• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/83

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

83 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
💟tip 4 RTA💟

💟hiporenimik hipoaldosteronizm 💟
🌸ety🌸
💟Aldosteron 💟
🌸sentezi ,salınımını⬇🌸

durumlar
💟Aldosteron 💟
🌸sentezi ,salınımını⬇🌸

durumlar
hiporeninemik hipoaldosteronizm

1)💟DM nefropati💟
2)💟Addison hastalığı💟
3)💟K tutucu Diüretikler💟

4)💟konj.adrenal hiperplazi 💟
5)💟NSAİİ 💟
6)💟ACE inh.💟
RTA lardan

🌸hiperpotasemi olan🌸

hangisidir
💟tip 4 RTA💟
tip 4 RTA
🌸 Elektrolit 🌸
🌸Cl, K⬆🌸

1) 💟hiperkloremik hiperkalemik asidoz💟

2)💟Renal Na kaybı 💟
tip 4 RTA

💟 tedavi 💟
💟mineralokortikoid💟
💟tip1 ve 4 RTA ortak bulgular💟
💟normal anyon gap💟

💟hiperkloremik M. asidoz 💟
💟Bazik idrar💟


hangi hastalık da olur
💟Tip1 RTA💟
💟tip 1 distal tübüler asidoz💟
💟 patoloji💟
1➡❌H ❌
K⬇
🌸hidrojen atılamaz 🌸
🌸K ve Ca atılır🌸
🌸 hipopotasemi 🌸oluşur
💟amonyogenezin Bzk. 💟
RTA
hangisidir
💟RTA tip 3 💟

3➡❌amonyogenez❌
💟tedavide bikarbonatın💟

kullanıldığı RTA
RTA tip 1
RTA tip 3

HCO3➡1,3🚑
💟aldosteron antagonist💟

ve

💟tiyazid diüretikler💟

🌸etki yeri 🌸
💟distal tübül 💟
💟tiazid diüretikler etkisi💟

Tiazid➡❌Na-Cl❌
⬆⬆⬆Ca⬆⬆⬆
1) 💟Na,Cl emilimini bozar 💟

2) 💟Ca geri emilimi ⬆ 💟

3) 💟K ,Mg indirekt emilim bzk💟
1) 💟Na,Cl emilimini bozar 💟

2)💟K, Mg emilim ⬇indirekt 💟

3)💟Ca geri emilimi ⬆ 💟
💟amilorid ve triamteren💟
etkileri

⬆⬆⬆K-H⬆⬆⬆

❌Na-Su❌
1) ⛔aldesterondan bağımsız ⛔

🌸sodyum kanal (ENaC )inh 🌸

💟Na ve su diürezini yaptırır💟

2) 🌸 K ve H atılımı azalır ⬇🌸

3) 🌸hiperkalemi ve asidoz 🌸
💟gitelman send💟

patoloji
1) tiazid duyarlı
❌❌Na-Cl transport bzk❌❌
🌸distal tübülde 🌸

2) 💟Na-K-ATP az'nin gama subünitesindeki defekt 💟
gitelman sendromu

💟triadı💟

nedir
1) 💟hipomagnezemi Mg⬇💟
2) 💟hipokalemi K ⬇💟
3) 💟hipokalsiüri💟

⬇⬇HİPO K-Mg-Ca'üri⬇⬇
gitelman sendromu

💟hangi diüretik benzer💟
💟tiazid 💟
gitelman sendromu

💟 Ca metabolizması💟

üzerine etkisi
1) ❌Ca Reabs. bozuktur❌
⬇⬇⬇
2) Mg ➡PTH kofaktörüdür

3) Mg ⬇ ➡ PTH⬇ ➡ Ca ⬇
💟hiponatremi 💟
ne demektir
🌸plazma Na 135 mEq/lt ⬇ 🌸

⬇⬇135⬇⬇
💟en sık elektrolit bzk 💟
💟hiponatremi💟
💟hiponatremide💟
temel sebep nedir
1) 💟su tutulumuna bağlı dilüsyon💟

