• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Rendszer

A redszer egymással kölcsönösen kapcsolatban lévő komponensek jól átgondolt, egy adott cél elérése érdekében együtt dolgozó együttese.

definíció

Eredendő rendszertulajdonságok


(Checkland 1981)

Kiterjedés


Megbízhatóság


Biztonság


Javíthatóság


Használhatóság

5

Rendszertervezési folyamat

1. Követelmények meghatározása


2. Rendszertervezés


3. Alrendszerek fejlesztése


4. Rendszerintegráció


5. Rendszer telepítése


6. Rendszer evolúció


7. Rendszer üzemen kívül helyezése

7

Szoftverfolyamat

Tevékenységek és kapcsolódó eredmények sora, amelyek egy szoftvertermék előállításához vezetnek.

definíció

Szoftverfolyamat alapvető tevékenységei

1. Szoftverspecifikáció


2. Szoftvertervezés és implementáció


3.Szoftvervalidáció


4.Szoftverevolúció

4

Vízesés modell

1. Követelmények elemzése és meghatározása


2. Rendszer és szoftvertervezés


3. Implementáció és egységteszt


4. Integráció és rendszerteszt


5. Működtetés és karbentartás

Evolúciós fejlesztés

séma

Evolúciós fejlesztés alapötlete

Kezdeti implementáció véleményezése a felhsználókkal, majd sok-sok verzión keresztül finomítani kell, míg megfelelő nem lesz.

Evolúciós fejlesztés típusai

1. Feltáró fejlesztés: közös követelményfeltárás, ismert részek fejlesztése és ehhez társítjuk a kért új tulajdonságokat.

2

Evolúciós fejlesztés problémái

1. Maga a folyamat nem látható


2. Szegényes a struktúráltság
De: kis és közepes rendszerek esetén jó lehet.

Szoftverfolyamatok/ fő ősmódszertanok:

1. Vízesésmodell


2. Evolúciós modell


3. Komponens alapú fejlesztés
4.Folyamatiteráció:


-> Inkrementális fejlesztés


-> Spirális fejlesztés

4+2

Folyamatiteráció fő hibrid modelljei:

1. Inkrementális fejlesztés


2. Spirális fejlesztés

2

Inkrementális fejlesztés alapötlete:

A szoftverspecifikáció, a tervezés, és az implementálás kis inkremntációs lépésekre, ú.n. inkremensekre vannak felosztva, amelyeket több fordulóban végzünk el.

Inkrementális fejlesztési modell

Inkrementális fejlesztés előnyei

1. A megrendelőnek nem kell megvárnia, amíg a teljes rendszer elkészül, a szoftver már menet közben használhatóvá válik.


2. Kisebb a kockázata annak, hogy a teljes projekt kudarcba fulladjon. A prototípusok már használhatóak.


3. Ha a magas prioritású szolgáltatások készülnek el a leghamarabb, akkor azok lesznek a legtöbbször letesztelve.

3

Inkrementális fejlesztés hátránya

Nehéz felosztani megfelelően kis részekre úgy, hogy külön funkciót is tartalmazzanak az inkremensek.

Spirális fejlesztési modell


(Boehm, 1988)

Explicite számol a kockázati tényezővel!

Az iteratív fejlesztés legfőbb problémái

1. kezelési problémák


2. szerződési problémák


3. validációs problémák


4. karbantarthatósági problémák

4

Agilis módszertanok alapelvei

1. Az ügyfél bevonása


2. Inkrementális átadás


3. Az emberek nem folyamatok


4. Változtatási lehetőség


5. Kezelési egyszerűség

4

Agilis alapelvek problémái

Az ügyfél nem tud mindenkit képviselni.


A csapat kiegyensúlyozatlan.


Sok azonos prioritású funkció van.


Az ütemterv sürgőssége miatt nincs idő a projekt komplexitását csökkenteni, azaz az átlátható tiszta kódot fenntartani.

Az Extrém programozási gyakorlatok

1. Inkrementális tervezés


2. Kisméretű kiadások


3. Egyszerű tervezés


4. Fejlesztés előrehozott teszteléssel


5. Refactoring


6. Párosprogramozás


7. Közös tulajdonjog


8. Folyamatos integrálás


9. Fenntartható iram


10. Helyszíni ügyfél (product owner a csapat tagja)

10

SCRUM vs Kanban

Burndown Chart | CFD


Sprint | folyamtos haladás


Release sprint végén | Continous delivery


Retrospektívek | bármikor lehet változás


Meghatározott szerepek | Nincs konkrét kiosztott szerep

kick off, sprint planning, stand up, retrospect, review, scrum of scrum, scrum master, planning poker, user story

Agilis kiálltvány

1. Az egyéneket és a személyes kommunikációt a módszertanokkal és eszközökkel szemben


2. A működő szoftvert az átfogó dokumentációval szemben


3. A megrendelővel történő együttműködést a szerződéses egyeztetéssel szemben


4. A változás iránti készséget a tervek szolgai követésével szemben