• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/99

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

99 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
💟ACTH eks.💟
stimülasyon testleri
(MİC)

1) 💟Metirapon testi💟

2) 💟İnsülin-Hipoglisemi testi💟

3) 💟CRH stimülasyon testi💟
💟ACTH Fazlalığında💟

testler
1)💟Dexametazon süpresyon test💟

2) 💟Kortizol düzeyi💟
(kan ve İdrar)
💟Bazal Düzeyiyle tanı💟 konulmayan hormonlar
(AGA)

1)💕ACTH💕
2) 💕ADH💕
3) 💕GH💕
(Pulsatil salındığından)
💟Metirapon Testi💟
neyi ölçer
💟ACTH rezervlerini💟
ölçer
💟Metiraponun etkisi💟

nedir
1) 🌸11 Beta Hidroksilaz inh.🌸
2) 💟kortizol Azalır⬇💟

(Adrenal Bezde)
💟GH eksikliğinde💟

kullanılan testler
🌸Stimülasyon testleri🌸

1)🌸İnsülin Hipoglisemi Testi🌸

2) 🌸İGF-1 ölçümü🌸

3)💟Arjinin testi💟

4)🌸GHRH testi
5) 🌸egzersiz ve uyku testi🌸
6) 🌸L-Dopa Testi🌸
💟GH Fazlalığında💟

kullanılan testler
1) 💟 GH supresyon testi💟

2) 💟Oral Glikoz 💟

3) 💟İGF-1 ölçümü💟
💟Prolaktin değerlendirmek💟
için test
🌸Bazal seviyesi 💟
ölçülür
💟Sekonder ve Tersiyer hipotroidiyi 💟

ayırıcı tanıda kullanılan test
💟TRH stimülasyon testi💟
💟Sella tursika 💟
Nörolojik değerlendirme
1) 💟 MRI (en iyisi)💟

2) 🌸Direk Sella grafisi🌸
💟Hipotalamus Konjenital💟

anomali
💟Orta hat cleft Send💟

(Midline) (sık)
Orta hat (Midline)cleft send klinik
1)Orta hatta bulunan

2)(Optik ve olfaktör traktus,

3) Hipotalamus hipofiz defekti (PANHIPOPITUTARIZM)
Hipotalamik 💟PANHIPOPITUTARIZM💟 kriterleri
1) Diabetus Insipitus

2) Hiperprolaktinemi
💟Kallman sendromu💟

💕 klinik bulgular💕
💟İzole Gonadotropin eks.💟

💟Anosmi💟

🌸Hipogonodotropik
Hipogonodizm🌸
💟Hipotalamus tm.lerin hipofize etkisi💟
Hipofizi en çok etkiler
💟Kraniofarenjioma💟

Temel sorun nedir
🌸Hipofiz konj. tm🌸

🌸SUPRASELLAR🌸

🎯Rathke kesesinden köken 🎯
💟Empty Sella 💟
sendromu

1) 💟Diyafram sella hasarı💟 olunca
💟BOS dolar ,sella genişler 💟
2) Sella tursikada Normalde BOS yoktur.
3) Hipofiz bezi BOS baskısıyla 🌸Atrofik hipofiz🌸 olur.
4) 💟Asemptomatiktir.💟
🌸Hipopituitarizm ve Panhipopitüarizm 🌸

arası fark
🌸Hipopitüarizm🌸
💟Bir veya daha fazla💟
ön hipofiz hormon eks.

🌸panhipopitüarizm🌸
💟tüm hipofiz hormon eks 💟

🌸izole hipopitüarizm🌸
💟Sadece bir 💟
hipofiz hormon eks.
🌸Hipotalamik yet 🌸

bileşenler
1)💟Panhipopitüarizm💟

2)💟Dİ💟

3)💟Hiperprolaktinemi💟

4)💟Susama ve davranış bzk.💟
💟Hipofizer yet 💟

bileşenler
1) 💟tüm hormonlar azalmış💟
Prolaktin dahil

2)💟Dİ yoktur💟
Hipofiz yet sebep olan 💟invaziv nedenler 💟

1) 💟Büyük hipofiz tm💟
(Hipofiz adenomu)(sık akkiz)