2) ❌renal Na kaybı ❌
⬇⬇hipovolemik hiponatremi⬇⬇

🌸Prerenal ety 🌸
(idrar Na=10 altı )
💟yanık💟
💟kusma 💟
💟ishal 💟
💟Övolemik hiponatremi💟

nedenleri
1)💟uygunsuz ADH send💟

2)💟hipotiroidi💟

3)💟Glukokortikoid eks.💟

4)💟postoperatif 💟
💟Övolemik hiponatremi💟

🌸klinik🌸
💟beyin ödemi bulguları 💟
💟Övolemik hiponatremi💟
🌸tedavi🌸
1)💟 sıvı kısıtlaması💟

2 )💟demoklosiklin💟

3)💟lityum kullanımı 💟
💟Hipervolemik hiponatremi💟

🌸Prerenal ety🌸
(idrar Na=10 altı )
1) 💟KKY💟
2) 💟siroz 💟
3) 💟nefrotik sendrom💟
💟Hipervolemik hiponatremi💟

🌸 tedavi 🌸
1)💟furosemid 💟

2)🌸altta yatan hast tedavisi🌸
💟hiponatreminin 💟

🌸en sık belirtisi🌸

nedir
💟beyin ödemi bulguları💟

🌸Na 125 ⬇🌸

bulgular çıkar
💟beyin ödemi bulguları💟

nelerdir
1)💟bulantı kusma halsizlik 💟

2)🌸 Na ⬇🌸

3)konfüzyon letarji stupor kas krampları DTR ⬇

4) 💟Cheyne stokes solunumu💟

5)💟kibas papil ödemi koma 💟
💟hiponatremi 💟

💟 idrarla Na kaybı⬆💟
( 🌸idrar Na 20 ⬆🌸 )
olan durumlar
1)💟uygunsuz ADH 💟

2)💟addison💟

3) 💟KBY 💟
4)💟ATN💟
5) 💟diüretikler 💟
6)🌸tuz kaybettiren nefropati🌸
💟hiponatremi tedavisi 💟
1) 💟su kısıtlamasıdır💟


(hipervolemi ve ödematöz )

2)uygunsuz adh sendromunda
💟su kısıtlaması ve vazopresin antagonist (tolvaptan)💟
3)💟santral pontin demiyelinizasyon💟
(sodyum hızlı yükseltilirse)
4)💟0.5 mEq /lt saatte Na verilir💟
sodyum potasyum klorür

🌸normal değerleri 🌸
💟Na=135-145💟

💟K=3.5-5.5💟

💟Cl =98-107💟
💟bikarbonat ,Ca, fosfor ve Mg💟

💟normal değerleri💟
SIRA ➡💥Mg <Fosfor <Ca <HCO3 💥

💟Mg =1.8-3💟

💟Fosfor =2.5-4.5💟

💟Ca =8.5-10.5💟

🌸HCO3 =22-28🌸
💟ozmolaritenın💟

💟 normal değeri 💟
💟280-295 mlozmol/kg 💟
💟hipernatremi💟

ne demektir
💟 Na 145 mlEq/lt ⬆💟

💥HİPERNATREMİ=HİPEROSMOLARİTE💥
💟hipernatremi💟

etiyolojisi
1)💟susama hissi kaybı 💟

2)💟ozmotik diürez💟 (diyabette hiperosmolar koma )

3)💟su kaybı(D. insipidus)💟

4)💟Cushing sendromu 💟
5)💟pr. hiperaldosteronizm🌸
6)🌸ozmotik ishal 💟
(Kh malabs. )
💟hipernatremi kliniği💟

nedir
💟respratuvar paralizi💟
💟somnolans
konfüzyon
koma 💟
💟hipernatremi tedavisi💟
💟ilk olarak izotonik💟

daha sonra

💟hipotonik sıvılar💟 verilir

💥İZO➡HİPO💥
💟hipokalemi💟

ne demektir
💟 K 3.5 ⬇ 💟
💟hipokaleminin💟

🌸sebepleri🌸
1)💟yetersiz beslenme 💟
2)💟kusma pilor stenozu💟
3)💟Renal kayıp 💟
4)💟hücre içine kaçış💟
💟hipokalemide💟

🌸 klinik 🌸
1)💟arafleksik paralizi💟
2)💟solunum yetmezliği💟
3)💟konstipasyon paralitik ileus💟
4)💟rabdomiyoliz💟
6)💟metabolik alkaloz💟
7) 💟renin salınımında ⬆💟
💟hipokalemi de görülen💟

