• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/241

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

241 Cards in this Set

 • Front
 • Back

?מהו חוק האפקט

לדעת תורנדייק למידה מתרחשת רק כאשר יש מוטיבציה ויש חיזוק. זאת בניגוד להתניה קלאסית, אשר בה הנבדק יכול להיות פסיבי. לפי תורנדייק, בהימצאות התנאים הנכונים הלמידה תתקיים באופן אוטומטי, מבלי שיהיה צריך במודעות לכך. `למידה מתרחשת רק כשיש לה תוצאה(effect) / חיזוק

מה הייתה המסקנה העיקרית מהניסוי של קוהלר?


למידת תובנה על ידי ניסוי ותהייה קוגניטיביים ולא ניסוי וטעייה מעשיים

מהו הניסוי של וויטן?

ילדים מוכנים לחיקוי יותר מאשר שימפנזים, אשר לומדים יותר למידתאסוציאציות

מהו גירוי מותנה?

חלש רפלקסיבית, לאיגרור תגובה חזקה, מצריך למידה, מלמד על כך שנלמדה התניה בין הגירוי לתגובה.

מהו גירוי לא מותנה?

תגובה חזקה ורפלקסיבית, ביולוגית, לא דרושה למידה

מהו חיזוק?

כל מאורע סביבתי אשר כאשר הוא בא בעקבות תגובה הוא מעלה את סבירות הופעת בעתיד

מה ההבדל בין סקינר לתורנדייק?

תורנדייק טען שהאסוציאציה בין גירוי לתגובה (אפקט) היא המניע ללמידה. בעוד שסקינר טען שהגירוי לא בהכרח רלוונטי או ברור, מה שחשוב הוא האסוציאציה שנלמדת בין התגובה לגירוי והתוצאה.

בראש איזו גישה עומד טולמן?

הגישה הקוגניטיבית: גישה לרכישת ידע

מה ההבדל בין סקינר לטולמן?

טולמן אמר שההתנהגות היא יותר גמישה ומורכבת - האדם לא לומד רק מה שהוא צריך לדעת, אלא למידה יותר כללית.:

מהי תובנה?

היכולת של בע"ח לבצע התנהגויות מתאימות בניסיון הראשון בסיטואציות שבהן אין להן ניסיון קודם

מהי למידת תובנה על פי קוהלר?

למידה שלא באמצעות ניסוי וטעייה מעשית אלה באמצעות ניסוי וטעייה קוגניטיבית (לחשוב בראש ולהצליח בביצוע הראשון)

מה דורשת יכולת החיקוי?

יכולת לייצוג מנטאלי טרם עשיית הפעולה ויכולת לצפות את התוצאה.

בניסוי של וויטן, two action test,


מה יכולה להיות מסקנה


אפשרית?

ילדים מאד מוכנים לחקות מבחינה ביולוגית, בעוד שימפנזים לומדים יותר אסוציאציות.

כיצד יוצרים התניית פחד?

גירוי CS


בסופו מופיע גירוי אברסיבי US


לבדוקקקק

מה ההבדל בין גירוי אודיוטורי/ויזואלי/ריח


לרמז קונטקסטואלי?

רמז קונטקסטואלי פחות מוגדר, אין לו בהכרח התחלה וסוף אבל גם הוא יכול לשלוט בהתנהגות

מה תפקיד האמיגדלה וההיפוקמפוס בלמידת פחד?

אמיגדלה - קשורה ישירות ללמידת התניית הפחד בעוד שההיפוקמפוס קשור ללמידה הקונטקסטואלית.

מה זה conditioned place preference?

העדפה נלמדת למקום מסוים

איזה תופעת מבטאת ניסוי שבו חולדה תעדיף ללכת לקונטקסט שבו קיבלה קוקאין, לעומת המקום שבו קיבלה תמיסה נייטרלית?

conditioned place preference

בניסוי מצמוץ הארנבות,על מה אחראי הגרעין האדום

חשוב לביצוע אך לא חשוב ללמידה


הגרעין האדום אחראי על מוטוריקה לפיכך הארנבות למדו אך לא יכלו לבצע, הייתה למידה סמויה

בניסוי מצמוץ הארנבות, על מה אחראי הLIP?

כאשר הוא מעוכב לא מתבצע אחסון זיכרון המאפשר למידה

מה מסקנת הניסוי של בראון וג'נקינס? (אוטושייפינג)

אוטושייפינג היא התנהגות שהחיה סיגלה לעצמה ואינה נדרשת לה, וגם אם היא מפריעה לה, היא תמשיך לעשות אותה.

בניסוי שבו מלמדים חיה לחיצה על דוושה כדי לקבל אוכל, בנוסף מלמדים אותה זיווג טון+שוק,ולאחר מכן רואים שהיא תפסיק ללחוץ על הדוושה באם ישמע הטון, איזו תופעה זאת?

conditions emotional response CER

מהי למידת סלידה מטעם CTA לפי גרסיה?

תחושת בחילה בעקבות אוכל, המוח יקשר את התחושה גם בפעם הבאה שרק נראה את האוכל או נריח.

מה הייתה המסקנה העיקרית של גרסיהCTA? בניסוי השתייה המתוקה והקרינה?

רוב החולדות שנחשפו לקרינה, העדיפו שלא לשתות שתייה מתוקה למרות שהן מאד אוהבות

מהי ניאופוביה?

פחד מדברים חדשים, למשל, אם בפעם הראשונה נאכל משהו והוא יגרום לאברסיה כנראה שלא נשוב לאכול אותו.

מדוע לא מתפתחת אברסיה לאלכוהול?

משום שאלכוהול עובד על גאבא ולכן בזמן צריכתו מעוכבים מנגנונים של למידה

איזה חומר משמש לסיוע בגמילת אנשים מאלכוהול?

אנטביוס (משבש את תהליך פירוק האלכוהול טבעי בגוף)

בניסוי של גוסטבסון, מה גרם לזאבים להפסיק לטרוף את העדר?

למידת סלידה מטעם באמצעות ליתיום כלוריד

איך נקראת התופעה שללמידה טבעית וביולוגית אשר לא נדרש לה צימוד מלאכותי, ולמידה חד פעמית מספיקה?

belongingness


מדוע ההתניה הקלאסית של פבלוב דורשת למידה יותר מאשר belongingness?

הגירויים של פבלוב היו שרירותיים.

מהי סלקטיביות האסוציאציה?.

פרה דיספוזיציה ללמוד בקלות רבה יותר כאשר המצבים הם הישרדותיים

בניסוי של גרסייה וקואלינג, מה הייתה הלמידה של העכברים שהוזרק להם ליתיום?

סלקטיביות האסוציאציה

בניסוי של גרסיה וקאולינג, מה הייתה הלמידה של העכברים שקיבלו שוק?

התניה קלאסית

על מה היה מחקרו של אריק קנדל בנוגע לזיכרון?

אפליזיה = זיכרון מאפשר המשכיות.


קשור ליעילות הקשרים הסינפטיים.במקרה של קלייב וורינג, אילו פונקציות זיכרון נפגעו ואילו לא?

לקה באמנזיה רטרוגרדית ואנטרוגרדית


לא יכול היה לבצע קונסולידציה


הזיכרון האמוציונלי והפרוצדורלי שלו לא נפגע


לא יכול היה ללמוד עובדות חדשות אבל יכול היה ללמוד הרגלים חדשים (האביטס)

אמנזיה פוגעת לרב תחילה בזיכרון.....

אפיזודי.


זיכרון למאורעות ספציפיים בחיים.


קונטקסט של זמן והקשר הוא קריטי לזיכרון זה.

מהו זיכרון סמנטי?

עובדות על העולם.


ידע המוחזק אצלנו והוא לא קשורלקונטקסט של מקום וזמן.

מה ניתן ללמוד על שיכחת מילים ואירועים מזמנים שונים בחיים אצל אנשים מבוגרים, על הקשר שבין זיכרון סמנטי והקשרי זמן ומקום?

נמחקות להם מילים שהם למדו בשלבים מאוחרים בחיים, אך לא נמחקות מילים משלבים מוקדמים בחיים.


