Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Pasteurella
Generelt:
G÷ stav, fakultativ anaerob, kommensal på øvre luftveje

Arter:
P. multocida (type A, B, D, E)
P. trehalosi
P. multocida (type A, B, D, E)
Detaljer:
Varierende

Sygdomme:
Shipping fever
Haemorragisk sepsis
(P. multocida type B+E)
Pasteurellosis
Atrofisk rhinitis (P. multocida type A+D)
Fowl cholera
(P. multocida type A)
Snuffles
(P. multocida type A)
Shipping fever
Sygdomsinfo:
Kvæg. Svær bronchopneumoni og pleurisi (pleurabetændelse). Feber, depression, anoreksi, serøs næseudflåd, hoste og ”udflåd” fra øjet
Haemorragisk sepsis
(P. multocida type B+E)
Sygdomsinfo:
Bøffel, kvæg. Død uden kliniske tegn el. høj feber, respiratoriske problemer og ødem i larynxregionen. Overføres med aerosoler eller via næseudflåd
Pasteurellosis
Sygdomsinfo:
Får. Pludselig død el. akut respiratorisk distress
Atrofisk rhinitis (P. multocida type A+D)
Sygdomsinfo:
Svin. Ødelæggelse af turbinalknoglerne
Fowl cholera
(P. multocida type A)
Sygdomsinfo:
Fjerkræ. Haemorrhagi på serøse overflader. Akut sepsis. Ophobning af fibrinopurulent exudat i bursaer og led.
Snuffles
(P. multocida type A)
Sygdomsinfo:
Kaniner. Purulent exudat fra næse. Nys + hoste. Conjunctivitis, otitis media og subcutane abscesser.
P. trehalosi
Sygdom:
Sepsis
Sepsis
Sygdomsinfo:
Får (5-12 mdr.)