🌸arefleksik paralizi🌸

nedir
💟aşağıdan yukarıya💟
💟 yayılan paralizi 💟
💟hipokalemide💟
💟Ekg bulguları 💟
a) 🌸PR uzaması🌸
b) 🌸U dalgası🌸
c) 🌸 T düzleşmesi (ilk bulgu)🌸
💟hipokalemi tedavisi💟
1)🌸altta yatan nedenin ted🌸

2)🌸oral potasyum tablet🌸

3)🌸parenteral potasyum🌸
(40mEq/lt saatte)
💟hiperpotasemi Ety💟
1)💟Artmış alım💟
2)💟hücre yıkım (rabdomiyoliz)💟
3)💟renal atılımın azalması ⬇⬇
a) akut böbrek yetmezliği
b) addison hastalığı
c) spironolakton
d) 💥tip 4 renal tübüler asidoz💥
4)💟hücre dışına kaçış 💟
a)asidoz
b)insülin eksikliği
c)beta blokerler
5)💟 pseudo hiperkalemi💟(eritrosit memb anomali )
💟hiperpotasemi klinik 💟
1)💟kas h.de depolarizasyon kolaylaşır💟
2)💟güçsüzlük parestezi💟
3)💟 flask paralizi 💟
4)💟solunum yetmezliği💟
5)💟amonyak yapım baskılanır💟
6)💟hiperkloremik metabolik asidoz💟
💟hiperpotasemi 💟

💟ekg bulguları 💟
💟sivri T💟 (K 6.5 )(ilk bulgu)
2)💟PR uzaması 💟 (K =7)
3)💟QRS genişleme💟➡(K =8)

4)💟ventriküler fibrilasyon💟
5)🌸diastol de kalp durması🌸
(K=8 üstü )
💟hiper ve hipokalemi💟

🌸ortak EKG bulgusu🌸
💟PR uzaması💟

⬆⬆PR UZAR⬆⬆
💟hiperkalemi tedavisi 💟
1)💟Ca glukonat💟(ilk)
3)💟K h.içine girişi ⬆ilaçlar💟
4)💟diyaliz 💟(etkin)
5)💟diüretik tedavisi 💟
6)💟mineralkortikoid repl.💟
(fludrokortizon)
💟K h.içine girişini ⬆ ilaç💟
a)💟insülin+glukoz solüsyon💟

b)💟bikarbonat 💟

c)💟beta 2 agonistler 💟
hiperpotasemi tedavisinde

💟K en iyi düşüren💟

en etkili yol
💟diyaliz tedavisi💟

(en etkili)(6.5üstünde)
💟hipofosfateminin💟

tanımı
💟2.5 ⬇💟
💟hipofosfateminin💟

🌸etiyolojisi🌸
1)💟yetersiz ve emilim bzk💟
a) çölyak
b) d vitamini eksikliği
c)bikarbonat emilimi azalması
2) 💟aşırı kayıp 💟
3)💟intrasellüler shift💟
💟serum fosforu 1 ⬇💟

düşünce ne olur
💟2 3 DPG ⬇💟

💟eritrosit➡oksijen afinitesi ⬆💟

🌸 hipoksi halsizlik 🌸
🌸rabdomiyoliz🌸
💟hipofosfateminin💟

🌸klinik ve laboratuar🌸

bulguları
1)💟pansitopeni💟

2)💟ensefalopati💟

3)💟hemoliz💟

4)💟lökosit,trombosit fonk.bzk💟

5)💟rabdomiyoliz💟
💟hipofosfatemi tedavisi💟
💟TPN yapılan hastalarda 💟
💟620 mg fosfor replasmanı💟
💟K tutucu Diüretikler 💟
(TAS)
🌸triamteren🌸
🌸amilorid🌸
🌸spiranolakton🌸
💟Thiazid yan etki💟
💟GÜL💟
1)Hiperglisemi
2) hiperürisemi
3) hiperlipidemi
💟Thiazid etki yeri💟
💟distal tübülün 1. kısmı💟
💟 PTH kofaktör 💟

nedir
💟Mg💟
💟hipovolemik hiponatremi💟
🌸 Renal ety🌸
(idrar Na=20 üstü)

a) 💟addison 💟
b)💟 diüretikler
c)💟 tuz kaybettiren nefritler💟
💟Övolemik hiponatremi💟