מכך ניתן ללמוד שייתכן וזיכרון סמנטי כן מקושר לקונטקסט מסוים,

זיכרון סמנטי ואפיזודי כלול בזיכרון אמפליציטי או אקספרסיבי?

אקספרסיבי

מהו פריימינג?

חשיפה לגירוי שמשפיעה על הזיכרון.

זיכרון ארוך טווח מתחלק לאילו שני סוגי זיכרונות?

אמפליציטי ואקספרסיבי

מאילו פגיעות סבל HM לאחר הניתוח להסרת MTL?אמנזיה אנטרוגרדית, רטרוגרדית (10-15 שנה אחורה), לא הצליח לייצר זיכרונות אקספליציטיים חדשים, לא הצליח לזכור את כתובת ביתו החדש,
זיכרון קצר טווח תקין,


תהליכים סנסוריים, מוטוריים וקוגניטיביים תקינים

מה למדו על אמנזיה רטרוגרדית מהמקרה של HM והניסוי שבו זיהה אנשים מפורסמים?

טרם הפגיעה זיהה אנשים שהיו מפורסמים, אך עם התקדמות השנים לזמן הניתוח יורד זיכרונו עד לחוסר זיהוי בתקופת הניתוח.


למדו שזיכרונות ותיקים הם יציבים יותר מזיכרונות חדשים, והאמנזיה הרטרוגרדית היא יחסית

מהו מבחן habit learning


שבוצע לHM וכיצד הצליח בו?מבחן שבו הוא היה צריך לצייר כוכב באמצעותהסתכלות במראה:


הוא נזכר במטלה כל יום מחדשמבחינה דקלרטיבית, אך מבחינה פרוצדורלית השתפר

מהו מבחן פריימינג שבוצע לHM?

· מראים לו חלק מצורה וכל פעם מוסיפים עוד פרטים (למידה תפיסתית). הצליח לבצע אותהכראוי.


Gollins partial pictures testportd

מהו מבחן מגדל האנוי שבוצע לHM?

מבחן מתמטי שבו צריך לסדר דיסקים באמצעותגדלים מסוימים – השתפר וביצע את המשימה. היה צריך להסביר לו מבחינה דקלרטיבית מהםהחוקים כל פעם מחדש, אך הביצוע השתפר מיום ליום.


מהי ההגדרה של למידה וזיכרון?למידה = שינוי יחסית מתמשך בהתנהגות שהוא תוצאה שלניסיון
זיכרון = תיעוד חוויות בעבר שנרכשו בלמידה

אילו שני סוגי למידה מקדמים הישרדות?

+ רכישת התנהגות חדשה
עיכוב התנהגות (למשל לא לחצות באדום)

כדי להגדיר למידה, צריך לשלול התרחשות אילו תנאים?

1. התנהגות מולדת של האורגניזם


2. הבשלה / התבגרות


3. מצב זמני (עייפות, שינוי בתנאי הגירוי, מוטיבציה, שינוי פיזיולוגי)

בניסוי בו שלוש קבוצות חולדות - קבוצה אחת לא קיבלה אוכל כתגמול, קבוצה שנייה קיבלה אוכל כל טריאל, וקבוצה שלישית קיבלה אוכל רק לאחר הטריאל העשירי, מה היו התוצאות?

הקבוצה השלישית הראתה למידה חבויה, ונראה קונטרסט חיובי והשיפור היה מיידי ולא הדרגתי
לקבוצה 2 לא הייתה מוטיבציה ללמידה
קבוצה 3 למדה טובה יותר מקבוצה 1 כי הפתעת התגמול הייתה כה משמעותית

מה ההבדל בין רפלקס לאינסטיקנט?

רפלקס הוא תגובה לגירויים שונים.


אינסטינקט הוא התנהגות זהה ואוטומטית לאותו גירוי בכל המקרים.
האינסטינקט הוא התנהגות מורכבת ורבת שלבים, ייחודית למין מסוים וזהה לכל הפרטים באותו המין

כאשר ברווזה מגלגלת ביצה בחזרה אל הקן, וממשיכה בפעולה עד הסוף גם אם ייקחו לה את הביצה,


זוהי דוגמה למה?

אינסטינקט.


אחד ממאפייניו הוא שמרגע שהתחיל חייב להסתיים במלואו.

מה משותף לרפלקס ולאינסטינקט?

שניהם מולדים ולא נלמדים, ולא דורשים למידה או ניסיון

מהו FAP


fixed action pattern?
דוגמה אפשרית לכך

רצף התנהגותי אינסטינקטיבי הנמצא כמעט בכל חברי אותו מין-


מבוצע עד תומו ברגע שהופעל ע"י Sign stimulus רצף מתוכנת גנטית של פעולות המתרחשות מכנית
אם ציפור הקוקייה מטילה ביצה בקן של ציפור אחרת. הביצה שלה היא גדולה יותר ובוקעת מהר יותר. כבר עם בקיעתו מהביצה הוא בועט החוצה את הביצים הנותרות של הציפור האחרת, וכך מבטיח שהיא תטפל רק בו ואת הישרדותו.
הניסוי של טינגרבן, המערב דגים זכרים אשר מגיבים באגרסיביות לאובייקטים האדומים באקווריום,


הוא דוגמה ל...

FAP

האם אינסטינקטים יכולים להשתנות על ידי התנסות ואינטראקציה עם הסביבה?
דוגמה אפשרית

כן.


למשל - אווז אשר עושה imprinting על הדמות הראשונה שרואה כאשר בוקע, ולא בהכרח על אמו (הניסוי של לורנז)
או למשל ציפורי שיר אשר נולדות עם היכולת לשיר - אבל אם לא ייחשפו לשירה של ציפורים אחרות לא יוכלו לפתח יכולת זו

התנהגותה של נקבת הדבורה הצראזבית,


אשר תאכיל את הצאצאים לפי הסדר שלמדה טרם יצאה לחיפוש האוכל, גם אם ישנו את מקומם,


היא דוגמה ל...

למידה מתוכנתת – programmed learning


התנהגות נלמדת מתוכנתת מראש
זוהי המחשה לכיצד אינסטינקט יכול להשתנות כתוצאה מאינטראקציה עם הסביבהכיצד התנהגות זכרי הצרעות מלמדת על האינטראקציה עם הסביבה והשפעתה על האינסטינקט.?

צרעות זכרים שנמשכים לסחלבים שמחקים את ריח הפרומון של הנקבה שלהם, כדי שהזכר יבוא ויפרה את הפרח.


ישנו תהליך של למידת הביטואציה והם כבר לא יבואו לפרחים


כיצד התנהגות עזים וכבשים עם צאצאיהם מבטאת השתנות אינסטינקט כתוצאה מאינטראקציה עם הסביבה וכיצד נקראת התנהגות זו?

imprinting הפוך.
האם צריכה להיות עם הצאצאים שלה בתקופה קריטית לאחר ההמלטה, והיא צריכה לקלוט את הריח שלהם, ואם ירחיקו אותם ממנה והיא לא תספיק ללמוד את הריח שלהם – היא תדחה אותם.

כיצד הרגלי הקינון והדגירה של קקדו לבן וקקדו ורוד מבטאים יחסי גומלין בין תורשה וסביבה ואופן ביטוי ההתנהגות?

קקדו ורוד כיפה וקקדו לבן ביצית – חיים יחד באוסטריה ולפעמים זוגות משני המינים מקוננים באותו חור ומטילים ביחד ביצים,ואז יש מאבק ולרב קקדו לבן ציצית מנצח ודוגר על כל הביצים. ואז נשאלת השאלה האם הביצים המאומצות יתנהגו לפי הגנטיקה שלהם או לפי המין המאמץ.
כאשר הגוזלים המאומצים משמיעים קולות קריאה למזון שאמור לגרום להוריהם הביולוגיים / המאמצים להאכיל אותם, הם משמיעים קריאות מולדות אופייניות למין, וזה לא משתנה עם הנסיבות.


אך כאשר הם קוראים קריאות של מגע וקשר עם ההורה, הם נשמעים כמו ההורים המאמצים ולא כמו שאר בני מינם,


ובכך למעשה מראים דפוס התנהגות גמיש ומותאם לנסיבות המשתנות של הסביבה.

