• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/82

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

82 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Fyrir hvað er Wilhelm Wundt þekktastur ?

Hann var upphafsmaður tilraunasálfræðinnar.


Kom á laggir fyrstu rannsóknarstofunni.


Byrjaði á tilraunarannsóknum á sálfræði (Tilraunasálfræði)


Ritstýrði fyrsta blaðinu.15 árum áður skrifaði Fechner bókina: Elements of psychophysics. Afhverju var hann ekki talinn faðir sálfræðinnar?

Fechner laggði grunninn að upphafi sálfræðinnar. Hann lagði grunn að tilraunasálfræði, en dó frá því.
Stofnun nýrrar fræðigreinar þarf að vera meðvituð og viljandi. það þarf eiginleika og hæfni sem eru öðruvísi en þarf til að vera stórkoslegur vísindamaður.


það þarf sölumennsku og almannatengsl.

Hver er munurinn á "Founding" - Stofnanda. Og


"Originating" - Höfundi. Í sálfræði?

Founding (stofnandi): Vísvitandi og viljandi athöfn sem felur í sér persónulega hæfni og eiginleina sem eru frábrugðnir þeim sem eru nauðsynlegir fyrir lifandi vísindaframlög. Stofnum þarf samþættingu fyrri þekkingu og útgáfu og kynningu á nýlega skipulögðu efni. - Wundt og tilraunasálfræðin.
Originator (Höfundur) : Sá sem að upphaflega kom fram með vísindaframlagið.


- Fechner 15 árum áður.

Hvað var það sem Wundt var að reyna að gera?

Hann var að reyna að skilja sambandið milli þess andlega og áþreifanlega.

Hvernig námsmaður var Wundt ?


og hver var æskudraumur hans ?


Hvað menntaði hann sig í og hvar?

Hann fékk lélegar einkanir og var mjög dagdreyminn.


hans dramur var að verða frægur rithöfundur.


Hann menntaði sig í lífeðlisfræði í Tubingen og HEidelberg.

Hvaða svið sálfræðinnar einblíndi Wundt á ?

Skynjun, athygi. viðbragð og tengsl.

Helstu bækur Wundts

Framlag til kenningar um skynjun 1858-1862


Fyrirlestrar um huga manna og dýra 1863


Grundvallaratriði í lífeðlislegri sálfræði 1873-74


Menningarsálfræði

Contribution to the Theory of Sensory Perception / Framlag til kenningar um skynjun.

Inniheldur hugmyndir hans í sálfræði. Kynnti tilraunr sínar og hvernig hann framkvæmdi þær. Notaði hugtakið Experimental psychology eða tilraunasálfræði.

Lectures on the Minds of Men and Animals /

Viðbragðstími og sáleðlisfræði

Physiological Psychology / Lífeðlisleg sálfræði

Wundt kenndi hana í HEidelberg og var þetta fyrsti áfangi sinnar tegundar í heiminum. og út úr þessum áfanga kom önnur bók hans út.
Principles of Physiological Psychology.

Meistaraverk Wundts

Principles of Physiological Psychology / Grundvallaratriði í lífeðlislegri sálfræði
Niðurnjörvaði sálfræðina sem sjálfstæð rannsóknarvísindi. með vandamál, aðferðir og rannsóknir.

Hver var skoðun hans á Multitasking.


Athverju fór hann að gera athugun á því

Wundt hélt því fram að við gætum ekki einbeitt okkur að tveim áreitum í einu.
Hann var að hugsa um mæliskekkju kinnebrocks og að hann hafi verið rekinn fyrir ónákvæmar mælingar, Hann bjó til vél sem hann kallaði Gedankenmesser, "Mind Gauge" HAnn notaði hana til að mæla andlegt ferli í að skynja 2 áreiti í einu. HAnn gerði rannsóknina á sjálfum sér og komst að því að hann gat ekki einbeitt sér að því að hugsa um klukkuna hringja og skifað niður tíma annars hlut á sama tíma. það tók 1 áttunda úr sekúndu að skrásetja tímann.
Meðvitundin gæti aðeins haldið utan um eina hugsun, skynjun í einu.

Hvar eiddi Wundt mikilvægasta tímabil ferils síns?


afhverju var það svona merkilegt ?

Hann var Prófessor í leipzig í 45 ár.


HAnn kom þar á fót rannsóknarstofu og stofnaði blaðið: Philosophical studies
Það var þá sem ný sálfræði er talin hafa fæðst. við stofnun tilraunarstofunnar.