🌸tedavide ilk yapılması 🌸

gereken
💟Sıvı Kısıtlaması💟
💟Hipervolemik hiponatremi💟

💟Renal ety 💟
(idrar Na=20 üstü )
💟ABY💟

💟KBY💟
💟hiponatremi tedavisi 💟

💟su kısıtlaması💟

neden yapılır
💟hipervolemi ve beyin ödemi old. 💟
💟Na hızlı artırmak💟

neye sebep olur
🌷SANTRAL PONTİN DEMYELZASYON🌷

💟Beyin ödemine neden olur💟

💟48-72 saatte düzeltilmeli 💟
Hipokalemi

💟Renal kayıp 💟

nedenleri
a)💟hiperaldosteronizm💟

b)💟bartter sendromu💟

c)💟gitelman sendromu 💟

d)💟Cushing sendromu💟

e)💟alkaloz💟

f) 💟RTAtip 1 tip 2💟
💟hipokaleminin💟

💟hücre içine kaçış💟

🌸sebepleri🌸
a)💟 insülin tedavisi 💟

b) 💟beta agonistler💟

c) 💟akut alkoloz💟
💟hipokalemide💟
EKG
a)💟 T düzleşmesi (ilk bulgu)💟

b) 💟U dalgası💟

c) 💟PR uzaması💟
HİPERPOTASEMİ

🌸renal atılımın ⬇🌸

bağlı ety

a) 💟ABY💟

b) 💟addison hast💟

c) 💟spironolakton💟

d) 💟tip 4 RTA💟
HİPERPOTASEMİ

💟hücre dışına kaçışa💟

bağlı ety
✌TERSİ✌
a)💟asidoz 💟

b)💟insülin eksikliği 💟

c)💟beta blokerler💟
💟hiperkalemi tedavisi 💟

🌸ilk verilmesi gereken🌸

ilaçtır
💟Ca glukonat💟
💟HİPERPOTASEMİ ted.de💟
💟kardiyak yan etkileri💟 önlemede

🌸en etkin ilaç🌸
💟Ca glukonat💟
💟K hücre işe girişini ⬆ ilaçlar💟
a)💟insülin+glukoz solüsyonu💟
b)💟bikarbonat 💟
c)💟beta 2 agonistler💟➡🌷Albuterol nebul🌷
💟hiperkalemi tedavisi 💟
(en etkili)(6.5üstünde)
💟diyaliz 💟
💟hipofosfateminin💟

🌸aşırı kayıp etiyolojisi🌸

💟alkol💟 🌸en sık 🌸

💟hiperparatiroidi💟
💟hipertiroidi 💟
🌸proksimal RTA 🌸
💟hipofosfateminin💟

🌸aşırı kayıp🌸

⛔ en sık ⛔

🌸etiyolojisi🌸
💟alkol💟
💟Hipofosfatemide ety 💟

💟intrasellüler shift💟
a)💟Glikoz💟
b)💟anabolik steroidler💟
c )💟alkaloz💟
d) 💟elektrolit bozuklukları 💟

💟HipoFosfatemi yapan💟

💟elektrolit bozuklukları💟
1)💟hiperkalsemi 💟

2)💟hipomagnezemi 💟

3)💟Respiratuvar alkaloz💟
💟fosfor replasmanı💟

ne zaman

💟kontrendike 💟
🌸hiperkalsemide🌸
💟hiponatremi ted➡ Na ne kadar hızda verilir💟
💟0.5 mEq /lt saatte Na verilir💟
🌷Dİ / SİADH➡Na🌷
⬆HiperNatremi➡Dİ⬆

⬇HipoNatremi➡ SİADH⬇

DM➡ renal arteren sık hangi damar tutulur

Arterioles Efferents✋

⬆K arttığı⬆

💟hücre dışına kaçış 💟

olduğu durumlar

a)asidoz

b)insülin eksikliği

c)beta blokerler
Gitelman-Bartter-Santral Dİ

ortak özellik
Renin Aldosteron ARTAR