• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/93

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

93 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
💟GH salgılayan adenom💟

hastalıkları nelerdir
💟Akromegali ve gigantizm💟
Hipofizde

💟en büyük boyutlara💟

ulaşan adenom hangisidir
💟Somatotrop adenom💟
GH salgılayan adenom

💟GH yanında % 40💟

oranında ne üretir
💟Prolaktin💟(% 40)
💟GH salan💟

💟paraneoplastik💟

hastalıklar nelerdir
1)💟Karsinoid tümör 💟

2)💟pankreas islet cell tm 💟
💟Akromegali-gigantizm💟

in farkları
Yetişkinde
💟GH fazlalığı ➡ akromegali💟
çocukta
💟GH fazlalığı ➡ gigantizm💟
💟Akromegali en sık Semp💟
nedir
💟Aşırı terleme💟
💟Akromegali ensık bulgu💟

nedir
💟Akral büyüme 💟
💟 yumuşak doku artışı💟
💟Akromegali klinik💟

tablosu
1)💟akral büyüme 💟
2)💟terleme artışı💟 tipiktir
3)💟 yumuşak doku büyüme💟
💟kalp tiroid bezi dil💟
4)💟hiperprolaktinemi bulgu💟
5) 💟hipertansiyon💟
6) 💟sekonder DM💟
7) 💟hipertrofik KMP💟
2 )💟mal oklüzyon 💟
3 )💟 karpal tünel send💟
6)💟uyku apne sendromu 💟
10) 💟kolonda preMn Polip💟
12)💟 bası bulguları💟
ciltte yağlanma
💟Akromegalide💟


🌸en sık ölüm nedeni🌸

nedir
💟Kardiyovasküler kompl💟
💟Akromegalide💟

🌸laboratuar bulguları🌸
1) 💟hiperglisemi 💟

2 )💟hiperfosfatemi💟

3 )💟hiperkalsiüri💟
Akromegali

💟hiperfosfatemi neden💟

oluşur
1)GH doğrudan

🌸distal tübülüslerden 🌸

💟fosfor emilimini arttırır ⬆💟

2)💟fosfor emilirken Ca atılır💟
GH
💟Ca metabolizması💟

üzerine etkisi
💟renal 1 alfa hidroksilaz⬆💟

💟1-25 dihidroksi D3 ⬆💟

💟 intestinal Ca abs. ⬆💟

💟hiperkalsiüriye💟
💟Akromegali tanısında Bazal seviye ölçümü💟
1 ) 💟BAZAL GH 💟
seviyesi ölçümü tanı değeri yoktur çünkü
🌸pulsatildir🌸

2) 💟Bazal IGF- 1💟
değerinin yüksek olması tanı açısından anlamlı ama kesin tanı koydurmaz
Akromegali tanısı için

en güvenilir test olan

💟Glukoz supresyon testi💟
sonuçları
💟Akromegalide ➡GH ⬆💟

🌸normalde GH baskılanır 🌸
🌸GH salgılayan adenom🌸
hangi hücrelerden

💟köken alır💟
1)💟Somatotrop h.den💟

2) 💟makro adenom💟 (% 80)
💟Akromegali de tedavi💟
1)💟Pegvisomat💟
(GH rsp.antagonist)

2)💟octreotide💟
(Somatostatin analog)

3)💟Kabergolin💟
(Dopamin agonist )
4) 💟Transsfenoidal💟 mikrocerrahi(%80 başarılı)
💟Tsh sekrete eden 💟

hipofiz adenomu
💟kliniği💟
1) 💟guatr💟

2) 💟makroadenom 💟

3) 💟görme bozukluğu💟

4) 🌸Nadir (%1-3)🌸
💟Tsh sekrete eden💟

hipofiz adenom ile

💟Graves 💟
arasında

🌸fark🌸
Graves deki gibi

💟extratiroidal belirtiler💟

(oftalmopati gibi) bulgular yoktur
💟Tsh sekrete eden 💟

hipofiz adenomu

🌸Tanı🌸
1)🌸TSH alfa subünit ölçüm↑🌸

2) 💟T 3 T 4 ve TSH yüksek⬆💟

3 )💟 MR+💟
💟Tsh sekrete eden 💟

hipofiz adenomu

🌸tedavisi🌸
🔥Transsfenoidal mikrocerrahi🔥

💟Octreotid 💟
💟Gonadotropin sekrete eden💟

hipofiz adenomlarından

💟en fazla görüleni💟

hangisidir
💟FSH salgılayan adenom💟
💟Fosfor seviyesi yüksek💟

(Kanda)