מה היתרון של אינסטינקט על למידה?

במקרים של סכנה או מקרים עם חשיבות הישרדותית - אין מקום ללמידה, ויש להיוולד עם הידע כדי להיזהר.
למשל כאשר צבים בוקעים מהביצה ופונים אוטומטית לכיוון הים מבלי שראו צב בוגר עושה זאת. גם אם הם נולדו ביום הם יחכו ללילה כדי להגביר את הסיכוי להישרדות.

מה היתרון של למידה על אינסטיקנט?
כיצד זה בא לידי ביטוי אצל בני אדם?

למידה מאפשרת גמישות והסתגלות למצבים משתנים.
זמן הילדות הארוך של האדם והתלות במבוגרים מאפשר זמן ארוך ללמידה.

מהי למידה פרוצדורלית?

למידה של מטלות מוטוריות או קוגניטיביות כתוצאה מחזרות מרובות – עד אשר הן הופכות למיומנות (skill).

אילו אזורים במוח מעורבים בלמידה פרוצדורלית?

הסרבלום, גרעיני הבסיס (הבזאליים)והקורטקס המוטורי. נזק לאחד האזורים האלו בשל מחלה או טראומה פיזית –


עלולה להיפגעיכולתו של האדם לרכוש מיומנות, או בביצוע מיומנויות שכבר רכש.

מהי מיומנות?

כל יכולת אשר ניתן לשפרה באמצעות אימוןאילו הבדלים קיימים בין זיכרונות פרוצדורליים לסמנטיים?

פרוצדורליים קשה לתאר במילים, ניתן לפעול על פיהם בצורה לא מודעת, ודורשים מספר חזרות עד ללמידה מלאה.
סמנטיים ניתן לדבר עליהם ולספר עליהם, התוכן שלהם מודע ונגיש, ניתן ליצרם אחרי התנסות אחת בלבד

אילו שני סוגים עיקריים של מיומנויות יש?

1. תפיסתיות מוטוריות (כוללות מיומנויות סגורות = ביצוע = נוקשה של רצף מסוים, ומיומנויות פתוחות - יש מקום לאלתור אך יש להבין את הבסיס בכדי לבצע אותם)
2. קוגניטיביות = מיומנויות שדורשות אסטרטגיה ותכנון מסוים
כיום קשה להפריד באופן טבעי בין המיומנויות, לפחות ברמה ההתנהגותית, אבל ברמה המוחית יש הפרדה מוחלטת בנוגע להיכן כל סוג של למידה מאוחסן.

מה ההבדל בין כישרון למומחיות?כישרון =


(Talent)הוא היכולת לרכוש מיומנות במאמץ מופחת
מומחיות =


Expertise) היא היכולת לבצע מיומנות בצורה טובה יותר ממרבית האנשים.
אנשים בעלי כישרון יכולים להפנים מומחיות בשלב מוקדם יותר. מומחיות לא חייבת להגיע בעקבות כשרון אלא יכולה להופיע בעקבות אימון אינטנסיבי.מה התגלה במחקר על הצלחה במטלות מוטוריות תאומים זהים ולא זהים לאחר אימון?

בזמן שתאומים זהים הראו רמות דומות של ביצוע לאחראימון, תאומים לא זהים הראו הבדלים הולכים וגדלים ככל שהם התאמנו יותר

מהו עיקרון התמורה הפוחתת?

השיפור בלמידת מיומנויות מוטוריות הוא על פי עקרון התמורה הפוחתת (Law of diminishing return/Power law of learning).
אימון יכול לגרום לשיפור משמעותי


בשלבים הראשונים, אך השיפור הזה יקטן ככל שהאימון נמשך. הכלל הזה לא קשור לטיב המטלה, והגרף זהה עבור מטלות שונות,

אילו גורמים יכולים להשפיע על קצב השיפור במטלות?

1. טיב המשוב -


במטלות מוטוריות פשוטות, משוב שניתן לעתים קרובות,מוביל לשיפור בטווח הקצר, אך הביצוע טוב פחות בטווח הארוך, ולהיפך – משוב שניתן לעתים רחוקות, כמעט ולא משפיע בטווח הקצר, אך מוביל לביצוע טוב יותר בטווח הארוך.
2. מידת האינטנסיביות -


אימון אינטנסיבי מוביל לשיפור בטווח הקצר, לעומת אימון בעל מרווחים גדולים יותר אשר מוביל לשיפור בטווח הארוך.
3. עקביות האימון -


לא ידוע האם אימון עקבי וחוזר על עצמו בדיוק באותם תנאים ואותו אופן, הוא טוב או פחות טוב בהשוואה לאימון בעל תנאים משתנים. ככל הנראה הוא תלוי מטלה.

מהי למידה סמויה ואילו שני סוגים שלה יש?

היא למידה בה אדם לומד לבצע מטלות באופן לא מודע.
הסוג הראשון שלההוא תיקון הפעולות המבוצעות במטלה באופן לא מודע (למשל לומדים כיצד לנקות באופן טוב ויעיל יותר מבלי משים).
הסוג השני היא הלמידה הקיימת אצל אמנסטיים, כמו HM, אשר מסוגלים להשתפר במטלות תפיסתיות וקוגניטיביות לאורך זמן אפילו אם לא זכרו באופן מודע שנחשפו אליהם

מטלת ה


Serial reaction time task


בודקת...

תיקון הפעולות המבוצעות במטלה באופן לא מודע

(למידה סמויה)

נמצא שהנבדקים מגיבים יותר ויותר מהר כאשר הרצף הקבוע מוצג ככל שהתרגול נמשך. אם נשאל את הנבדקים הם לא יזכרו מה היה הרצף.


ניתן להציג לנבדק כמה פעמים רצף קבוע,ולאחר מכן להציג רצף אקראי – והפער בין מהירות הביצוע של שני סוגי הרצפים – זהו המדד ללמידה סמויה.

במה תלויות שליפה ושכחה?

שליפה (Retention) ושכחה (Forgetting) של מיומנויות תלויה במורכבות המטלההמבוצעת, כמה שימוש נעשה בה ובאילו נסיבות היא נלמדה.

מהי דעיכת מיומנויות וממה היא נגרמת?

דעיכת מיומנות (Skill Decay) היא אובדן של מיומנות כתוצאה מחוסר שימוש – דעיכה יכולה להיות כתוצאה ממעבר זמן רב, או בעקבות הפרעה כתוצאה מרכישת מיומנות אחרת.
למשל ניסוי המראה שהיכולת לנקוש באצבעות במקצב מסוים, למידת רצף חדש לאחר למידת רצף ישן – משבשת את ביצוע הרצף הישן.


זאת במידה והלמידה נעשית באותו היום.


שני הרצפים יבוצעו טוב יותר אם הם יילמדו בימים נפרדים – קונסולידציה.


אנשים בעלי מומחיות למיומנות יכולים ללמוד כמה רצפים מבלי שייפגעו רצפים ישנים. לכן ככל הנראה שישנה גם חשיבות למיומנות.

מהי ספציפיות ההעברה?

מידת הקושי בביצוע מיומנות בתנאים חדשים .


במסגרת העברת מיומנויות, שינוי בתנאים יכול לגרום לביצוע טוב פחות, הגם ונראה שמדובר בתנאים קלים יותר.


לרב,התאמה לתנאים השונים מהירה יותר מלמידת המטלה עצמה.
לדוגמה שחקן טניס אשר התרגל למגרש רגיל, ישחק פחות טוב במגרש קטן או רך יותר.

מהי Identical elements theory?

Thorndike טען כי כמות האלמנטים הדומים בין התנאי החדש לישן היא זו הקובעת את טיב הביצוע בתנאים חדשים


(ספציפיות ההעברה)
הבעייתיות בתיאוריה זו היא שהיא לא מפרטת אילו אלמנטים עוברים הכללה, או איזו השוואה נעשית במוח שלנו על מנת לקחת את אותם אלמנטים לידע קודם.

מהן תוכניות מוטוריות וכיצד ניתן לבדוק האם נרכשו?

