• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vísindi

aðferð til að afla fróðleiks og öðlast skilning á heiminum. Aðferðin sem er notuð til að afla vísindalegrar þekkingar þarf að vera skiljanleg og fær öllum sem vilja nota hana.

Vísindaleg aðferð - 1

Gögnum safnað

Vísindaleg aðferð 2

leitað nýrra tengsla

vísindaleg aðferð 3

tilgáta sett fram

vísindaleg aðferð 4
ályktanir dregnar af tilgátum

vísindaleg aðferð 5

tilraunir og prófanir

vísindaleg aðferð 6

kenning

vísindaleg aðferð 7

áður óútskýrð fyrirbæri útskýrð með kenningunni

Jarðvísindi

þær greinar sem fjalla um hin lífvana hluta jarðar og þau náttúruöfl sem móta jarðskorpuna

Jarðvísindi skiptast í 5 undirgreinar

1. veðurfræði

2. haffræði


3. jarðfræði


4. jarðeðlisfræði


5. jarðefnafræði

Jarðfræði

fjallar um hinn lífvana hluta jarðar

Grunnrannsóknir

almennar spurningar tengt jarðsögu og ferlum jarðar


fara fram í háskóla íslands og veðurstofunni

hagnýtar rannsóknir

Rannsóknir í tengslum við mannvirkjagerð, skiptist í 1. jarðefnaleit og námajarðfræði, 2. mannvirkjajarðfræði, 3. jarðhitarannsóknir.


fara fram hjá vegagerðinni og landsvirkjun

útræn öfl

fá orku sína frá sólinni, brjóta niður landið og slétta út yfirborðið


Rigning, sjór, vindur, sólargeislar, jöklar

innræn öfl

fá orku sína úr iðrum jarðar, byggja upp landið með því að búa til fjöll á yfirborðinu


jarðskjálftar, fellingafjöll, eldfjöll, jarðhiti.