• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/98

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

98 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Hipotiroidi

💟ety💟
1)💟Primer(%90)➡Hashimoto💟
2)Sekonder➡(Hipofiz yet)

3)Tersiyer ➡( Hipotalamik )

4) 💟Troid hormon 💟

🌸Periferik direnç🌸
Hipotiroidi de

🌸jinekolojik sorunlar 🌸

neye bağlıdır
💟Hiperprolaktinemi💟
Hipotroidi

💟klinik💟
1)💟Gode bırakmayan Ödem💟
2) 💟Diastolik hipertansiyon💟
3 ) 💟Makrositer anemi💟
4)💟Tip2 a Hiperlipidemi💟
5)🌸Uygunsuz ADH send🌸
6)💟Hiperprolaktinemi💟
7)💟Kabızlık💟
8) 💟Hiponatremi💟
Hipotiroidi

💟tanı💟
1)💟TSH yüksekliği💟
2) 🌸sT4 düşüklüğü🌸
3) T3 normal bulunabilir
4)🌸Otoantikor tespiti🌸
Hipotiroidi

💟tedavisi💟
1)💟LevoTroksin (T4)💟
2 )💟Steroid 💟
(sekonder hipotiroidi ekle)
LevoTroksin

💟yan etkileri💟
💟Osteoporoz💟
💟Vitiligo 💟

yapan hastalıklar
(HAP)
1) 💟Hashimoto💟

2)💟Addison Hastalığı💟

3) 💟Pernisiyöz anemi💟
💟Mixödem koması💟

🌸Kardinal bulguları🌸

(HHHB ⬇)
1) 💟Hipotermi💟
2) 💟Hipotansiyon💟
3) 💟Bradikardi💟

4) ⚡💟Hiponatremi💟⚡
💟Mixödem koması💟

🌸tedavisi🌸
1)💟Yüksek dozda 💟
Troid hormon
2) 💟Glukokortikoid💟
(hidrokortizon)
💟Gebelikde hipotiroidi💟
1) 💟Hashimoto ( en sık )💟

2 )Troksin
⬇⬇
💟plasentadan geçer💟
3) Beyin gelişimi için
⬇⬇
💟troksin dozu %30-50 Artır💟
Tirotoksikoz

💟 ety💟
1)🌻Pr Hipertroidi🌻

2) 🌻Sekonder hipertroidi🌻

3) 🌻Hipertroidisiz tirotoksikoz🌻
💟Graves hast özellikleri💟
(toksik diffüz guatr)
1)💟Hıpertroidi en sık sebebi💟

2) 💟Ailevi eğilim vardır 💟

3) 💟TSH reseptörleri uyaran💟 🌸TSİ ab 🌸
Graves hastalığı

💟 kardinal bulguları 💟
1)💟Tirotoksikoz💟

2) 💟Guatr 💟

3) 💟oftalmopati💟

4) 💟dermopati💟
(pretibial mixodem)
graves hastalığında

💟 klinik💟
1)💟atriyal fibrilasyon💟
2) 💟taşikardi💟
3)💟 nabız basıncı artışı💟
4)💟iştahı N➡kilo kaybı💟
5)💟 jinekomasti💟
6) 💟hiperkalsemi💟
7) 💟pretibial miksödem💟
8)💟üst göz kapak retraksiyonu proptozis 💟
9)💟ekstraokuler kas disfonk💟
graves hastalığında

💟laboratuvar💟
1) 💟sT3 ve sT4 yüksek⬆ 💟

2)💟TSH düşüktür⬇ 💟

3)💟serbest t4 index artar⬆💟
4) 💟TSİ antikorları💟
5) 💟RİU artmış ⬆ 💟
Graves hastalığında

💟en sık semptom💟
💟sinirlilik💟
Graves hastalığında

💟en sık bulgu💟
💟taşikardi💟
🌸hipolipidemide🌸

düşünülen

🌸ilk hastalık🌸
💟hipertiroidi💟
graves hastalığında

💟tedavi💟
1) 💟antitiroid ilaçlar💟

2) 💟radyoaktif iyot💟

3)💟cerrahi💟

4) 💟steroid tedavisi💟
( oftalmopati )
💟antitiroid ilaçlar💟
⛔tiroide iyot giriş engelleyen⛔

