Managementul Strategic in Sectorul Public Essay

8793 Words Jul 31st, 2011 36 Pages
MANAGEMENTUL STRATEGIC IN SECTORUL PUBLIC
Institutia Publica: Universitatea Babes-Bolyai-Cluj
REFERAT

Masterand:

INSTITUTIA PUBLICA: Universitatea Babes-Bolyai – Cluj

1. Prezentare
Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB) este una din cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior de stat din Romania, continuatoarea tradiţiei Universităţii din Cluj, înfiinţată în anul 1581. Din punctul de vedere al numărului de studenţi, precum şi al diversităţii specialităţilor oferite, este una dintre cele mai importante universităţi din România.
Universitatea poartă din 1959 numele a doi renumiţi oameni de ştiinţă: bacteriologul român Victor Babeş şi matematicianul maghiar János Bolyai.
…show more content…
Ea funcţionează în baza legislaţiei în vigoare şi a propriei Carte. Senatul Universităţii "Babeş-Bolyai" adopta reglementări interne de consolidare a calităţii, care au vizat studiile de nivel masterat, studiile de doctorat, concursurile pentru posturi didactice, consultarea studenţilor şi altele.

2. Evaluarea sanselor: Analiza SWOT a universitatii
Puncte tari * Specialişti reputaţi în toate domeniile; * Centre de cercetare de excelenţă recunoscute CNCSIS; * Infrastructură de calcul şi comunicaţii de excepţie; * Programe de cercetare şi educaţionale comune cu universităţi şi institute de cercetare europene; * Parteneriate strategice şi de formare cu actori locali şi regionali; * Corp profesoral de elită; * Biblioteci şi infrastructuri specifice domeniului, foarte bine dezvoltate; * Disponibilitate spre schimbare şi învăţare organizaţională; * Caracterul interdisciplinar şi multilingual al facultăţii; * Spaţii de învăţământ şi cercetare în concordanţă cu cerinţele profilului; * Capacitatea de atragere de resurse extrabugetare din activităţi de cercetare; * Capacitaţi manageriale foarte bune; * Alumni angajaţi în şcoli, instituţii şi laboratoare naţionale şi internaţionale cu renume; * Deschidere faţă de comunitatea locală şi regională; * Facilităţi multiple pentru cadre

Related Documents