2)💟Kraniofarenjioma💟

3)💟metastatik(en sık Meme)💟
🌸Sheean send.🌸
nedir
💟Hipofiz nekrozu💟

🌸postpartum Aşırı kanama🌸 sonrası hipoksiye baglı
Sheean send

🌸 ilk belirti🌸
nedir
1)Postpartum
⛔laktasyon olmaması⛔

2)menstrüel
⛔kanama olmaması⛔
💟Hipofizer Apopleksi💟

nedir
💟spontan hemorajik nekroz💟

(Hipofiz tm lerinde )
💟GH eks. klinik💟
1)💟Wrinkles(yüzde kırışıklık)💟

2)💟Abdominal obesite💟

3)💟Kas kitle ve güç azalır💟

4)💟Cilt ince kurudur💟
ACTH eks
💟klinik💟
🌸Seg. Adrenokortikal yet.🌸

tablosu

a)💟İştahsızlık💟

b) 💟Kilo kaybı💟

c)💟Nöroglikojenik sempt💟
ACTH eks'nin

💟Addisondan farkı💟
1) ⛔Hiperkalemi yok⛔

2)⛔Hiperpigmentasyon yok⛔

(ADDİSON da var)
ACTH eks
💟laboratuvar💟
1) ❗Potasyum normal❗

2) 💟Hipoglisemi💟

3) 💟hiponatremi⬇💟

4) 💟Anemi💟

5)💟 Hiperlipidemi💟
6)💟Osteopeni osteoporoz💟
Ön hipofiz yet.

🌸tanısında en iyi test🌸
💟İnsülin Tolerans testi💟

(İnsülin hipoglisemi testi)
💟Panhipütiutarizm Ted.💟
1)💟Glukokortikoid(ilk tercih)💟

2) 🌸Levotroxin🌸

3) 🌸sex steroidleri🌸

4) 🌸GH🌸
(Atheroskleroz azaltıcı etki)
💟Panhipütiutarizm ted💟

ile

💟Pr. adrenal yet. 💟

🎯farkı🎯
💟Mineralokortikoid verme💟

(Panhipütiutarizm tedavide)
💟Hidrokortizon💟

kullanılan tedaviler
1) 💟Panhipitiutarizm💟

2) 💟Addison💟

3) 💟Mix ödem koması💟
Hipofiz adenomlarında

💟Sıklık💟
1)💟Prolaktinoma(%25-40)💟
2) Nonfonk. Adenom(%10-25)
3)GH salan adenom(%10-15)
(Akromegali)
4)ACTH salan adenom (Cushing)
(%10-15)
5) 💟TSH salan adenom💟
(En az )
💟Kalıtsal💟

Hipofiz adenom
(MCMC)

1) 💟MEN tip 1💟

2) 💟Carney send.💟

3) 💟Mc-Cune-Albright send.💟
💟MEN Tip 1 💟

özellikleri
1) 💟OD💟

2)💟3P adenom 💟
(Paratroid Pitiuter pankreas)
💟Carney send💟

bileşenleri (LAMB)
1)💟Mixoma💟
2) 💟Hiperpigmentasyon💟
3)💟Akromegali(Hipofiz tm)💟
4)💟 Adrenal ve Testis tm💟
 PRKAR1A gen mutasyon
⬇⬇⬇
17q23-q24 kromozom
⬇⬇⬇
tumor-suppressor gen
💟Mc-Cune-Albright send💟
BİLEŞENLER (PA-PC-G)
1) 💟Polikistik Fibroz displazi💟
2) 💟cafe au lekeleri💟
⚡⚡⚡(Unilateral)⚡⚡⚡
3) 💟puberte prekoks💟
3)💟GH salan adenom💟
4) 💟Adrenal tm💟
💟Hipofiz adenomlarda💟 klinik
1)💟Hormon fazlalığı💟
2)💟Bası bulguları💟
3)💟Rinore (BOS)💟
4) pnomokok menenjit riski
Hipofiz adenom
💟mikro ve makro ayrımı 💟
cm kaçtır
1 cm
Hipofiz adenom ted.
1) Transsfenoidal mikrocerrahi

2) Medikal ted(Prolaktinoma)

3) Cerrahi (diğerleri)
Transsfenoidal mikrocerrahi 💟komplikasyonları💟
1)🌸Geçici Dİ (En sık )🌸

