International Corporate Finance Essay

9120 Words Apr 5th, 2016 37 Pages
CASE STUDY - International Corporate Finance

Chủ đề:
PRADA: PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG LẦN ĐẦU HAY
KHÔNG, MỘT LẦN NỮA ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ
Ngày 25/01/2011, Guido Santini của ngân hàng đầu tư Grupo Capo Milano vừa được yêu cầu chuẩn bị một bản đề xuất về phương thức mà Prada nên áp dụng để huy động vốn nhằm thực hiện kế hoạch mở rộng tại châu Á và trả một phần nợ dài hạn đáng kể sẽ đáo hạn trong một năm. Dù biết sẽ được yêu cầu thực hiện đề xuất này tại một thời điểm nào đó, ông vẫn kỳ vọng yêu cầu này đến sau một thời gian nữa. Bản đề xuất của ông phải được thuyết trình trước Hội đồng quản trị Prada trong đại hội cổ đông thường niên dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày tới – ngày 27/01.
SỨ MỆNH
Hội đồng quản trị yêu cầu Santini
…show more content…
Mặc dù gặt hái được nhiều thành quả, những thương vụ mua lại này không thành công như Prada hằng mong. Trên thực tế, những thương vụ này để lại cho công ty những khoản nợ đáng kể và đều đáo hạn vào gần như cùng một thời điểm.
Một trong những giải pháp khác đang được giới truyền thông luận bàn đó là việc Prada đang cân nhắc một đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO). Đây không phải là giải pháp mới đối với công ty. Trong thập niên vừa qua, Prada đã nỗ lực cổ phần hóa trong một vài dịp, nhưng các đợt IPO đều bị hoãn lại do các thay đổi điều kiện thị trường bất lợi vào phút chót. Căn cứ vào tình hình khủng hoảng tài chính toàn cầu đang diễn ra, còn chưa rõ rằng các điều kiện thị trường hiện tại có thuận lợi hơn chút nào không, đặc biệt là tại châu Âu
– nơi tồn tại các quan ngại có liên quan đến mức nợ tại nhiều quốc gia. Do đó, Santini biết rằng quan trọng hơn là phải có nhiều giải pháp để hội đồng quản trị xem xét tại thời điểm đó.
Trước khi quyết định xem nên đề xuất các giải pháp nào và xếp hạng chúng ra sao, Santini yêu cầu đội của mình thu thập các thông tin chi tiết về ngành thời trang và định vị chiến lược và tài chính hiện thời của Prada.
NGÀNH THỜI TRANG
Ngành thời trang bao gồm năm phân đoạn: thời trang cao cấp, thời trang xa xỉ, thời trang xa xỉ tầm thấp, thời trang chủ đạo và thời trang

Related Documents