Um hvað skrifaði Wundt helst?

Siðfræði, rökfræði og kerfisbundna heimspeki


Var frumherji í félagssálfræði. Húmanisma
Skoðaði Tungumálm listir, goðsagnir, félagslegar hefðir, lög og siðæði.

Skilur sálfræðina í tilrauna (einföld skynjunarferli) og Félagshluta (æðri hugarferli)


Hverju leitaðist hann eftir?Tilraunahlutinn er: hvað við skiljum, hvað erum við að horfa á. afhverju skynjar þú mig sem manneskju en ekki eitthvað rými. afhverju er titringur í lftinu sem við skynjum sem hljóð.


Félagslegi hlutinn: Hann gerir ekki tilraunir á þeim því honum fannst ekki hægt að gera tilraunir á hlutum eins og rungumálinu.
Hann leitar að frumeiningum í skynjun okkar og í því felst smættunarhyggja.


Til þess að skilja eitthvað verðum við að skilja minnstu hlutina.

Cultural psychology / Menningarsálfræði

10 binda verk. nær yfir mörg stig af andlegri þróum mannsins sem kom fram í : Tungumálum, listum, goðsögnum, félagslegum venjum, lögum og móral.

Afhverju hafði verk Wundts, um lífeðlislega sálfræði lítil áhrif á Ameríska Vísindamenn ?

Það kom fram á þeim tíma þegar Amerískir vísindamenn voru ekki eins langt komnir í þroska á sviði tilraunasálrfæði og þh vísindum. þeir voru einfaldlega ekki opnir fyrir svona erlendum áhrifum. og töldu sig hafa nóg að rannsaka sjálfir.

Á hverju byggist sálfræði Wundt og á hverju byggist sú aðferð?


Hvað var aðalviðfangsefni Wundt?


Var hann sammála Emperistum og assosionistum?

Tilraunarsálfræði, byggist á tilraunaraðferðum lífeðlisfræðinnar.


Aðalviðfangsefni hans var Meðvitundin.


Að hans mati inniheldur Meðvitundin marga mismunandi parta með því að sundurgreina hana niður í öreindir. Sem var eina samlíkingin sem hann var sammála Emperistum og assosíonistum.


HAnn var ekki sammála þeim að frumefni meðvitundar væri atóm hugans.

Voluntarism / Viljastýring.


Hver var áhersla Wundt í þessu ?

Skoðun Wundt að meðvitundin væri virk í því að skipuleggja sitt eigið innihald.


hann lagði áherslu á virkt ferli skipulagsmíðar þeirra þátt sem sjá um að skipuleggja.

Frumeiningar meðitaðrar reynslu
Skv. Wundt er reynsla okkar tvennskonar.


Hvernig?Skynhrif (sensations) : myndast íhvert sinn sem skynfæri er áreitt. Flokkast eftir styrk, lengd og skilningarviti. = Sjón, eyrn, lykt
Tilfinningar (feelings) : eru huglægu tengslin við skynhrif og eru ekki íbeinum tengslum við skynfæri. = upplifun okkar á þí sem ið erum að skynja.
Tilfinningar eru þrívíðar, þ.e. áreiti geta erið tengd ið:
- VEllíðan / Vanlíðan, Spenna/Slökun, Æsingur / depurð. Öllum tilfinningum má finna stað innan líkamans.

Hvað telur Wundt sálfræðinga eiga að fást við?


Mediade and Immediate expiriene


Hvað vildi hann rannsaka? Og finna?


Afhverju hélt hann að það væri hægt


Hver er DImitri Mendeleev?

Honum fannst að sálfræðingar ættu að fást við beina skynjun (immediate) en ekki miðla skynjun (mediate) sem er úrvinnsla okkar á areitum.
Mediade exp.: upplýsingar um eitthvað annað en þætti ákveðinnar reynslu.


gefur okkur útskýringu á einhverju öðru en frumefni upplifunar. : rósin er rauð, þegar við horfum á rósina.
Immediate Exp. : Óhlutdræg með túlkun.


Við sjáum ekki rósina sem hlut í sjálfu sér heldur sem rauðan hlut.


Skynjun sem er ómenguð af túlkunum okkar og upplifun.
Wundt hafði meiri áhuga á Immideate exp.
Hann vildi finna lotukerfi hugans líkt og Dimitri hafði fundið upp lotuferfi efnisheims. HAnn taldi að slíkt væri svipað með meðvitund og efnisheim í lotukerfi.