תכניות מוטוריות (Motor Programs) הן תבניות תנועה מולדות (רפלקסים) או נלמדות (יש ללמוד אותן עם מידה מסוימת של קשב).
אחת הדרכים לזהות האם מיומנויות הפכה לתכנית מוטורית, היא להסיר את הגירוי ולבחון את תוצאת הפעולה – למשל האם אדם למד לתפוס כדור כשזורקים לו, וכעת אנו מחזיקים כדור אך עוד לא זורקים, והאדם כבר עושה תנועות של מוכנות לתפיסתו – הוא למד. הוא לא צריך שנבצע את התנועה במלואה.

מהי תיאוריית השלבים של פיטס?

1. קוגניטיבי - חשיבה מודעת ומתוכננת של הפעולה


2. אסוציאטיבי - נזכרים באופן בו פעלנו בפעמים הקודמות ופחות נשעניםעל כללים וחוקים, אלא יותר על התנסות קודמת


3. אוטונומי - התנועה נראית אוטומטית (תבנית מוטורית). כמעט ולאדרוש קשב על מנת לבצע את הפעולה

במטלות מרחביות לעומת לא מרחביות,


לאיזה ביצוע יובילו פגיעות בהיפוקמפוס ובגרעינים הבאזאליים?

מחקר חולדות הראה שפגיעה בהיפוקמפוס פוגע בלמידת מטלת מבוך אשר מחייבת זיכרון מרחבי, אך לא משפיעה על הביצוע בגרסה לא מרחבית של המטלה.
חיות עם פגיעה בגרעינים הבזאליים הצליחו בביצוע המטלה בגרסה המרחבית אך לא הצליחו בביצוע המטלה בגרסה הלא מרחבית, ולהיפך.
פגיעה בגרעינים הבזאליים מובילה לפגיעה בביצוע מטלות מוטוריות קוגניטיביות, אך לא פוגעת בביצוע זיכרונות דקלרטיביים.

במטלת מבוך המים של מוריס,


כיצד ישפיעו פגיעות בפורניקס בהיפוקמפוס ובסטריאטום?

בשלב הראשון הביצוע היה טוב אצל החיות, לא משנה באיזו פגיעה נפגעו, אבל הביצוע הטוב הזה היה מסיבות שונות.


חיות עם לזיה בהיפוקמפוס לא למדו את המיקום אלא את הפרוצדורה (למצוא את הפלטפורמה) – אך כן למדו את התהליך, כלומר למדו לשחות.


חיות עם לזיה בגרעיני הבסיס לא למדו את הפרוצדורה (צריך לחפש פלטפורמה) אלא את המיקום בו הפלטפורמה נמצאת מאחר ויש להן זיכרון מרחבי.

מה ניתן לומר על פעילות גרעיני הבסיס בעת למידת מבוך T?

הפעילות החשמלית של התאים בגרעיני הבסיס בחולדות אלה נרשמה תוך כדי ביצוע המטלה ונמצא כי תאים אלה מגיבים בארבעה דפוסים: חלק ירו בתחילת המטלה, חלק ירו כאשר השמיעו אתה צליל, חלק ירו כאשר החולדה פנתה ימינה או שמאלה, וחלק ירו בסוף המטלה כאשר החולדות מצאו את המזון. ככל שהחיה התקדמה באימון, יותר ויותר תאים ירו בשלב הראשון והאחרון של המטלה, ופחות תאים ירו בשלבי הביניים.


מכאן ניתן ללמוד שדפוסי הפעילות של גרעיני הבסיס דומים לתכנית פעולה שנעשית מדויקת יותר ככל שהאימון נמשך, וזה מאפשר ביצוע כמעט אוטומטי.

מה ניתן לומר על ההבדל בתפקוד ההיפוקמפוס והגרעינים הבאזאליים במטלות קוגניטיביות?

המטלה הייתה חיזוי מזג האוויר, לפי הסתברויות בהצגת תמונות עם X ו-Y
הניסוי הראה כי בזמן שאזורים היפוקמפליים היו בתת-פעילות (כחול) במטלה מסוג זה, מאחר ואין צורך בזיכרון מרחבי, גרעיני הבסיס הראו פעילות מוגברת (כתום).

האם אזורים קורטיקליים הכרחיים לביצוע מטלות?רב החיות, גם כאלו המסוגלות לבצע מיומנויות, יכולות להסתדר ללא קורטקס.


רק ליונקים ישנו קורטקס מפותח, מה שהופך את יכולתם ללמוד מטלות חדשות לגדולה הרבה יותר.


אצל בני-אדם וקופים, התנסות חוזרת ונשנית במטלות גורמת להתרחבות הייצוג הקורטיקלי של האיברים המשתתפים בביצוע המטלה (Cortical Expansion). [לדוגמה האזורים המעצבבים את האצבעות אצל כנרים הם מפותחים יותר מאנשים אחרים].
ההנחה היא שמאחר והסרבלום הוא יחסית דומה במינים שונים וקדום, הוא משמש ללמידה ואינטגרציה חושית ומוטורית.מדוע חולים עם פגיעה בסרבלום יתקשו במטלת


mirror tracing


למרות שהיא קוגניטיבית?

היא גם מוטורית, ובעת ביצוע המטלה יש גם אזורים סרבליים שמופעלים.

ממה נגרמת אפרקסיה וכיצד היא מתבטאת?


איזה טיפול קיים לה?

נגרמת בעקבות נזק לאזורים הקורטיקליים. באה לידי ביטוי בקושי לחקות פעולות (פריאטלית-שמאל) או בקושי לבצע פעולות בשתי הגפיים במקביל (פרונטלית), תלוי איפה נמצאת הפגיעה.
הקושי הוא בביצוע הפעולה מבחינה פיזית – מבחינה מילולית הוא ידע להסביר מה יש לעשות, והוא מודע לחלוטין לכך שהוא לא מצליח לבצע את המטלה ונגרם תסכול רב.


הטיפול היחיד כיום בהפרעה הוא התנהגותי(ללמוד באופן מודע כיצד לפעול על-ידי חזרות מרובות ומשוב).

ממה נגרמת מחלת הנטינגטון וכיצד היא מתבטאת?


מהו טיפול אפשרי?

גן פגום גורם להיווצרות חלבון הפוגע בתאים בגרעיני הבסיס ולאחר מכן גם בקורטקס. תחילה ליקויים הם מוטוריים ובהמשך קוגניטיביים ואף נפשיים.
המחלה נקראת גם מחולית (Chorea) מאחר ובשלבים המתקדמים היא מאופיינת בתנועות מהירות ובלתי-נשלטות של הגפיים. החולים מתקשים במיוחד בעיבוד מטלות הדורשות תזמון ותכנון (כמו למשל מטלת חיזוי מזג אוויר, או קריאת מראה)
אין כיום טיפול למחלה, אך מחקר במודלים בבעלי-חיים מספק תובנות באשר לתהליכים המתרחשים בה ומאפשר לבחון טיפולים אפשריים.

ממה נגרמת מחללת פרקינסון ובמה היא מתבטאת?

רמות הדופמין בגרעיני הבסיס צונחות עקב מוות של תאים בחומר השחור (S.Nigra)במוח האמצעי.
ליקויים במטלות קוגניטיביות כמו Mirror reading אינם מאפיינים חולי פרקינסון.
הטיפול כיום במחלה הוא תרופתי בראשיתה,ובהמשך כירורגי-פולשני (Pallidotomy,DBS)ומטרתו לנסות ולתקן את התקשורת בין גרעיני הבסיס לקורטקס.
יש דמיון מבחינת הליקויים המוטוריים בין חולי פרקינסון לחולי הנטינגטון מבחינת המטלות שהם לא מצליחים לבצע.

מה חשוב יותר -


למידה או אינסטינקט? תורשה למול סביבה?

הרעיון המקובל הוא שלמידה משלימה את הידע הגנטי ומכוונת אותו.


כיום לא עושים הפרדה ברורה בין הצדדים,והתפיסה המקובלת היא שיחסי גומלין קיימים ביניהם.

מהן הנחות הבסיס של הביהביוריזם?

