• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Cechy malarstwa

Przełom XIX i XX wieku


Faliste, plynne linie, ornamentyka, przyroda


Gustaw Klimt, pocalunek

Gustaw Klimt, Danae

Klimt, Judyta z głową Holofernesa

Alfons Mucha, Taniec

Audrey Beardsley, Et in arkadia ego

Beardsley, punkt kulminacyjny

Modernizm: Wyspianski, autoportret

Modernizm, Mehoffer, Dziwny ogród

Witraż Wyspiańskiego, Bóg Ojciec - stań się


Kościól Feanciszkanów w krakowie

Planty o świcie, Wyspiański

Macierzyństwo, Wyspiański

Chochoły, Wyspiański

Ślewiński, Czesząca się kobieta

Ślewiński, Autoportret

Ślewiński, Sierota z Poronina