Smættarhyggja

Leitar af frumeiningum (elements) í skynjun okkar. Til að skylka hlutina verður að skilja minnstu partana. Til að skynja mannshugann verður að skilja frumuna.
Tengist efnafræðinni.

Hvernig reynir Wundt að ýta sálfræðinni áfram?

Með því að tileinka sér efnafræðilega aðferðarfræði.

Gull

rumefni svo ekki er hægt að bþú það til. það bara er.

Hugmynd Kants


Kant um Hugsun... var Wundt sammála ?

Meðvitundin er virk í að skipuleggja sitt eigið innihald
KAnt sagði að ekki væri hægt að hugsa um hugsun. og Wundt var ósammála og byrjar þá á introspection. og var fyrstur til þess.

Elements of Consious Experiene

Frumeiningar meðitaðrar reynslu.

Hvað er markmið Wundts?

Að greina ferli meðitundar niður í frumeiningar (efnafræði sálfræðinnar) og skilja hvernig þessar frumeiningar tengjast.

The Method of Introspection / Innskoðun.


Er Wundt upphafsmaður hennar ?


Hvernig er hægt að skoða hana ?

Skoðun á eigin andlegu ástandi. Rannsókn á manns eigin hugarferlum
HAnn er ekki upphafsmaður, heldur er hægt að rekja hana alla leið aftur til Sókratesar.
Það er einungis sá sem á meðvitundina sem getur skoðað hana. og þess vegna grípur Wundt til innskoðunar.

Reglur og ástand Innskoðunar:


Hve oft að mati Wundt átti að endurtaka rannsókn svo hún næði almennilegum niðurstöðum?

Áhorfendur verða að vera færir um að ákveða hvenær ferlið verður kynnt
Áhorfendur verða að vera í því sigkomulagi að vera tilbúnir að hafa alla sína athygli á málinu
Það verður að vera hægt að endurtaka athugunina nokkrum sinnum
Það verður að vera hægt að breyta tilhögun með tilliti til stjórnandi meðferða á áreitisvalda
Hann taldi að endurtaka þyrfti 10.000 sinnum.

Hvað er mikilvægt í Innskoðun?

Endurtekningar. Magnbinding, Áreitin hljóð og mynd eru metin hratt og eftir stærð, styrk eða í lengd. Í örfáum tilfellum eftir gæðum. þ´gindum og öðrum huglægari hugtökum.


ef möguleiki er þá er viðbragðstími mældur.

Organizing the elements of concious experiense:


Apperseption:

Ferli þar sem andlegir þættir eru skipulagðir.

Hvað er eðli Meðvitundarinnar ?

Meðvitundin getur á hverri stundu aðeins höndlað eina skynjun. þegar við virðumst vera að hugsa marga hluti í einu þá erum við í raun bara að hugsa hratt. skiptum hratt um hugsun.

Tvennskonar Reynsla skv. Wundt. HVer er hún ?

SKynhrif (sensation) myndast í hvert sinn sem skynfæri er áreitt. Flokkast eftir styrk, lengd og skilningavits.
Tilfinnigar ( feelings) : Huglægu tengslin við skynhrif og eru ekki í beinum tegslum við skynfærin.
Tilfinningar eru þvrívíðar: Vellíðan/Vanlíðan, Spenna/slökun, Æsingur / Depurð og öllum tilfinningum má finna stað innan líkamans.

Hver var helsta gagnrýni innskoðunar?

Gagnrýnendur spurðu kaða niðurstaða æri rétt þegar mismunandi þáttakendur komu með mismunandi niðurstöður. kernig ákarðar maður að er rétt niðurstaða?

Huggrip / ApperceptionSkapandi ferli þar sem nýjir eiginleikar koma fram við það að frumur tengjast. HEildin er önnur en summa eininganna.
Andstætt reynslu og tengslahyggjumönnum.

einfalt dæmi apperception /Huggrips

Natríum og Klóríð mynda salt.
Natríum við stofuhita er málmur


Klór er Gas
þannig að þetta tvennt sameinast og verður salt.


í fyrstu virðist þetta var algerlega ólíkt og ólíklegt.

hver voru áhrif Wundts?

Sálfræði Wundts var Akademísk og hafði lítið hagnýtt gildi, rannsóknir. hann sker á böndin við heimspeki og leggur áherslu á tilraunir.

Hað rannsakaði Hermann Ebbingaus?


AfHVerju ?

