• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/55

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

55 Cards in this Set

 • Front
 • Back
dress
jurk
fairy tale
sprookje
front row seat
stoel op de eerste rij
(to) involve
inhouden
magic
magie, toverkracht
seat
plaats
splendid
schitterend(e)
straw
stro
thought
gedachte
(to) direct
regisseren
least
minst
opinion
mening
(to) shoot
schieten', maken (shot - shot)
(to) appear
verschijnen
classical music
klassieke muziek
(to) cover
afdekken
evil
slecht
gal
meid
main character
hoofdpersoon
pale
bleek
(to) rule
regeren
specialty
specialiteit
spotlight
schijnwerper
(to) turn back
terugdraaien
universe
heelal
wizard
tovenaar
near future
nabije toekomst
play
toneelstuk
(to) take place
zich afspelen (took - taken)
crew
team
current
huidig(e)
former
vroeger(e)
tale
verhaal
(to) take up
beginnen met (took - taken)
unlike
anders dan
ventriloquist
buikspreker
(to) attach to
vastmaken aan
a bunch of
heel veel, een heel stel
in honour of
ter ere van
knife
mes
(to) lose
verliezen (lost - lost)
mug
mok
puppet
pop
slippers
pantoffels
torch
fakkel
(to) argue
tegenspreken
(to) be prepared
voorbereid zijn
confidence
vertrouwen
impression
indruk
(to) judge
beoordelen
single
enkel(e)
(to) take
mee omgaan (took - taken)
in advance
vooraf, van tevoren
(to) kick off
beginnen, starten
ticket sale
kaartverkoop