1. Equipotentiality - עקרונות למידה תקפים באופן שווה להתנהגויות שוות למינים שונים


2.דגש על יחסי גירוי (סיבה)- תגובה (אפקט/תוצאה)


3. למידה מתועדת ע"י שינוי נצפה בהתנהגות


4. טאבולה ראסה – למעט מספר אינסטינקטים בסיסיים


5. מוציא מהמחקר תהליכים פנימיים – מתעלם מפעולת המוח


6. התניה = למידה (הלמידה היחידה היכולה להתבצע היא למידה התניה)


7. פרסימוניה – פשטות. אפשר להסביר למידה באמצעות הסבר פשוט ונמוך ובאמצעות כמה שפחות הנחות.

מהי הביקורת על גישת הביהביוריזם?

1. טוענת שהלמידה יכולה להתבצע רק באמצעות התניה


2 מתעלמת כליל מהרצון החופשי של האדם ומהמוח


3. לא מסבירה למידה שלא נעשית על ידי חיזוק ועונש


4. לא מסבירה כיצד אנשים מסתגלים לדברים חדשים

מהם נקודות החוזק של הביהביוריזם?

1. דוגלת במדידות אמפיריות על סמך התנהגות נצפית


2. הציגו לראשונה מחקר מדעי בפסיכולוגיה


3. ניתן לגזור ממנה טיפולים התנהגותייםמה היו אבות הביהביוריזם?

ווטסון וסקינר ממשיכו

מי קידמו את רעיון הלמידה על בסיס מאפיינים מולדים?

1. , דארווין - מוצא המינים, הברירה הטבעית


2. לורנז וטינברגן - אתולוגיה

מה מספקות לנו תיאוריות הלמידה של ווטסון, סקינר, דארווין, לורנז וטינברגן?

התיאוריות הללו מאפשרות המשכיות ורצף והיכולת להשוות בין בני האדם.


בנוסף תהליכי למידה כלליים לכל האורגניזמים מאפשרים ניבוי ולמידת קשרי סיבה ותוצאה.מהי אתולוגיה?

חקר התנהגותם של בעלי חיים בסביבתם הטבעית, ותגובתם לסביבהמהו הביהביוריזם ובעקבות מה התפתח?

חקר ההתנהגות הגלויה של האורגניזם,והדרך לעצבה.
הוא התפתח בתגובה לתיאוריה הפרוידיאנית,אשר הדגישה תהליכים פנימיים בעיקר, אשר הייתה בעיה ליצור עבורם מבחנים אמפיריים,והחוקרים הביהביוריסטיים שאפו להפוך את הפסיכולוגיה למדע מדויק.מהי התגלית האתולוגית של פון פריש על דבורים ולמידה?

מחול הדבורה –


ריקוד בצורת 8 באמצעותו דבורים אשר מצאו מקום של אוכל או מים,חוזרות לכוורת ובאמצעות הריקוד מעבירות אינפורמציה על איפה נמצא האוכל.


הוא מצא מתאם בין הזווית והכיוון ביחס לשמש, ואם בינתיים עובר זמן והשמש זזה, הן יודעות להתאים את הריקוד לתנאים המשתנים)מהם עיקרי התורה של דרווין?

מנגנון הברירה הטבעית אמור להסביר את האבולוציה.
דרווין חקר מינים שונים במקומות שונים, והוא הסיק מכך שבע"ח מסוגלים להשתנות על מנת להתאים את עצמם לסביבה בה הם חיים
בקרב טווח וריאציות בתכונות מולדות, אלו המביאות לרבייה מוגברת והישרדות, סביר יותר שיעברו לדורות הבאים וישתמרו.
ברירה טבעית: רק המתאימים שורדים. ככה"נ יש אב טיפוס קדמון אחד, ממנו מתפתח המין בצורה מסתגלת.
ברירה טבעית survival of the fit


משמעותה שהתכונה תתפשט באוכלוסייהעל סמך איזו תצפית פיתח דארווין את תורתו?

ציפור הפרוש – זיהה 14 מינים שלה על אי אחר, והיוהבדלים בולטים בצורת המקור, באופן שהיה מותאם לסוגי המזון באי שבה חיה

לפי דרווין, מינים עוברים אבולוציה כאשר...

מינים עוברים אבולוציה כשיש להם תכונה ש:


1. יכולה לעבור בתורשה מהורה לצאצא


2. לתכונה מגוון צורות בין חברי המין השונים


3. התכונה תהפוך את האינדיבידואל ליותר מתאים – הגברה של הישרדות, הזדווגות ורבייה- והעברת התכונה לצאצאכיצד לאמארק הסביר את האבולוציה?

ההכרח להסתגל לסביבה כדי לספק את צורכי הקיום יוצר לחץ סביבתי
– איבר יכול להשתכלל ולהתפתח, או לחילופין להיעלם או להתנוון – לפי הצורך.

מה ההבדל בין ההסברים של לאמארק ודרווין לגבי האבולוציה?

לאמארק טוען שהאיבר ישתנה בהתאם לצורך, ודרווין טוען שאלו בעלי האיבר המתאים הקיים ישרדו.

מהו אפקט בולדווין?

היכולת לסוג מסוים של למידה – ולא הלמידה עצמה-שעוברת בתורשה ויכולה להשפיע על האבולוציה.
שינוי זה יהפוך להיות חלק מהפרופיל הגנטי של הצאצאים

כיצד התיאוריה של דרווין קשורה לפסיכולוגיה של למידה וזיכרון?

ללמידה ערך עצום להישרדות = כי היא מאפשרת הסתגלות לסביבה משתנה, ואורגניזמים עם יכולות למידה וזיכרון הם יותר מותאמים fit לסביבה.
למשל אם יש בסביבה טורף חדש שלא היה מוכר קודם, והם יתנהגו בצורה מסוימת שתקשה עליו לטרוף אותם – אלו שילמדו את ההתנהגות הזו מהר יותר ישרדו יותר ויהיה להם יתרון, ותהיה סלקציה טבעית).

מהי ההגדרה של romanes


לאינטיליגנציה?

האם החיה לומדת להסתגל או לשנות התנהגות בהתאם לתוצאתהחוויה האישית שלה.


אינטליגנציה היא היכולת ללמוד

מה מדגים הניסוי של גרסיה קואלינג


“Brightand noisy water” experiment

סלקטיביות האסוציאציה -


החיות אשר למדו שהמים מקושרים לליתיום כלוריד לא הראו בהמשך יחס לאור+שוק, אך כן הראו אברסיה וסלידה מטעם מהמים - הן למדו שתחושת הבחילה מתקשרת לטעם


בעוד החיות שנחשפו לאור+שוק - לא הייתה להם בעיה לשתות מהמים עם הסכרין כי הם למדו לפחד מרמזים חיצוניים למים.

כיצד מדגים הניסוי של ווילקוקסין את סלקטיביות האסוציאציה וכיצד ניתן להסביר את תוצאותיו?

ציפורים מאתרות מזון על ידי אפיון ויזואלי, בעוד שחולדות עובדות על טעם וריח.
בשלב ההתניה הוא נתן גם לחולדות וגם לשלווים לשתות מים חמוצים, ובצבע כחול. ואז הוא הזריק להם ליתיום כלוריד (US) שיוצר בחילה. במבחן נתנו להם לבחור בין שתי פיפטות – פיפטה אחת כחולה אך עם מים רגילים, פיפטה אחת ללא צבע עם מים מרים.
החולדות הראו אברסיה חזקה למים החמוצים, אך לא הייתה להם בעיה לשתות מהמים הכחולים. השלווים הראו את התופעה ההפוכה
ניתן להסביר זאת מהפרה-דיספוזיציה של כלמין לאפיין מזון באמצעות חוש אחר.

מהי התניה פונקציונלית?

ה- CS הכי קל להתניה –הוא זה שחיות משתמשות בו כדי להשיג אוכל.
כלומר הכי קל ליצור התניה כאשר ה- CS בטבע הוא דומה או רומז על ה – US.
זאת מכיוון שהלמידה בטבע מטרתה לשפר את הישרדות המין, היעוד הביולוגי של התניה הוא להחיש את ה- URמה מדגים הניסוי הבא:


הציגו לשליו יפני ראש של נקבה, וכאשר בהמשך הציגו לו את הנקבה עצמה, ביצועי ברבייה השתפרו.

