Phd Student Essay

29720 Words Nov 11th, 2013 119 Pages
Türkiye doğal gaz piyasası Beklentiler, gelişmeler 2012

Mart 2012

Yazar hakkında

Erdinç Özen Serbest Danışman, ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunudur. BOTAŞ’ta 1988 – 2011 yılları arasında çalıştı. 2002 ile 2009 yılları arasında Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, BOTAŞ’ın İletim Şebekesine Üçüncü Taraf Erişimine dair çalışmaları yönetti. Yine bu dönemde doğal gaz sektörü müktesebat uyumuna dair bazı AB projelerinde Kıdemli Proje Yöneticisi olarak yer almıştır. Doğal Gaz sektörüne dair mevzuat, anlaşmalar ve işletmeciliğe ilişkin deneyim sahibidir.

İçindekiler

Giriş 1. Türkiye’deki düzenleyici çerçeve, pazar durumu ve doğal gaz piyasasında yaşanan gelişmeler 1.1
…show more content…
Başkent Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi Milyar Metreküp (Billion Cubic Meters) Birim Hizmet Amortisman Bedeli Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Bursa Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahüt Anonim Şirketi Council of European Energy Regulators Doğal Gaz İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Dengeleme Gazı Fiyatı Doğal Gaz Piyasası Kanunu European Network of Transmission System Operators for Gas Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu European Regulators Group for Electricity and Gas Eskişehir Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği Gas Transmission Europa İstanbul Gaz Dağıtım ve Sanayi A.Ş. İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Interconnector Turkey-Greece-Italy Kurul Kararı Kullanım Usül ve Esasları Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (Liquefied Natural Gas) Milyon Metreküp (Million Cubic Meters) Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding) National Balancing Point İran Milli Doğal Gaz İhracat Şirketi (National Iranian Gas Export Company) Fransa Gaz Ticaret Merkezi (Ponit d’Echange de Gaz) Petrol Platformu Derneği İtalya Gaz Ticaret Merkezi (Punto di Scambio Virtuale) Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisiton) Standart Taşıma Sözleşmesi Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (State Oil Company of Azerbaijan Republic) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İletim Sistemi İşletmecisi

Related Documents