(HAB)
1) 💟Hipoparatiroidi 💟

2) 💟Akromegali 💟

3 ) 💟KBY💟
💟Karpal tünel sendromu💟

olan hastalıklar
1) 💟DM💟

2 )💟akromegali 💟

3) 💟hipotiroidi💟
💟Gonadotropin salan💟

hipofiz tm.de

🌸 klinik🌸
1)💟Makro adenom💟

2 )💟bitemporal hemianopsi💟
💟Gonadotropin salan💟

hipofiz tümöründe

🌸tanıda🌸

💟en güvenilir test💟
💟TRH Stimülasyon testi💟
💟Gonadotropin salan💟

hipofiz tümöründe

💟tedavi💟
1) 💟GnRH analogları💟

2) 💟Cerrahi💟
💟Cushing send ve hastalığı💟

💟fark💟
🌸Send.da→Kortikosteroid ↑💟

🌸Hast.da→ACTH salan hipofiz adenom 🌸

Hastalık➡sendromun içindedir
Cushing

🌸 kaç tipdir🌸
1)💟ACTH ya bağlı 💟
2) 💟ACTH ya bağımsız💟

Cushing
💟ACTH ya bağlı Cushing💟

🌸tipleri 🌸
1)🌸Cushing hastalığı 🌸

2)🌸Ektopik ACTH bağlı Cushing send.🌸
💟ACTH ya bağımsız💟

Cushing Patolojisi
1)🌸iatrojenik 🌸
2) 💟Surrenal tm bağlı💟
3)💟Carney send.💟
4)💟Mc cune Albright send💟
Cushing
🌸en sık ety🌸
💟Iatrojenik💟
Cushing

💟ety💟
1)ACTH bağımlıda

💟Hipofiz adenom💟
(yetişkin 2.)

2)ACTH bağımsız da

💟Surrenal Karsinom💟
(Çocukta 2.)
💟ACTH ya bağlı💟
Cushing hastalığı ile

💟ACTH bağımsız💟

Cushing sendromu arası 💟farklar💟
➕Cushing hastalığında ➕
1) 🌸Hiperpigmentasyon🌸
2) 🌸Hirşutizm🌸
3) 🌸Akantozis Nigrigans🌸
💟Akantozis Nigrigans💟
nedir
1) 🌸Kadife kahverengi cilt🌸
2) 🌸Hiperinsülizm🌸
3) 🌸İnsülin rezistansı🌸
Cushing

🌸klinik bulgular🌸
1) 🌸Obesite 🌸(%80 en sık)
2) 🌸Ht.🌸
3)🌸Hiperpigmentasyon🌸
4)💟Erguvani stria💟 ,ince cilt
5)🌸osteoporoz🌸
6)Psikoz,Hirşutizm
8)💟Prox. kas güçsüzlügü💟
9) 💟Aydede yüz💟
10)💟 Bufalo horgüç💟
Cushing hast.

💟laboratuvar💟
ACTH FAZLA

🌸Hiperaldosteronizm bulgu🌸
1)💟K+ ve H+ ↓ Alkaloz💟
2) 💟Na ↑💟
3) 💟Hiperkalsiüri💟
🌸HiperKortizolemi bulgu🌸
4) 💟Hiperglisemi 💟
Hangi belirtilerde
🌸Cushing hastalığı🌸
💟taraması💟

yapılmalıdır
1) 🌸kortizol yüksekliği🌸 bulguları
2 )💟osteopeni HT💟
3 ) 💟sürrenalde kitle 💟
4 )💟kontrolsüz tip 2 DM💟
5 )🌸metabolik sendrom tanı🌸
6) 🌸cilt atrofi bulguları 🌸
Cushing
💟tarama testleri💟
Gece
1 ) ⛔düşük doz⛔
💟deksametazon supresyon💟