התנייה פונקציונלית.


הכי קל להתנות כאשר הגירויים הם רלוונטיים לחיה ומגבירים הישרדות.


אם הגירוי המותנה ללמידה היה טון היו דרושים טריאלים רבים יותר.

מה מדגימה העובדה הבאה:


אם יראו לקופים בשבי קופים אחרים אשר מפחדים מנחש - הם ילמדו לפחד.


אם יראו להם קופים אחרים שמפחדים מפרח - הם לא ילמדו לפחדסלקטיביות האסוציאציה.


סלקטיביות לגירוי בלמידת פחד.
שיש להם פרה-דיספוזיציה לפחד מנחשים


העדפה ללמידה אשר מתגמלת הישרדות

מהן שתי הגישות המסבירות מהו הגורם הקריטי הדרוש על מנת שתתבצע התניה קלאסית?

1. contiguity = סמיכות זמנים לגירוי, תזמון
(הגישה הקלאסית, פאבלוב, ביהביוריזם)
2. contingency = תלות, קשר בין הגירויים, חשוב יותר מהתזמון שהגירוי המותנה ינבא מהימנה את הלא מותנה


(רסקורלה, קמין, ריינולד)

מה היה הניסוי של רסקורלה?

טענת רסקורלה: היכולת לנבא את ה-US מה-CS חשובה יותר מאשר סמיכות-הזמנים ביניהם -


ה CS חייב לנבא את ה US: לתת לנו מידע שלא היה קיים קודם
בקבוצה אחת טון ניבא שוק תמיד, ובקבוצה שנייה טון תמיד ניבא שוק אבל גם לפעמים היה שוק בלי טון לפני. כך התבצעה למידה אבל לא טובה כי הן היו בלחץ כל הזמן.

מהי חסימה בהתניה?

כאשר גירוי שהותנה ראשון חוסם את ההתניה של גירוי נוסף.


כאשר הגירוי הנוסף לא מוסיף מידע ולכן לא רלוונטי ללמוד אותו
(הניסוי של קמין)

מהי ההסתייגות של הביהביוריזם הפונקציונלי מתופעת החסימה בהתניה?

אם ניתן לחיות בשלב 1 טעם + רעל הם יפתחו סלידה. בשלב 2 יתנו ריח + טעם + רעל יפתחו סלידה גם לטעם וגם לריח. כלומר לא התרחשה חסימה לריח למרות שכביכול הוא לא


מחדש מידע על הטעם.


מכאן ניתן להסיק שיש גירויים טבעיים ביולוגיים אשר לא תתבצע אליהם חסימה.מהי הצללה בהתניה?

כאשר גירוי אחד מונע או מצליל התניה של גירוי אחר.


חסימה היא סוג של הצללה.


תלוי ברלוונטיות של הגירוי והרמז זה לזה.
גירוי בעל בולטות גבוהה יותר מצליל על הגירוי השני
תוקף יחסי: גירוי תקף יותר מנבא טוב יותר את ה:US והוא מצליל על הגירוי השני
(הניסוי של ריינולד)בניסוי שבו מציגים באופן חוזר ונשנה רק גירוי בלי שום דבר לאחר מכן, ואז מנסים ללמד שאחריו מגיע US,


מה יקרה וכיצד נקראת התופעה?

יהיה קשה יותר ללמד שכעת הגירוי כן מנבא הגעת US


זוהי עכבה סמויה


latent inhibition
נחשב למדד ליכולת של חיה להתעלם מגירויים לא רלוונטיים, תופעה הקשורה לקשב

כיצד נקראת התופעה הבאה:


שוק אשר בעבר לא הפיק פחד, אך כעת בשל שינוי בעוצמתו יפיק פחדUnblocking: לבטל את תופעת החסימהמשהו השתנה, וכן תתרחש התניה


US צריך להיות מפתיע בכדי שתתרחש למידה

מהו מודל רסקורלה ווגנר?

לפי מודל זה רמת הלמידה תלויה בכמה הUS


הוא מפתיע:


בהתחלה יש קפיצות גדולות יחסית בין הטריאלים בכמות הלמידה, ברכישת האסוציאציה. לאחר מכן נראה שיפור אך מינורי יותר.


ככל שנתקדם השוק הוא מפתיע פחות, עד שנגיע לאסימפטוטה אשר מעידה על כך שאין שינוי נוסף.

מהו law of strength


של פאבלוב?

חוק העוצמה:


עד דרגה מסוימת,


ככל שה US


הוא יותר חזק – כך ההתניה יותר חזקה.


שוק חזק וקיצוני מדי יביא לירידה.

מהי הכחדה?

הכחדה נחשבת ללמידה, מכיוון שיש אובדן תגובתיות לגירוי כתוצאה מהתנסות.


בעקבות למידת ההכחדה ניתן לראות הפחתה בעוצמה או בשכיחות של ההתנהגות המותנית בעקבות הסרת הגירוי הלא מותנה או הסרת החיזוק.

מה קשה יותר להכחיד -


חיזוק חלקי או מלא?
חיזוק רציף = CRF

חיזוק חלקי קשה יותר להכחיד
זאת מכיוון שבתהליך הלמידה של החיזוק החלקי נכלל תסכול, והוא איטי יותר, ולכן גם תהליך ההכחדה איטי יותר והתסכול בו לא מפתיע.

מהי הכחדה קלאסית פבלוביאנית?

הצגת CS


ללא הצגת US
יצופו רגשות תסכול או הקלה בהתאם לגירוי המוסר

מהי הכחדה אופרנטית?

עם הפסקת התגובה –


תחילה נראה burst –


כלומר עלייה ברגש,


אך עם הזמן תיגרם הכחדה.


רגש תסכול בעיקר

מה ההבדל בין הכחדה לשכחה?

בהכחדה מציגים את הגירוי המותנה ללא הצגת הגירוי הבלתי מותנה.


שכחה היא היעדר חשיפה לגירוי המותנה לאורך זמן

מהי החלמה ספונטנית לאחר הכחדה?

תגובה מחדש של תופעה נלמדת אחרי ההכחדה,כתלות בזמן:


אם בודקים את החיה ככל שעובר הזמן מרגע למידת ההכחדה, סביר שההכחדה תפחת בהדרגה.

האם הכחדה היא ספציפית לקונטקסט?


מה ההבדל מהחלמה ספונטנית?כאשר עושים מבחן בקונטקסט שונה מקונטקסט ההכחדה – זה יוביל להופעה של התופעה המותנית המוכחדת.
למשל מכור לקראק המעשן בשכונה, עובר גמילה במכון מפואר. כאשר הוא יחזור לשכונה, שם לא נעשתה ההכחדה, סביר להניח שהוא יחזור להשתמש. – תופעה זו נקראת Relapse
-ההבדל מהחלמה ספונטנית


לא חשוב הקונטקסט של הלמידה לעומת הקונטקסט של ההכחדה.


הכחדה היא ספציפית לקונטקסט.

האם למידת רכישה היא ספציפית לקונטקסט?

לא

רכישה מחדש לאחר הכחדה היא מהירה יותר מהלמידה המקורית?

כן

מהי reinstatement


בלמידת הכחדה?

החזרה, השבת משהו לקדמותו –


מתרחש כאשר יש למידה ואז הכחדה. ואז כאשר יש הצגה של US בין סיום אימון ההכחדה לבין מבחן השליפה.


מצב זה עובד הכי טוב באותו קונטקסט. נותנים לה שוק אחרי שהיא כבר למדה לא לפחד – החזרה של התגובה המותנית. חזקה יותר באותו קונטקסט.
למשל כאשר מישהו שנגמל מאלכוהול- אם יחזור לפאב וישתה הוא יחזור להתמכרות , אך אם ישתה במקום אחר הסבירות שיחזור להתמכרות תקטן

על מה מתבססת גישת הטיפול ההתנהגותי בהתניה קלאסית?

הגישה ההתנהגותית רואה את האישיות כמתעצבת ע"י למידה והתנסות בסביבה. בהתאם, גם פתולוגיה נתפסת כתוצאה של למידה לקויה ובלתי מתאימה.


