• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Í hvaða tvo hluta skiptist taugakerfið og hvað einkennir þessa hluta?

Miðtaugakerfið
<> Heili og mæna

Úttaugakerfið
<> Samanstendur af öllum taugavef utan
miðtaugakerfisins.
<> Td. Taugar, taugahnoð, taugaflækja,
skynnemar.
<> Skiptist í þrjá hluta;
1) Viljastýrt, 2) Sjálfvirka, 3) Meltingafæra

Hvernig er starfsemi úttaugakerfisins?

Skynjun : Taugar liggja til MTK
Úrvinnsla uppl : Taugar liggja um MTK
Svörun áreitis : Taugar liggja frá MTK til svara.

Í hvaða tvo hluta má skipta taugafrumum og hvað einkennir þessa tvo hluta?

Taugafrumu : Frumur sem flytja boð
Taugatróð : Styðja við, vernda og næra taugafrumurnar.

Hver er fosenda himnuspennu?

Na+ og K+ göng

Hver er hvíldarspenna frumuhimnu?

-70mV

Hvað einkennir hvíldarspennu?

<> Meira af + jónum utan frumu og meira af - jónum innan frumu.
<> Na+/K+ göngin viðhalda hvíldarspennu. Senda 3 Na+ jónir út og K+ jónir inn

Hvað einkennir afskautun?

Áreiti opnar spennustýrð Na+ göng
Himnuspenna nær þröskuldi -55mV og fleiri Na+ göng opnast. Na+ flæðir inn í frumuna.

Hvað einkennir boðspennu?

Spennan er +30mV og fruman jákvætt hlaðin að innan.

Hvað einkennir umskautun?

Spennustýrð K+ göng opnast og Na+ göngin lokast.
Himnuspenna verður aftur neikvætt hlaðin.

Hvernig eru taugaboðefni fjarlægð úr taugamótum?

- Flæðir burt
- Sundrað með ensímum
- Eða endurnýtt og tekið aftur upp í
fyrirmótafrumu.

Hvaða taugaboðefni sendir miðtaugakerfið út og hvað einkennir þau?

Asetylkolín: Örvandi áhrif á beinagrindavöðva og hamlandi áhrif á hjartavöðva.
Noradrenalín: Hefur áhrif á vökun, drauma og skap.

Hvaða taugaboðefni sendir úttaugakerfið út og hvað einkennir þau?Glútamat og GABA : Hindrandi boðefni.
Dópamín: Hefur áhrif á tilfinningar, vellíðan og er tengt við fíkn.
Seratónín: Hefur áhrif á skynjun, skap og matarlyst.

Hver er hvíldarspenna, hvað viðheldur henni og hvernig er henni viðhaldið?
Hún er -70mV og Na+/K+ göngin viðhalda hvíldarspennu. Senda 3 Na+ jónir út og K+ jónir inn

Svarar fá boð með
a) Hreyfitaugum
b) Skyntaugum
c) Millitaugum
d) Heilataugum

a) Hreyfitaugum

Hvernig virkar staðdeyfilyf á taugarnar?

Koma í veg fyrir að boðin berist, lama taugafrumurnar.

Hvað heitir taugaboðefnið sem hefur örvandi áhrif á beinagrindavöðva?

Dópamín.

Hvaða breytingum veldur MS-sjúkdómurinn á taugakerfinu?

<> Bólga í miðtaugakerfinu
<> Skemmdir verða á mýlisslíðrinu.

Hvert er hlutverk Ca+ í flutningi taugaboða?

Ca+ göng eru á símaendanum og opnast þau þegar er spenna, Ca+ flæðir inn og ýtir af stað taugaboðefninu sem er í svona taugaboðefnisbólum eða eh.

Hvers vegna gengur taugaboð hraðar vegna mýlisslíðra?

Veit ekki, findu út úr því!