HAnn fór að rannsaka nám og minni


AfþVí að Hann Var ósammála Wundt um að það Væri Hægt að nálgast þetta með tilraunum.

HVað Var markmið EbbingHaus?

það Var að Heimfæra tilraunaaðferðina á : THE HigHer mental proCsess (æðri Hugarferli)

HVernig Var nám og minni Rannsakað áður en Ebbingaus fór að rannsaka það ?

það Var rannsakað með því að skoða Hugartengsl sem nú þegar Höfðu myndast.

EbbingHAus og breska Tengslayggjan.


HVer Var munur á þessum áHuga þeirra ?

TengslaHyggjan Hafði áHuga á að greina tengsl sem Voru þegar til staðar.


EbbingHaus Hafði áHuga á þVí Hernig ný tengsl mynduðust.

HVernig gerði Hann tilraunir á minni og gleymsku?

Í 5 ár gerði ann tilraunir á sjálfum sér. og pældi sérstaklega í þí e margar endurtekningar þurfti til þess að muna ákeðna Hluti og HVersu lengi maður Var að gleyma þeim aftur.

Minnisaðferð EbbingHaus

rím og Hrynjandi.

HVað eru Orðleysur (nonsense syllables.)


Og HVaða áHrif Hafa þau á rannsókn Hans?

Orðleysur eru 2300 samsetningar flestar með 2 eða fleiri samHljóðum og SérHljóða á milli. Þannig nær Hann að stjórna áHrifum reynslu og túlkunar.

Rannsókn minnis og gleymsku með ORðleysum.

EbbingHaus notaði Orðleysur sem ann bjó til. so að þáttakandi í rannsókninni þekkti ekki orðin og tengdi þau ekki Við neitt. Hann bar saman HVersu Vel fólk myndi muna þekkt notuð orð og so þegar notaðar oru orðleysur.
HAnn komst að þeirri niðurstöðu að það sé 9 sinnum erfiðara að muna orðleysur en þekkt orð.
Hann rannsakaði líka HVersu langt efnið sem maður er að reyna að læra og HVort það Hefði árif á það ersu mikið maður myndi muna af þVí.

Hversvegna er Ebbinghaus talinn áhrifavaldur í sálfræði

Vegna rannsóknar sinnar á námi og minni.

Franz Brentano

Skoðaði sálfræði frá sjónarhóli reynsluhyggjunnar.
Var prófessor í Heimspeki í vín og kenndi Freud.
Hefur áhrif á Gestalt, Mannúðarsálfræði, Húmanisma og vísindavæðingu sálfræðinnar.
Leggur áherslu á athugun fremur en tilraunir

Hvernig skilgreindi hann Athugun og Tilraun?

Athugun: þá er maður að fylgjast með hlutunum eins og þeir gerast í eðlilegum aðstæðum.
Tilraunir: Þá er maður að stjórna aðstæðum.

Hvernig vísindi stundaði Brentano ?

Reynsluvísindi

Hverju Andmælti Brentano í sálfræði Wundts ?

Að sálfræðin ætti að rannsaka innihald meðvitaðrar reynslu. Hann hélt því fram að það sem sálfræðin ætti að einbeita sér að væri það sem menn sjá heldur en það sem er séð.


Hann hélt því fram að það ætti að gera greinarmun á reynslu sem innihaldi reynslu sem virkni.Brentano lagði fram tvær leiðinr til að rannsaka Hugarferla:

Í gegnum minni


Í gegnum ímyndunarafl.

Hvað kenndi Brentano í Vín?

skrifaði og kenndi verk eftir ARistóteles

Frægasta bók Brentanos

Psychology from an Empirical Standpoint

Brentanos "Ach psychology" Athafnarsálfræði. um wundt

Dró skoðun Wundt í efa um að andlegt ferli sé sér innihald eða þáttur.

Brentano Þróaði 2 leiðir til að rannsaka andlega hegðun:

1. Í gegnum minni (framkallað andlega framför í samráði við nákvæma andlega stöðu.
2. Í gegnum ímyndun (ímynda sér andlegt ástand og fylgjast með andlegu ferli.

Carl Stumpf

Leggur áherslu á frirgærafræði (fenómenólógíu) sem rannsóknaráhrif.
Er einskonar innskoðun en honum fannst ekki áhugavert að greina skynjanir í frumeiningar. honum fannst það gera reynsluna gerfilega óhlutstæða og ónáttúrulega.
Hann lagði áherslu á upplifun og merkinguna.