התנהגויות לא מסתגלות הן דרכים נלמדות שלהתמודדות עם לחץ
1. לימוד ואימון התנהגויות חדשות – למידת התנהגויות היא פעמים רבות יעילה יותר מלמידה מילולית קוגניטיבית, מכיוון שכך האדם מפנים יותר את הלמידה.
2. הכחדת התנהגויות לא יעילות
3. חשיפה להתנהגויות מהן נמנע האדם בעברמהי טכניקת


דסנסיטיזציה-נטרול רגשות סיסטמטי


הכלולה בטכניקות הטיפול ההתנהגותי להכחדה בהתניה קלאסית?

התקרבות הדרגתית למצבים או לאובייקטים מעוררי הפחד במצב פסיכו-פיזיולוגי המפחית חרדה:

הרעיון הוא שאם אתה מאוד רגוע, זה לא מסתדר לך עם תחושת החרדה.נקרא גם הקהייה שיטתית.
מרכיב התנית הנגד – התגובה החדשה (הרגיעה) היא זו


שמוצמדת לגירוי המותנה.

מהי טכניקת


חשיפה חיה (in vivoexposure) לעומת הצפה


הכלולה בטכניקות הטיפול ההתנהגותי להכחדה בהתניה קלאסית?

· יצירת היררכיה של מצבים יוצרי חרדה –


נותנים למטופל לחוות מצבים שונים בגבהים שונים, מחכים


שהוא יירגע בגובה מסוים, ואז עולים יותר גבוה, וכך הלאה.
למשל, אם יש פחד גבהים – בחשיפה חיה יביאו את המטופל לגשר, לעומת חשיפה בדמיון, כאשר מבקשים מהמטופל לדמיין שהוא על גשר.
הצפה (flooding):


נחשף באופן ישיר ולא הדרגתי לגורם המאיים


למידת ההכחדה נלמדת מתוך חוסר ההימלטות וההבנה שאין כל סכנה. חסרון השיטה הוא הקושי לשכנע אנשים מלכתחילה להסכים לעשות אותו.


אם הטיפול יופסק באמצע לפני שנרכשה ההכחדה הפוביה רק תוחמר

מהו חיזוק סלקטיבי


הכלול בטכניקות הטיפול ההתנהגותי להכחדה בהתניה קלאסית?

חיזוק התנהגות ספציפית (לרב בשימוש אצל בעיות בקרב ילדים) – מבוסס על התניה אופרנטית – חיזוק תגובה רצויה, וחוסר תגמול על תגובה לא רצויה.


פעמים רבות ניתן לראות שיפור רוחבי – שיפור בתחום מסוים מוביל לשיפור בתחום אחר.

מהן טכניקות חיקוי + שינון התנהגותי


הכלולות בטכניקות הטיפול ההתנהגותי להכחדה בהתניה קלאסית?

חיקוי (modeling):


האדם לומד התנהגות עפ"י צפייה וחיקוי של אחרים – כאשר אתה צופה אתה לומד אסטרטגיות התמודדות טובות יותר.
שינון התנהגותי ( behavioral rehearsal):


משחק תפקידים – מלמדים את המטופל לאמץ התנהגות אדפטיבית יותר – נותנים למטופל לשחק תפקידים אשר הוא חלש בהם.

אילו ביקורות קיימות על הניסוי של ווטסון על אלברט הקטן?

1. עוצמת התגובה של אלברט לא מבטאת פוביה


2. לא הצליחו לשחזר את הניסוי ולעשות כימות כמו שצריך


3. לא הייתה שליטה במשתנים המחקריים


4. בעיית אתיקה


5. הייתה טענה שלאלברט היו בעיות התפתחותיות אחרות שהשפיעו


6. הוא לא הגיע לשלב ההכחדה כי משפחתו של אלברט עברה דירהבניסוי של ג'ונס,


בו הייתה מביאה את הארנבת לצד השני המנוגד לפטר כשהיה אוכל עוגיות, והרעיון היה לקרב אותה בהדרגה אליו עד שיפסיק לפחד, יחד עם מתן העוגיות
איזו תופעה זו?

התניית נגד.
הרעיון היה שהתניה קלאסית יכולה גם להתגב רעל פחד, ולא רק להביא לרכישתו.


התנית נגד היא חלק מדה-סנסטיזציה שיטתיתהאם בהתנית פחד הלמידה נשכחת?לא.


בלמידת הכחדה התנית הפחד לא נשכחת, אלא מפסיקה להפחיד

מדוע חולי PTSD


לא מצליחים להפסיק לפחד מהטראומה?

פגועה אצלם היכולת ללמידת הכחדה של הפחד

מה ניתן ללמוד מהניסוי של מילאד על תאומים מונו-זיגוטיים בקשר ללמידת הכחדה ופוסט טראומה?

ככל הנראה פוסט טראומה פוגעת בשליפה של למידת ההכחדה.
מכיוון שביום הראשון כולם למדו שהאור האדום כבר לא מנבא שוק,


אבל למחרת פגועי הטראומה פחדו מחדש ולא הצליחו לשלוף את למידת ההכחדה.

אלו אזורים במוח קשורים לפוסט טראומה?
איזו פעילו ניתן לראות באזורים אלו בבדיקת fMRI?האמיגדלה קשורה ללמידת פחד


הקורטקס הפרה-פרונטאלי קשור ללמידת הכחדה


ההיפוקמפוס חשוב ללמידת הקשר
ככל הנראה יש פגיעה גם באזורים עצמם וגם בקישוריות ביניהם
בזמן למידת ההכחדה רואים שבקורטקס הפרה-פרונטאלי, קבוצת הביקורת מראה פעילות באזור זה בזמן למידת ההכחדה, והאמיגדלה היא בתת פעילות.
אצל אנשים עם


PTSD נראית הפעילות ההפוכה –


תת פעילות של הקורטקס הפרה-פרונטאלי בזמן ההכחדה,


והיפר פעילות של האמיגדלה.

מהי טכניקת PE


חשיפה ממושכת


לטיפול בפוסט טראומה?

הבחירה בטכניקה הזו של חשיפה מבוססת על הרעיון שחשיפה לגירויים מאיימים בסביבה טיפולית מוגנת – תאפשר לפגועים להחזיר לעצמם את תחושת השליטה ולבחון הנחות מוטעות שהתבססו בעקבות האירוע.
1. השכלה פסיכו-דידקטית = מסבירים למטופל מה המשמעות של פוסט טראומה ומהם התסמינים
2. למידת טכניקות הרגעה עצמית שיוכל להשתמש בהן בעת לחץ
3. חשיפה חיה לרשימת מצבים שהמטופל מגדיר כמאיימים
4. חשיפה בדמיון - המטופל מתבקש לתאר את הטראומה בזמן הווה ולפרטי פרטים ולאחר מכן שומע את הקלטת סיפורואיזה טיפול פרמקולוגי ניתן לשלב עם הכחדת פחד כדי להפוך את הטיפול לאפקטיבי יותר?DCS.
מסייע בהאצת למידת הפחד.


הוא לא נוגד חרדה.
הוא אגוניסט חלקי לNMDA


ולכן הוא מסייע בהאצת הקונסולידציה של למידת ההכחדה
אצל אנשים בעלי נטייה לסיים את הטיפול מוקדם יותר - התרופה לא האיצה את למידת ההכחדה.


אצל אנשים שהיו דרוש להם כל מהלך הטיפול - התרופה האיצה את למידת ההכחדה.

איך נקרא הפרדוקס לפיו הכחדה של חיזוק חלקי היא איטית יותר?
כיצד הוא קשור לחרדה?

אפקט PREE
אם נותנים תרופות נוגדות חרדה בשלב הרכישה, הן מקלות על התסכול הנוצר כתוצאה מהחיזוק החלקי, ואז ההכחדה תהיה מהירה יותר

מהו חיזוק שלילי?

הסרת תוצאה אברסיבית.


זהו לא עונש


התוצאה מעלה את השכיחות של ההתנהגות?

מהו עונש חיובי?


מהו עונש שלילי?

