• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/62

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

62 Cards in this Set

 • Front
 • Back
appointment
afspraak
background
achtergrond
(to) depend on
afhangen van
employee
werknemer
extra
figurant
martial arts
vechtsport
not either
ook niet
patient
geduldig
physical
lichamelijk(e)
shooting
filmen
age
leeftijd
awesome
te gek
(to) decide
beslissen
excitement
spanning
least
t minst
opinion
mening
part of
deel van, gedeelte van
view on
kijk op
box office
loket
character
personage, rol
(to) last
duren
length
lengte
main
belangrijkste, hoofd-
smash hit
groot succes
successful
succesvol
actor
acteur
actress
actrice
(to) be set
zich afspelen (was - were)
century
eeuw
main character
hoofdpersoon
(to) take place
plaatsvinden (took - taken)
theme
thema
bathtub
badkuip
bug
insect
celebrity
beroemdheid
Championships
kampioenschap
competition
wedstrijd
publicity
publiciteit
below
onder
booth
cabine
(to) butt in on
onderbreken
down
verderop
pushy
opdringerig
truce
wapenstilstand
well-known
bekende
adventure
avontuur
city centre
stadscentrum
event
gebeurtenis
extinct
uitgestorven
journey
reis
mood
humeur
playground
speelplaats
shark
haai
slide
glijbaan
swing
schommel
available
beschikbaar
example
voorbeeld
interested in
geïnteresseerd in
left
over
(to) look for
op zoek gaan naar
seat
zitplaats
(to) show
laten zien (showed - shown)