Æska stumpf

Mjög músíkalskur. byrjaði 7 ára að æfa fiðlu og í framhaldi af því lærði hann á 5 önnur hljóðfæri. 10 ára var hann farinn að semja tónlist

vísindasvið Stumpf:

Heimspeki og vísindi.

Afhverju er hann talinn einn helsti andstæðingur Wundts?

Stump þjallfaði 2 sálfræðinga sem síðar fundum upp Gestalt sálfræði.
Gestalt School of thought var á móti hugmyndum Wundts

Psychology of Tone


Berlin Assosciation for child psychology

Bók sem hann skrifaði út frá áhuga sínum á tónslist.


Hann safnaði frumstæðri tónlist allstaðar að úr heiminum og stofnaði skólann Berlin association for child psychology.

Phenemology / fenemenólógía

Fræðigrein sem fæst við hlutlög og atvikm svo sem þau ber fyrir, fremur en hlutlæga lýsingu á staðreyndum.
tegund af innskoðun sem stumpf aðhylltistInnskoðun stumpf:

leitast við að skoða óhlutdræga reynslu, það er reynsluna eins og hún gerist.

Oswald Kulpe

Upphaflegur fylgjandi Wundt. Leiddi mótmældandahóp nemenda gegn takmörkunum wundt sálfræðinnar.


VAnn að öllu því sem Wundt hundsaði.Nám Kulpe

Ætlaði að læra sögu í háskólanum en var undir svo miklum áhrifum frá wundt að hann skipti yfir í heimspeki og rannsóknarsálfræði.


eftir útskrift varð hann aðstoðarmaður hans.


Kallaður "The Kind Mother" rannsóknarstofunnar því hann var alltaf tilbúinn atil að hjálpa nemendum

Outline of psychology

KEnnslubók sem Kúlpe skrifaði og tileinkaði Wundt.


þar er sálfræði skilgreind sem tilraunavísindi staðreinda sem velta á því að rannsaka manneskjuna.

Deilur Kúlpe og Wundt

Í bók sinni þá var ekki rætt um ferli hugsana. þá var hann sammála Wundt að það væri ómögulegt að rannsaka ærði andleg ferli. en svo fór hann að skoða vinnu Ebbingaus og fór að efast um Wundt og spurja spurninga.

Systematic Experimental Introspection

Aðferð sem kúlpe þróaði sem einkenndist þannig að fyrst þurfti að framkvæma eitthvað flókið atvik (gera grein fyrir lógískum tengingum milli hugtaka) þá hafa þáttakendur veitt afturvirka skýrslu á vitrænu ferli sínu á verkefnum.


M.Ö.O einstaklingar meðtóku eitthvað andlegt ferli. hugsun eða dóm. Eftir því hvernig þeir skoða hvernig þeir hefðu hugsað eða dæmt.
Wundt bannaði slíkt. Hann rannsakaði meðvitaða reynslu eins og hún hefði átt sér stað.

Mismunandi nálgun Wundt og Kúlpe á Innskoðun,

Wundt: var á móti því að þáttakendur lýstu meðvitund seinni og reynslu í details. hann einblíndi á hluti, megindlegar rannsóknir eins og viðbragðstíma eða hvernig þú mælir þyngd í sálfræðilegum skilningi.
Kúlpe: þáttakendur áttu að gera meira en einfaldar ágiskanir um örvunarhlut. Þeir áttu einnig að lýsa flóknum andlegum aðgerðum sem þeir gerðu á meðan á útsetningu stóð og taka upp niðurstöðu af athugun þáttakenda.

Imageless thought

Wundt: hafði alltaf verið að reyna að greina allt niður í frumeindir. öll reynsla væri samansaft af skynjunum og ímyndum.
Kulpe: rannsóknir hans fengu öðruvísi niðurstöður. þær voru að hugsun gæti átt sér stað án nokkurra skynjunar eða imaginal content. - Imageless thougt
- innihald hugsunar þarf ekki endilega að hafa í för með sér sérstakar myndir.

Reasearch Topics of the Wurzberg Laboratory.

Kom fram kenning um að það sem væri ómeðvitað stjórnaði að einhverjuleiti því sem við gerum meðvitað. (Freud átti eftir að taka þetta upp)Act psychology / Atferlis sálfræði.

Brentano andmælti hugmynd Wundts að sáfræðin ætti að rannsaka innihald meðvitaðrar reynslu.