2)Menenjit
💟En sık en erken Bulgu💟

veren

hipofiz adenomu hangisidir
🌸Prolaktinoma🌸
Prolaktinoma hipofizin

💟nerden köken alır💟
💟büyüklüğü nasıldır💟
💟mikroadenom💟

🌸Hipofiz lateralden köken🌸
🌸Kadında prolaktinoma🌸

belirtileri
1) 💟galaktore 💟
2 ) 💟amenore💟
3) anovulasyonlu oligomenore 4) 💟erken belirti nedeniyle 💟

mikro adenom döneminde kadınlarda teşhis konur
💟Erkekde prolaktinoma💟

belirtileri
1 )💟libido azalması💟
2) 💟empotans💟
3) 💟erkeklerde geç belirti💟

verdiği için
🌸makro adenom🌸
4 )bası bulguları daha çoktur
💟Prolaktin hangi hormonu 💟salınımını inhibe💟
eder
1 )🌸GnRH salınımını inhibe🌸

⬇⬇

2)🌸 erkekte testesteron🌸

🌸kadında östrojen eksikliği 🌸
💟Gebelik Dışı💟

🌸prolaktin yüksekliğinin🌸

en sık nedeni nedir
1) 💟ilaçtır (en sık )💟

2 )💟hipofiz adenomu💟

3)💟hipotiroidi💟
💟Hiperprolaktinemide💟 neyi

🌸elimine edilmeli🌸
💟Gebelik💟
💟Ilaca bağlı💟

🌸hiperprolaktinemide🌸

prolaktin seviyesi nedir
🌸100⬇🌸

🌸 nanogr /ml 🌸
Prolaktin seviyesi

💟100nanogr/ml üzerinde💟

ise tanı nedir
💟Prolaktin adenomu💟
Hiperprolaktinemi yapan 💟ilaçlar 💟
hangileridir
1)🌸Anti dopaminerjik ilaç🌸

2)🌸Nöroleptikler🌸
🌸Makroprolaktinemi🌸

nedir
Prolaktin

💟Renal Klirensi Bozuk💟

olduğunda prolaktin düzeyi ⬆

💟 hipofiz adenom yoktur💟
💟Hiperprolaktinemi ted🌸
Medikal tedavi (ilk tercih )
🌸Kabergolin🌸

💟en sık yan etkisi 💟

nedir
1) 💟bulantı kusma💟

2) 💟ortostatik hipotansiyon💟
Kabergolin

💟hangi tip ilaçtır💟
💟Dopamin agonisti💟
💟11 Beta Hidroksilaz inh💟 eden madde
🌸Metirapon🌸

KALMANN SENDROMUBulguları

💟İzole Gonadotropin eks.💟🌸Hipogonodotropik🌸


🌸Hipogonodizm🌸

💟Kallman tedavi 💟
🌸GnRH 🌸
💟Kallman genetik 💟

geçişi
💟X 'e bağlı geçer💟
💟Kallman Anozmi💟

neden olur
💟Bulbus olfaktörius agenezi💟
En sık

💟Pr. Hipotalamus tm.💟
🌸Kraniofarenjioma 🌸

(ADAMANTİNOMA)
💟Kraniofarenjioma💟

🌸nereden kökenlidir🌸
💟Rathke Kesesi 💟
💟Kraniofarenjioma💟
En sık hangi
💟hormon eksiktir💟
💟GH eks.💟
💟Poiklotermi💟

(ısı regulasyon bzk)
hangi hast. olur
💟Kraniofarengioma 💟
💟Sella büyüklüğünün 💟

en sık sebebi
💟Boş sella send.💟
💟Boş Sella send. Patoloji💟
💟Diyafragma Sella hasarı 💟
Hipofiz yetmezligi yapan nedenler
1) İnvazif nedenler
2) İnfarktüs
3) İnfiltratif
4) İzole
5) immünolojik
6) enf.
Hipofiz yet.

💟infiltratif nedenler💟

💟Sarkoidoz💟

💟Hematokromatozis💟

💟HistiozisX💟

Hipofiz yet. yapan
💟 izole hormon eksikliği💟 yapan nedenler
💟Kallman💟

💟hipofizer cücelik💟
Hipofiz yet yapan 💟immünolojik neden 💟
💟Lenfositik hipofizitis💟
Hipofiz yet. yapan
💟enf.💟
💟Tbc, mikoz💟
Hipofize en sık
🌸metazstaz yapan Ca🌸
💟Meme Ca 💟
ACTH yet. de