Gece yarısı
2 ) 💟kortizol tayini💟

3 ) ⛔24 saatlik idrarda⛔
💟serbest kortizol tayini💟
💟gece düşük doz💟

💟deksametazon supresyon testi💟

nasıl yapılır
1)💟Gece 23-24 1 mg dekort💟

2) 💟sabah 8-9 kortizol bak💟

3) 🌸kortizol seviyesi🌸
💟5 mikrogr Düşük➡şüphe💟
💟 1.8 den düşük ➡normal💟 💟baskılanmazsa➡Cushing💟
💟Gece yarısı kortizolu💟 tayini
🌸Gece saat:23-24 🌸

💟kortizol💟

1.8 mikro gr dan düşükse ➡(N)

1.8 den yüksekse➡ (Cushing)
Cushing
💟tanı testi💟
💟Liddle testi💟

💟deksametazon supresyon Testi 💟
🌼2 mg 🌼
Cushing de
🌸AT testleri🌸
1) 💟yüksek doz 💟
deksametazon supresyon testi

2 ) 💟CRH stimülasyon testi 💟

3 )💟inferior petrozal venöz sinüs örneklemesi💟
💟yüksek doz💟
🌸deksametazon supresyon testi🌸

nasıl yapılır
💟8 mg deksametazon verilir💟

supresyon ➕ (Cushing hast.)

supresyon ⛔(Ektopik Cushing)

💟Ayırıcı Tanı testi💟
💟CRH stimülasyon testi 💟
yanıt ➕ Cushing hastalığı

yoksa⛔ Ektopik Cushing send.
💟inferior petrozal💟
💟venöz sinüs 💟

örneklemesi
💟Bazal ACTH 💟

🌸2den fazla 🌸➡Cushing hast

🌸2 den düşükse🌸➡Ektopik Cushing
💟kortizol 💟

🌸Diürinal ritmi🌸
💟Sabah yüksek💟⬆
💟akşam azalır💟⬇
Cushing hastalığı

💟tedavisi💟
1)💟Cerrahi 💟( ilk)

2 ) 💟Radyoterapi💟

3)💟bilateral sürrenalektomi💟 (dirençli vakalarda)
Cushing sendrom
💟tedavisi💟
1)💟Surrenal Ca Cerrahisi🌸
2) 💟İlaçlar💟
💟Nelson sendromu💟

Nedir
💟Bilateral sürrenalektomi💟

yapılan da gelişen

🌸Hipofizer ACTH adenom🌸
Nelson sendromu

💟en önemli bulgu💟
💟Pigmentasyon artışı💟

🌸(ACTH⬆)🌸
Nelson sendromu

💟tedavisi💟
💟Hipofizer cerrahi💟
💟AKROMEGALİ💟

💟 tipik cilt bulgusu💟
💟yağlanma ve terleme Artışı💟
🌸GH direkt etkisi🌸
💟1 alfa hidroksilaz aktivitesi⬆
Akromegali tanısında

💟en güvenilir test💟
💟glukoz supresyon testi 💟

🌸OGTT 🌸
🌸GH rsp.antagonist🌸
💟Pegvisomat💟
💟Retetoff send💟
🌸TSH alfa subünit ölçüm🌸

👍Normaldir👍

💟 MR+💟

⛔Bulgu yok⛔
💟Tsh sekrete eden 💟

hipofiz adenomu

🌸Tanıda en güvenli Test🌸
🌸TSH alfa subünit ölçüm⬆🌸
💟Troid hormon rezistans💟

hangi sendromdur
🌸Retetoff send🌸
🌸Gonadotropin salan🌸

Hipofiz tm. de

💟en sık semptom💟
💟bitemporal hemianopsi💟

(optik kiazma basısı)
⚡Bazal seviyesi ölçümü tanı değeri yoktur⚡
💟FSH ,LH,GnRH pulsatildir💟
💟Cushing hast patolojisi💟
a) 💟Hipofiz mikroadenom💟

b)💟ACTH fazla old. durumla💟
💟Ektopik ACTH bağlı💟

🌸Cushing send.🌸

patolojisi
a) 💟Hipofiz dışı tm💟

b) 💟Small cell Ca (en sık)💟
💟Ektopik ACTH bağlı💟

🌸Cushing send.🌸

🌸en sık sebep 🌸
💟Small cell Ca 💟
💟iatrojenik 💟

Cushing sendromu
💟Dışarıdan steroid alımı💟
💟Surrenal bağlı 💟
🌸Cushing sendromu🌸
💟Surrenal de 💟
🌸Kortizol üreten tm🌸
Surrenal bağlı Cushing sendromunda asıl sebebi nedir
💟Surrenal de 💟
🌸Kortizol üreten tm🌸
CUSHİNG
💟HEMOGRAM💟
1) 💟EOZİNOFİL ve Lenfosit↓↓💟

