• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/68

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

68 Cards in this Set

 • Front
 • Back
angry
kwaad
(a) display
beeldscherm
hairdresser's
kapper
headphones
hoofdtelefoon
keys
(druk)toetsen
mobile (phone)
mobieltje
necklace
ketting
phone
bellen, telefoneren
(a) present
cadeau
punishment
straf
taste
smaak
weird
vreemd
alphabet
alfabet
Goodbye
tot ziens
in
thuis
it's me
met mij
out
niet thuis
See you, See you later, Bye
doei, doeg, dag
(to) spell
spellen
a while ago
een poosje geleden
crisps
chips
for free
gratis
(to) gossip
roddelen
keyword
sleutelwoord
perhaps
misschien
(to) remember
herinneren
terrible
vreselijk
tomorrow
morgen
(to) yawn
gapen
again
nog een keer
(to) chat
chatten, kletsen
Dutch
Nederlands
Excuse me
pardon
(to) explain
uitleggen
(to) mean
bedoelen, betekenen
(to) repeat
herhalen
slowly
langzaam
(to) understand
begrijpen
Anyway,…
Zeg,… Maar eh,…
cry
huilen
in a real state
overstuur, in de war
(to) wonder
zich afvragen
brand new
splinternieuw
broken
stuk
by accident
per ongeluk
date
afspraakje
form
formulier
Good afternoon
Goedemiddag
(to) guess
vermoeden, denken
never mind
laat maar zitten
possible
mogelijk
(to) sign
tekenen, handtekening zetten
(to) bring along
meebrengen
(to) decide
beslissen
message
bericht
password
wachtwoord
permission
toestemming
right away
meteen
rules
regels
safety
veiligheid
such as
zoals
uncomfortable
onprettig
British
Brits
date of birth
geboortedatum
nationality
nationaliteit
phone number
telefoonnummer
surname
achternaam
was born - were born
ben geboren - zijn geboren