⛔hormon sentez engelleyen ⛔
💟propiltiourasil💟
etkisi
🌸periferik t4➡t3 dönüş inh🌸
propiltiourasil

💟en sık yan etkisi 💟

nedir
💟döküntü(en sık )💟
💟gebelerde antitiroid💟

ilaç kullanımı
💟propiltiourasil 💟
💟metimazolün gebelikteki💟

yan etkisi nedir
METİMAZOL
⬇⬇
💟Aplasi kutis💟
( kafa derisi yok )
💟 tiroid krizi 💟

ety
💟ciddi enfeksiyon 💟

💟cerrahi 💟

💟radyoaktif tedavi 💟

💟MI 💟
💟tiroid krizi 💟

🌸bulguları🌸
1)💟Yüksek ateş 💟

2)💟taşikardi 💟

3)🌸kalp yet.🌸

4)🌸delirium🌸

5) 🌸ishal 🌸
tiroid krizi
💟tedavisi💟
1)🌸beta bloker 🌸

2)💟antipiretik tedavi 💟

3)🌸kortikosteroidler🌸

4) 💟propiltiourasil 💟
5) ⚡🌸rezerpin 🌸⚡
6)💟fenobarbital 💟
7) 🌸Na iyot,potasyum iyot🌸
💟aspirin💟

tiroid krizinde

💟kontrendike olmasının💟

nedeni
💟TBG den 💟


💟t4 ayrılmasını arttırır⬆💟


💟serbest t4 yükseltir💟
💟gebelikte hipertiroidi💟

🌸en sık sebebi🌸

nedir
💟graves hastalığı💟
💟Gravesli anneden💟

doğan çocukta ne olur
💟GRAVESLİ ANNE💟
⬇⬇
💟neonatal hipertiroidi💟
Graves

💟gebede tedavi💟
1)ilk trimesterde
💟propiltiourasil💟

2)ikinci trimesterde
💟subtotal tiroidektomi 💟

3)üçüncü trimesterde ise 💟propiltiourasil 💟
toksik adenom

💟özellikleri 💟
1)💟gerçek ➡folliküler adenom💟

2)💟Bn💟
toksik adenom

💟tanısı 💟
1)🌸sT3 ve sT4 yüksek ⬆🌸

2)🌸TSH. düşük⬇ 🌸

3)🌸sintigrafi ➡hiperaktif🌸
toksik adenom
💟tedavisi💟
1) 6 ayda bir TSH izleme

🌸aktif olmayan🌸
💟 sıcak nodüllerde 💟

2) cerrahi
💟 nodül➡3 cm büyükse 💟

3) RAİ
💟yaşlı💟
💟 toksik multinodüler guatr💟

özellikleri
1)💟bayan ve yaşlılarda💟

2)💟troid bezi çok büyüktür💟
🌸troidi en fazla büyüten🌸

tiroid hastalığı
💟toksik multinodüler guatr💟
toksik multinodüler guatrda

🌸 ilk tercih tedavi🌸

nedir
1)💟subtotal tiroidektomi(ilk)💟

2)💟radyoaktif iyot yaşlarda💟
💟AMİODARON 💟

baglı gelişen

🌸tiroid hastalıkları🌸
1)💟amiodaronda %39 İyot💟

2)Etki süresi➡60-100 gündür

3)💟Hipotroidi💟
(Wolff-chaikoff etkisi )

