• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/62

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

62 Cards in this Set

 • Front
 • Back

beauty

juweeltje
brand-new
gloednieuw(e)
(to) discuss
bespreken
(to) dress up
verkleden
entrance
binnenkomst
(to) get a move on
opschieten (got - got)
rather
liever
(to) request
verzoeken
second-hand
tweedehands
spoiled
verwend
unbelievable
ongelofelijk
as ... as
net zo ... als
cheap
goedkoop
different
anders
lemon
citroen
(to) remind of
doen denken aan
entire
heel
environment
milieu
in return for
in ruil voor
loo
wc
nearby
in de buurt
ridiculous
belachelijk
(to) volunteer
vrijwilligerswerk doen
(to) waste
verspillen
as
omdat, aangezien
because
omdat, want
relevant
zinvol, belangrijk
responsible
verantwoordelijk
rubbish
onzin
sensible
verstandig
smart
slim
wise
verstandig
banknote
bankbiljet
coin
munt
currency
valuta
image
afbeelding
nickname
bijnaam
(to) afford
zich veroorloven
bargain
koopje
merchant
marktkoopman
purse
portemonnee
worth
waard
amount
bedrag
business
bedrijf, zaak
businessman
zakenman
company
bedrijf
(to) develop
ontwikkelen
edible
eetbaar
figure
cijfer(ig)
fortune
fortuin
million
miljoen
(to) raise
inzamelen
recipe
recept
auction
veiling
charity
liefdadigheidsinstelling
(to) donate
doneren, geven
enormous
enorm
fancy
blits
(to) order
bestellen
(to) own
bezitten
possession
bezit
(to) support
steunen