin tipi🌼
💟Methemoglobinemi💟

tanım
💟Fe +++(okside ferrik) formu💟

💟% 3⬆💟
💟Methemoglobinemi💟
🌼ety🌼
1) 💟O.resesif 💟
🌼Sitokrom B 5 redüktaz eks🌼

2)💟O. dominant💟
🌼Hb M hast.🌼

3)💟Edinilmiş 💟
ilaç➡Dapson,parasetamol
kimyasal➡benzen,anilin boya
Methemoglobinemi

💟klinik💟
1) akutta➡dispne çarpıntı kvs kollaps

2) kronik➡🌼Psödosiyanoz🌼

(Anemi hipoksemi olmadan)
Methemoglobinemi

💟tanıda kullanılan araç💟
💟Absorbsiyon Spektrometresi 💟
Methemoglobinemi

🌼tedavi🌼
💟Metilen mavisi💟

💟Riboflavin💟

💟C vit.💟
HAMAS

TALASEMİDE krizler

1) Hemolitik kriz
(Extravasküler Hemoliz)

2) Ağrılı krizler(en sık)

3) Megaloblastik kriz

4) Aplastik krizler

5) Splenik sekestrasyon krizi
Hidrops Fetalis görülen
Alfa Talasemi Major
(Hb Barts)
(Hiç alfa geni yok)

Hb Barts
Alfa Talasemi Major
(Hiç alfa geni yok)
💕Cooleys Anemi 💕
💕Beta talasemi Majör💕
💟Beta Talasemi majörde💟

💟 Periferik Yayma💟
1)💟Target h.leri💟 (en önemli)

2)💟Göz yaşı h.leri💟

3)💟Mikro anizositoz💟

4)💟Poiklositoz💟

5)💟Normoblast💟
İg M Bağımlı(soğuk)

Otoimmün Hemolitik Anemi

💟en sık ety💟
🌼İdiyopatik🌼
M. pnömonia hangi tip H. Anemi yapar
İg M Bağımlı(soğuk) Otoimmün Hemolitik Anemi
💟Livedo Retikülaris💟

Hangi H. Anemide olur
💟İg M Bağımlı(soğuk) 💟

💟Otoimmün Hemolitik Anemide💟
💟Komplemanlı Coombs (+)💟

H. Anemi
💟İg M Bağımlı(soğuk) 💟

Otoimmün Hemolitik Anemide
💟Donath-Landsteiner Ab💟

(DL hast) nerede görülür
💟Paroxismal SOĞUK Hb Üri💟
Sitokrom B 5 redüktaz eks. hangi hast. olur
Methemoglobinemi
Sitokrom B 5 redüktazı katalizleyen madde
Metilen Mavisi
Beta Talasemi majör de Periferik Yaymada en önemli bulgu
Target h. leri
Secondary livedo reticularis nedenleri
1)Vasculitis autoimmune
2)Polyarteritis nodosa
3)Systemic lupus erythematosus
4)Dermatomyositis
5)Rheumatoid arthritis
6)Lymphoma Pancreatitis
7)Chronic Pancreatitis
9)Drug-related:
Amantadine (side effect)
Bromocriptine (side effect)
10)Obstruction of capillaries:Cryoglobulinaemia - proteins in the blood that clump together in cold conditions
11)Antiphospholipid syndrome due to small blood clots
Hypercalcaemia (raised blood calcium levels which may be deposited in the capillaries)
💟Alfa Talasemi Trait💟
💟Ağır taşıyıcı💟
(2 gen eks.)
💟Alfa Talasemi İntermedia
Hb H

(3 gen eks.)
💟Alfa Talasemi Major💟
💟Hidrops Fetalis💟

💟Hb Barts💟
(Hiç alfa geni yok)
💟İg G💟
💟sıcak💟
İg G Bağımlı(sıcak)

Otoimmün Hemolitik Anemi

💟en sık mn💟
🌸KLL 🌸
İg G Bağımlı(sıcak)

Otoimmün Hemolitik Anemi

💟Kesin tanı💟
💟Direkt Coombs (+)💟
İg G Bağımlı(sıcak) Otoimmün Hemolitik Anemi

💟tedavi💟

🌸Monoklonal CD20 ab🌸
💟Rituximab💟
💟Monoklonal CD20 ab💟
💟Rituximab💟
💟soğuk💟
💟İg M Bağımlı💟
💟İg M Bağımlı(soğuk)💟

Otoimmün Hemolitik A.

💟 Hemoliz olması için 💟
💟Komplemana ihtiyacı var💟

💟İntravasküler Hemoliz💟

(Kc gibi)
💟Alınan kan hızla pıhtılaşır💟

💟Tanı💟
💟İg M Bağımlı(soğuk)💟

Otoimmün Hemolitik Anemi
🌸İg M Bağımlı(soğuk)🌸

Otoimmün Hemolitik A.

💟tedavide 💟

🌸Steroid ve Splenektomi🌸
💟FAYDASIZ💟

Transfüzyon şartsa

kanı 37 derece ısıt

🌸Donath-Landsteiner Ab🌸
💟Paroksismal SOĞUK Hbüri💟
🌸Hb A2 >3.5 olması🌸
💟Beta talasemi Trait💟

(T.Minör)
💟Hb A 2 = %10-30💟
💟Beta talasemi Majör💟
🌼Hemoliz Bulguları🌼
💟Retikülositoz💟
💟LDH💟
💟İndirekt Bilirübin artışı💟
💟Livedo Retikülaris💟
💟Sitokrom B 5 redüktaz eks💟
💟Methemoglobinemi💟
💟Sitokrom B 5 redüktazı💟

💟 katalizler💟
💟Metilen mavisi💟
💟Beta Talasemi majörde💟

💟PY💟

🌼en önemli bulgu🌼
💟Target h.leri💟
💕Sitokrom B 5 redüktazı💕

❤katalizler❤
💟Metilen mavisi💟
💕Sıcak İgG bağımlı O.H.A💕

🌸ne tip hemolizdir🌸
💟Extra vasküler hemolizdir💟

💟37 derecede aktive olur💟
💟Dalakta sekestre olur💟
💕İg G Sıcak O. H. A.💕

💟sekonder ety💟
🌸KLL (en sık mn)🌸

🌸SLE (en sık kollagen hast)🌸

🌸Alfa metil Dopa(en sık ilaç)🌸
🌼Psödosiyanoz🌼

hangi hast.olur
🌻MetHemoglobinemi🌻

(Anemi hipoksemi olmadan)

Beta talasemi Trait nedir

T.Minör