Hélt því fram að það sem sáæfrlæði ætti að einbeita sér að væri Mental activity: fókusera á það að sjá helduren það sem er séð. rautt blóm.

Apperception

Skapandi ferli þar sem nýjir eiginleikar koma fram við það að frumeiningar tengjast. Heildin er önnur en summa eininga. tekið úr efnafræði.

Introspection / Innskoðun

skipuleg aðferð til að hljóta huglægri reynslu sjálfssíns. þar sem mestu varðar að gera grein fyrir sjálfri vitundar íhöfn án túlkunar af neinu tagi

Nonsense Syllables / Orðleysur.

Orð sem búin eru til úr mismunandi stöfum og þýða ekkert.

Phenomenology / Fenómenólógía

fræðigrein sem fæst við hlutlög og aqtvik sem ber fyrir þau. fremur en hlutlæga lýsingu á staðreynum.


Tegund af innskoðun sem stumpf aðhylltist. leitast við að skoða úthlutdæga reynslu, eins og hún gerist.

Systematic experimental Introspection

Sá sem er í rannsókninni lýsir því hvernig honum leið þegar hann gerði eitthvað ákveðið verkefni. EFTIR Á - mikilvægt að það sé eftir á.

Tridemensional theory of feelings

TIlfinningar eru huglægu tengslin við skynhrifin og eru ekki í beinum tengslum við skynfærin. upplifun okkar á því sem við erum að finna.

lýstu menningarsálfræði Wundt´s og hvernig hún leiddi sálfræðina í 2 hópa innanfrá.

Glýmdi við nokkur mismunandi stig andlegrar þróunar í formi tungumála, lista, goðsagna, félagslegaum venjum, lögum og móral. þessi útgáfa af sálfræði hefur meiri þýðingu en raunverulegtinnihald rannsóknar, varð til þess að skipta nýrri sálfræði í tvo stóra hluta: TIlrauna og félagslega sálfræði

Lýstu aðferðarfræði og reglum innskoðunar Wundt´s.
Hvort vildi hann frekar eigindlegar eða megindlegar rannsóknir og afhverju ?

Innskoðun tengist því að endurtaka oft og magn þess sem við þurufm að læra. Áreiti eru metin eftir styrk, stærð eða lengd.
Wundt studdi ekki eigindlegar rannsóknir innskoðunar þar sem skoðuð er innri reynslan. Hann stundaði megindlegar rannsóknir á ýmsum hlutum eins og ánægju áreitis, álag myndar eða eiginleika skynjunar.
Hann leitaðist eftir því að mæla efnislega meðvitaða dóma um stærðir, ála og varanleika ýmissa áreita. Hann vildi meina að það sem ekki væri áþrifanlegt væri ekki hægt að mæla.

Hvernig tengist Apperception vinnu James Mill og John stuart Mill?

Skv. James Mill þá var hugurinn skipulögð vél og gæti ekkert gert án þess að vera búinn að hugsa það vel. John stuart mill sagði að hugurinn væri samansafn margra hugsana sem sameinuðust í flóknar hugsanir. Allt skipularg.

Hver voru örlög Wúndískrar sálfræði í þýskalandi og hvernig var hún gagnrýnd?

Hún dreifði fljótt úr sér en varð ekki vinsæl á meðan Wundt lifði. en 1941 var sálfræði í þýskum háskólum aðeins undir heimspeki því að sálfræðingar og heimspekingar rifust um að aðskilja þessar tvær greinar. Ráðamenn sáu engann tilgang með sálfræðinni til þess að fjármagna hana eða skapa sjálfstæði. En 1912 egar samfélag rannsóknarsálfræðinnar kom saman þrýstu þau á stjórnvöld að auka fjármagn en fengu þau svör að þau þurftu að fá eitthvað nitsamlegt úr niðurstöðum.
Gagnrýnin á sálfræðina var innskoðunin, hvernig var hægt að ákveða rétta útkomu ef allit kæmu með mismunandi svör?

útskýrðu hvernig Ebbinghaus rannsakaði nám og minni.


Hvaða áhrif komu frá fechner ?

Hann hafði áhuga á því hvernig ný tengsl myndast og hann spurði sig: hversu margar endurtekningar þarf til að muna hluti? Hve oft þarf að fara yfir ferskeytlu til að muna ljóð. Hann magnbatt líka upplýsingar sem við erum að reyna að læra og hversu fljót við erum að því.
Stærðfræðielg nálgun Fedchners á hlut vakti áhuga ebbinghaus og þannig varð kerfi hans til.