4)💟Tirotoksikoz💟
(Jod -Basedow etkisi)
💟Wolff-chaikoff etkisi💟
💟Yüksek iyot 💟

miktarına bağlı

💟hipotroidi💟
💟Tirodit sınıflaması💟
1)🌻akut tiroidit 🌻

2)🌻subakut tiroidit🌻

3)🌻kronik tiroidit 🌻
💟akut tiroidit 💟

🌸en sık sebebi 🌸

nedir
💟streptokok enf. bağlı 💟
💟akut troidit💟

🌸 klinik bulguları 🌸
tiroid bezi
⬇⬇
🌸 şiş kızarık ağrılıdır 🌸
💟subakut💟

🌷granülomatöz🌷

💟troidit💟


diğer adı nedir
💟de quervain troidit💟
💟de quervain tiroiditi💟

🌸kimlerde olur🌸
1)💟genç bayanlarda💟

2)💟viral ÜSYE➡sonrasında💟
de quervain tiroidit
💟klinik bulgu 💟
1)💟ateş 💟

2)💟boyunda➡hassasiyet agrı💟


3)💟başlangıç➡hipertroidi💟

4)💟ileri➡hipotiroidi 💟
de quervain tiroiditi

💟laboratuvar 💟
1)💟Tiroid hormon artmış⬆💟

2)💟TSH ve RAİ alımı çok az💟

3)💟sedim çok yüksektir 100💟

4)💟Troid antikorları(%15)💟
de quervain tiroiditi


💟 Tanı 💟
İİAB
⬇⬇
💟dev hücreler 💟

💟 büyük fagositler💟
de quervain tiroiditi

💟tedavi ilk seçenek 💟
1)💟aspirin 💟

2)steroid eklenebilir
💟subakut lenfositik tiroidit💟
1)💟doğumdan ➡1-3 hafta sonra💟

2)💟otoimmün💟

3) 💟oto antikor ➕ (%60)💟

4) ⛔bezde hassasiyet yok ⛔

5)💟sedim çok yükselmez💟
6) 💟RAİ alımı düşüktür💟
subakut lenfositik tiroidit (sessiz tiroidit)

(postpartum tiroidit)

💟tanı 💟
🌻TBG ⬆🌻
💟 sessiz troiditte➡yüksek💟

💟Dışardan hormon alımda➡düşük💟
tiroiditlerde

💟kontrendike 💟
💟antitiroid ilaçlar💟
🌸hipotiroidi ve tiroidit🌸

🌸en sık sebebi 🌸
nedir
🌸kronik tiroidit➡haşimato🌸
💟kr. tiroidit haşimato💟

🌸patoloji 🌸
💟supresör t h.de defekt💟

(erken dönem)

💟tiroglobulin ab.🌸(%60)

(geç )

💟mikrozomal ab.💟 (%90)
kronik tiroidit (haşimato)

🌸karekteristik hücresi🌸
💟hurtle hücreleri💟
kronik tiroidit (haşimato)

💟Tanı 💟
1)💟Biyopsi 💟

2)💟klinik💟
kronik tiroidit (haşimato)

hangi Hastalığın

💟 riski artar⬆💟
haşimato

💟lenfoma (60 kat )💟
kronik tiroidit (haşimato)

💟klinik 💟
1)troid bezi lenfositler➡infiltre yapısı bozulmuştur

2) 🌷genellikle➡ötiroid 🌷

3)🌸hafif hipotiroidi🌸 ile seyreder

4)🌸geçici hipertiroidi🌸olabilir
💟Reidel struma 💟

(fibrinöz troidit)
1) 💟ileri fibrozis 💟

2) 💟Taş gibi sert💟
💟Pr. hipotroidi sebep💟
(%90)
a)💟Hashimoto (en sık )💟

b) 🌸Otoimmün🌸

c) 🌸Iyot eks.🌸

d)🌸Troidektomi🌸
e)💟ilaçlar💟
f)💟Konjenital💟
Hipotroidide

💟Diastolik hipertansiyon💟

nedeni
💟Damar dirençi artar ⬆💟
💟Pr Hipertroidi nedenleri💟
a) 💟Graves 💟

b)💟Plummer hast💟

c)💟Marine-Henhart💟

d) 💟Struma Overi💟

f) 💟Jod - Basedow fenomeni💟
e) 💟Fonksiyonel metastatik💟 troid karsinom
💟Hipertroidisiz tirotoksikoz💟
a) 🌸Amiodaron🌸

b ) 🌸Subakut Troidit🌸

c ) 🌸Tirotoksikoz factitia🌸
💟Sekonder hipertroidi💟

nedenleri
a) 💟TSHoma💟

b )💟Troid hormon rezistansı💟

c )💟Gestasyonel tirotoksikoz💟

d ) 🌸Koryonik Gonadotropin sekrete eden tm🌸
💟Graves 💟

diğer adı
💟toxik Diffüz guatr💟

💟Toxik adenom💟

diğer adı
💟Plummer hast💟
💟toxik multinoduler guatr💟
💟Marine-Henhart💟
💟TSH resp. uyaran ab💟