2)💟Polisitemi💟 ⬆
3) 💟Trombositoz💟⬆
4) 💟Granülositoz💟⬆
💟Cushing tarama testi 💟

💟en sık💟
İDRAR

⛔24 saatlik idrarda⛔

💟serbest kortizol tayini💟
(250 üstü)
💟gece kortizol yüksekliği💟
💟Cushing hast.💟
Cushing hastalığı

💟Cerrahi tedavi kompl.💟
💟geçici DI💟
Cushing sendrom
💟ilaç tedavisi💟
a) 💟Metirapon 💟

b) 🌸Ketakonazol(P450 inh)🌸

c) 💟Aminoglutetimid 💟

d)💟Mitotan 💟
e) 💟Siproheptadin 💟
💟Metirapon 💟
💟11 beta hidroksilaz inhibe💟
💟Aminoglutetimid 💟
💟Kolesterol➡Pregnolone💟

🌸dönüşüm inh.🌸

Düşük doz ➡ aromataz inh.
Yüksek doz➡ P450scc blok
💟Mitotan 💟
💟Adrenal atrofi💟
💟Siproheptadin 💟
🌸ACTH salınımını inh.🌸
💟Cushing hast hormon 💟
💟Kortizol artar 💟

💟Kortex hormon⬆💟
💟Kortex hormonların⬆💟
Cushing
1)💟Cushing Hast 💟
2)💟Ektopik ACTH bağlı💟
🌸Cushing send.🌸
💟Bilat Adrenalhiperplazi💟
🌸Cushing hast. 🌸

(ACTH YÜKSEKLİĞİNE BAĞLI)
💟Ektopik ACTH bağlı💟

🌸Cushing send.🌸

🌸 Hormon Profili🌸
💟ACTH ⬆

💟Kortex hormonlar⬆💟
💟ACTH düşük⬇💟

💟Sadece Kortizol artar⬆💟

💟diğer Kortex hormon N💟
💟İATROJENİK 💟

Cushing sendromu
💟ACTH düşük⬇💟
💟Sadece Kortizolartar⬆💟
💟diğer Kortex hormon N💟
💟Surrenal bağlı 💟
🌸Cushing sendromu🌸
CUSHİNG
💟HEMOGRAM ⬇olan💟
💟EOZİNOFİL⬇💟
💟Lenfosit⬇💟
💟Akromegali💟

💟hipertansiyon💟

⚡nedeni⚡
🌸vasküler tonus artışı🌸
Akromegalide

💟hiperfosfatemi💟

neden olur
GH➡Renal tubuler fosfat reabs ⬆
GH artırır
💟renal 1 alfa hidroksilaz⬆💟

💟Distal tübül Fosfor emilimi⬆💟
🌸TSH alfa subünit ölçüm↑🌸
💟TSHoma 💟

hipofiz adenomu
💟EOZİNOFİL ve Lenfosit⬇⬇
💟CUSHİNG💟
💕GH resp.antagonist💕
💟Pegvisomat💟
💕TSH alfa subunit💕 ölçümü⬆⬆
💕TSHOMA 💕
❤CUSHİNG hast.❤

💕osteoporoz💕

neden olur
🌸Osteoblast⬇🌸
💟GH etkili olduğu💟

💟yumuşak doku büyüme💟
❤kalp❤

❤tiroid bezi❤

❤dil❤
💟hiperprolaktinemi bulgu💟

olan tm.ler
💕AKROMEGALİ💕

💕PROLAKTİNOMA 💕
💟inferior petrozal💟

💟venöz sinüs örnekleme💟
CUSHİNG SEND.➡ AT. da