💟K+ neden normaldir💟
💟Aldosteron salınmaya 💟

devam ettiği için
Panhipütiutarizm tedavi

💟ilk tercih💟
💟Glukokortikoid💟
Hipofiz
🌸en sık tm🌸
💟Prolaktinoma(%25-40)💟
Hipofiz adenomlarında
💟En az olan tm.💟
💟TSH salan adenom💟
🌸Polikistik Fibroz displazi🌸

hangi hast. vardır
💟Mc-Cune-Albright send💟
Hipofiz Adenomda

💟Bası Bulguları💟
1)💟 Baş Ağrısı💟

2) 💟Bitemporal hemianopsi💟

4) 💟3.CN bası bağlı hasar💟
Hipofiz adenomda

💟bitemporal hemianopsi💟

neden olur
optik kiazma basısı
🌸prolaktin yüksekliği ile adenom boyutları 🌸

arasında ilişki nasıldır
💟Doğru orantılıdır💟
💟Hiperprolaktinemi ted🌸 💟ilk tercih ilaçtır 💟
1)🌸Kabergolin 🌸
2)bromokriptin (sonra)
🌸Hipofiz İnfarktüsü🌸

hangi hast.
💟Sheean send.💟
GH eks sık kullanılan testler
1)🌸İnsülin Hipoglisemi Testi🌸

2) 🌸İGF-1 ölçümü🌸
Hormon

💟fazla ve azlığında💟

testler
Fazlalıkta ➡Süpresyon testleri

Azlığında ➡Stimülasyon testleri
💟TRH stimülasyon testi💟

💟yorum💟
1) ⛔Hipofizer(TSH artışı yok)⛔

2)⬆Hipotalamik (TSH artar)⬆

3) ⬆⬆primer(TSH abartı artış)
💟İzole Gonadotropin eks💟
💟Kallman sendromu💟
💟Kraniofarenjioma💟
klinik
1) 💟Kısa Boylu💟

2) 💟Puberte gecikmesi💟

3)💟Poiklotermi💟
(ısı regulasyon bzk)

4)💟Diabetus Insipitus💟
💟bası bulguları💟(KIBAS)
MEN ler
💟100nanogr/ml 💟
üzerinde➡
altında➡

üzeri➡💟Prolaktin adenom💟

altında➡💟ilaç💟
🌸11 Beta Hidroksilaz inh.🌸
🌹METİRAPON 🌹
💕İNSÜLİN-HİPOGLİSEMİ TESTİ💕

⌛ HANGİ HORMONLARI⌛

✋EKS. TESPİT EDER✋
💕ACTH💕

💕GH💕
💟Kallman sendromu💟

🌷Fizyopatolojisi 🌷
💕GNRH migrasyon defekti💕

🎯Hipotalamus Konj.anomali🎯
🌹Kraniofarengioma 🌹

💕klinik💕
💕Bitemporal hemianopsi💕

💕Baş Ağrısı💕

💕Büyüme Defekti💕

💕Dİ. 💕
💕en sık 💕

💕hipofize metastaz 💕

yapan tm
💕Meme Ca💕
💕ADDİSON💕

💕klasik eks💕
💕HİPOALDOSTERONİZM💕

💕HİPOKORTİZOLİZM💕

⬆ACTH ARTAR⬆
(Hiperpigmentasyon)
Hipofiz adenomlarında

❤en sık❤
❤en az❤
tm
❤en sık ➡PROLAKTİNOMA
❤en az➡ TSHOMA
💕Mc-Cune-Albright send💕

🌷Fizyopatolojisi🌷
GNAS1 mutasyon
G protein Aktivasyonu
⬇⬇⬇
thyroid hormone ⬆
cortisol⬆
estrogen ⬆
growth hormone⬆
1)Polikistik fibroz displazi
2)Precox Puberte
3)İskelet anomali
4)Unilateral Cafe de lait leke
💕GNAS1💕
(Guanine Nucleotide binding protein, Alpha Stimulating activity polypeptide 1).
🌷HİPERPROLAKTİNEMİ🌷

💕MEDİKAL TED. 💕
DOPAMİN AGONİSTLERİ

KABERGOLİN➡UZUN ETKİ

BROMOKRİPTİN➡KISA ETKİ
HİPOFİZDE TANISAL TESTLER
1) 💟 GH supresyon testi💟

2)💟DexametazonSüpresyon💟

3) 💟Metirapon testi💟

4) 💟İGF-1 ölçümü💟

5)💟İnsülin tolerans testi💟

6)❤CRH Stimülasyon testi ❤

7)💟Oral Glikoz 💟