⚡görevi⚡
🌸TSİ ab 🌸

🌸Follikülleri uyarır 🌸

💟Hormon sentezi artar ⬆💟
Graves de (en sık )

💟ekstraokuler kas disfonk💟
💟inferior rektus💟
graves hastalığında

💟oftalmopati tedavisi💟
💟steroid 💟
tiroid içine

💟iyotun girişini engelleyen💟

troid ilaçları
a)🌸tiosiyanat🌸

b)🌸perklorat🌸
Troid hormon


💟 sentezini engelleyen💟

ilaçlar
a) 💟imidazol derive💟

(metimazol, karbimazol)

b) 💟tiyoüreler💟

(propiltiourasil,metiltiyourasil)

c) 💟Tionamidler💟
propiltiourasil


💟en ciddi yan etkisi 💟
💟agranülositoz💟

💟ilaca bağlı lupus 💟
💟gebelerde antitiroid💟

⚡⚡ kontrendikedir ⚡⚡
💟metimazol💟
💟HİPERTİROİDİ KRİZİ💟

💟HORMON SEVİYESİ İLE 💟
💟 KORELE DEĞİL 💟
💟tiroid krizi 💟

🌸bulgularından 🌸

🌸kalp yetmezliği tipi🌸
🌸hiperkinetik🌸
Troid kriz tedavisi

💟ilk tercih beta bloker 💟
💟propranolol💟
Troid kriz tedavisi

💟kortikosteroid💟

verme amacı
💟t4➡t3 dönüşümü azaltır ⬇💟
🌷Troid kriz tedavisinde🌷

💟antihipertansif ilaç💟
💟rezerpin💟
Troid kriz tedavisinde

💟hormon sentezi azaltır💟
💟sodyum iyot💟

💟 sature potasyum iyot 💟

Troid kriz tedavisinde

💟konvülsiyonlar için💟
💟 fenobarbital💟
Troid kriz tedavisinde 💟antipiretik tedavi 💟
💟parasetamol💟
Troid kriz tedavisinde 💟kontrendike ilaç💟
asprin
💥plasentadan💥

tiroid hormonları
⛔tiroid hormonları geçmez ⛔

🌷TSI Geçer🌷
💟süte geçmez💟
💟propiltiourasil 💟
T3 trotoksikozun

💟en sık nedeni💟
💟toksik adenom💟
💟toxik adenom💟
riski artan tm.

🌸boyutu 🌸

nedir
💟3 cm büyük nodul 💟
💟subakut tiroidit💟
diğer adı
💟granülomatöz ve lenfositik tiroidit 💟
💟Kronik tiroidit sebepleri💟
💟haşimato 💟

💟riedel💟
de quervain tiroiditi
💟antitiroid ajanların yeri💟
💟Yoktur💟
🌸 sessiz tiroidit postpartum tiroidit🌸
💟subakut lenfositik tiroidit💟
💟Reidel struma 💟
(fibrinöz troidit)
🌸ile karışabilir 🌸
🌸anaplastik tiroid karsinom🌸
💟Reidel struma 💟
(fibrinöz troidit)
💟tedavide 💟
🌸tamoksifen🌸
💟Graves💟

💟antikor nedir💟
🌸TSİ ab 🌸

💟TSH reseptörleri uyaran💟
💟dermopati💟

(pretibial mixodem)
💟Graves hast.💟
💟Jod -Basedow etkisi💟
💟Tirotoksikoz💟
💟Wolff-chaikoff etkisi💟
💟Hipotroidi💟
💟Diastolik hipertansiyon💟
Hipotroidi
🌸TAMOKSİFEN TEDAVİDE KULLANILIR🌸
🌻Riedel troidit🌻