עונש הוא כל דבר לא נעים אשר הפעלתו בעקבות ההתנהגות גורמת להורדת שכיחות הפעולה.
עונש חיובי = הוספת תוצאה לא נעימה שלא הייתה שם


קודם.
עונש שלילי = הסרת תוצאה נעימה ורצויה. השמטה

איזה חיזוק הוא הכרחי בלמידה אופרנטית?

חיזוק חיובי,


מגביר את השכיחות של ההתנהגות

מה זה חיזוק חיובי ראשוני ומשני?

ראשוני - עונה על צורך בסיסי, למשל מזון
משני - נלמד, מותנה. למשל כסף

מהם חסרונות שיטת האסימונים?

אסימונים הם מחליפי חיזוקים*
עשיית התנהגויות רק לשם קבלת פרס. מעודד לפעול רק מתוך מוטיבציה חיצונית ולא פנימית. לא בטוח שלשיפור יהיה אפקט מתמשך והוא יישמר.מהו עיקרון פרימאק?


איזה שם נוסף יש לו?

עקרון סבתא.
מבקשים מהאדם ליצור רשימה של הדברים שהוא אוהב ולא אוהב. ואם רוצים לחזק התנהגות מסוימת צריך לספק לו את הדברים שהוא הכי אוהב.


זאת מכיוון שלא כל חיזוק עבור אדם אחד ישמש כחיזוק עבור אדם אחר.


נקרא גם עקרון הסבתא כי סבתות נוהגות להבטיח שאם יסיים את כל האוכל יקבל קינוח.מהו עיקרון


Response deprivation hypothesis


של פרימאק

ההזדמנות לבצע פעולה שכיחה יכולה לחזק פעילות פחות שכיחה.
מה שחשוב זה לא ההתנהגות השכיחה יותר מלכתחילה, אלא מה ההתנהגות אשר מגבילים.
למשל הגבלה של ילד בפעילות שהוא אוהב, אלא אם כן הוא יבצע פעילות שהוא פחות אוהב - למשל לסיים לאכול כדי לקבל קינוח

מדוע ענישה היא לא תמיד יעילה?

הענישה מסמנת מהי ההתנהגות הלא רצויה, אך לא ברור מהי ההתנהגות החלופית הרצויה.
התנהגות מוענשת אינה נשכחת, אלא מדוכאת,וכאשר המעניש לא נוכח ההתנהגות עלולה לחזור
עונש פיזי - עלול להוביל לתוקפנות מוגברת
הכללת פחד להתנהגויות רצויות – ילד אשר מוענש פעמים רבות, עלול להפסיק לעשות גם פעילויות רצויות

האם תורנדייק תמך בענישה?

תורנדייק היה ממתנגדי הענישה, וטען שהיא אפקטיבית הרבה פחות מתגמול על התנהגות רצויה.


לכן פעמים רבות, העונש יהיה יעיל בהרבה כאשר יצורף אליו תגמול להתנהגות רצויה.

מהן למידת בריחה ולמידת הימנעות?

למידת בריחה = בריחה מהגירוי השלילי לאחר או בעת שהוא מתקיים
למידת הימנעות = בריחה מהגירוי השלילי לפני שהוא מתקיים

מהי התיאוריה המסבירה פוביות באמצעות חיזוק שלילי?

ישנה טענה, שפוביות שמתפתחות מהתניה קלאסית נשמרות דרך התניה אופרנטית המחזקת את ההימנעות:
למשל נרכשה פוביה לכלבים באמצעות תקיפה שלכלב, וההתנהגות של ההימנעות משתמרת על ידי חיזוק שלילי: למשל לאחר התקיפה, בכל פעם שנראה כלב נפחד ונחוש חרדה. לכן ננסה להימנע מלראות כלבים, וזהו חיזוק שלילי של הימנעות.


זוהי לא הכחדה של הפחד אלא הימנעות ממצבים העלולים לעורר אותו.

בניסויים של וויס ובריידי על שליטה ורמת סטרס בעקבות זאת, מה היו הממצאים?

הניסוי של בריידי מצא שהקבוצה בעלת השליטה על לחיצה על מוט בכדי להימנע משוק, הייתה יותר בלחץ, אך נמצא שהממצאים שלו לא אמינים.
בניסוי מאוחר יותר, של וייס, נמצא שהקבוצה בעלת השליטה הפגינה סטרס נמוך יותר מקבוצת הyoked

כאשר לחיות ניתן סימן מנבא לשוק - האם הן יהיו יותר או פחות בלחץ?

ממצאים סותרים.


מצד אחד למשל בוחן פתע מלחיץ יותר ממבחן ידוע מראש,


מצד שני, לעתים הידיעה מראש מאפשרת להיות זמן רב בלחץ

מהו חוסר אונים נלמד


Learned helplessness (LH) effect


ומה היו ממצאי הניסוי של


Seligman and Myers

הראו שחשיפה לסיטואציה שאין שליטה עליה

יכולהלהוביל להכללה למקרים שבהם יש שליטה על הסיטואציה, אבל גם בהם נחוש חוסר אוניםבניסוי הכלבים, הקבוצה שלא הייתה לה שליטה על השוק, גם בשלב שכבר כן הייתה לה שליטה, הם לא ניצלו זאת ולא ברחו.
נבדק יש ציפייה כללית שחיזוקים ימשיכולהיות בלתי תלויים בהתנהגותו


יש אובדן מוטיבציה, ופגיעה עתידית בלמידה
ישנם פרטים אינדיבידואלים אשר לא יציגו אפקט זה וכן יברחו

מהי תיאורית


two-factor להימנעותהנבדק לומד אסוציאציה בין גירוי אזהרה לבין תוצאה אברסיבית.


למשל, אם לומד שלפני שוק הוא יכול לברוח ואכן בורח, ואף פעם לא מקבל שוק, אך עדיין ממשיך לברוח למרות שבעצם לא סבל -


זאת מכיוון שכן נלמדה התניית פחד והוא לא צריך לחוש את השוק בשביל לפחד.

כיצד חיזוק שלילי מסייע בהתמכרות?

לרב המכור חוזר להשתמש כדי להסיר את תסמיני הגמילה הלא נעימים. זהו חיזוק שלילי

כיצד OCD


קשור לחיזוק שלילי?

הדרך היחידה של האדם להרגיע את המחשבות הקומפולסיביות היא לבצע את הטקסים, וכך המחשבות מוסרות

מהן מגבלות ההתניה האינסטרומנטלית מבחינת


belongingness?

לא כל דבר ניתן להתנות בהתניה אופרנטית.


ישנם גירויים / תגובה וחיזוק השייכים יחד מבחינה אבולוציונית
למשל יונה תלמד מהר מאוד לנקר מפתח המספק לה אוכל, אך יהיה קשה ללמד אותה לנקר מפתח אשר מספק אור. כנ"ל לגבי נפנוף כנפיים כדי להימנע מסכנה, לעומת נפנוף בשביל משהו שלא כלול במוכנות הביולוגית שלה.

מהי


תיאורית מערכת ההתנהגות Behavior System Theory


של טימברלייק?

גירויים מסוימים יותר אפקטיביים בעירור מרכיבי תגובה מסוימים של מערכות התנהגות מאשר סוגים אחרים של גירוייםמה מדגים הניסוי של ברילנד וברילנד על החזירים?

ראו שהתנהגות של חזיר אשר לימדו אותו לשים מטבע בקופה.


הלכה ונעשתה איטית יותר לאורך הזמן, גם אחרי שכבר למד את המטלה.


זוהי הפרה של חוקי ההתניה האופרנטית הצפויים.


החזיר למעשה פוגע בהסתברות שלו לקבל חיזוק בעקבות הכנסת המטבע לקופה
שינויים התנהגותיים לא עקביים עם החיזוק/עקרונות התניה אופרנטית נקראים


"סחף אינסטינקטיבי" Instinctive Drift
הם לא הצליחו להתגבר על הדחף המולד האינסטינקטיבי שלהם לחפש בבוץ ולכן גם לאחר שלמדו להכניס את המטבע לקופה ניסו לעתים לשים את המטבע על הרצפה וכמו לחפש בבוץ.


לכן,


כשבודקים למידה במעבדה צריך לבחור מטלות שהן בעלות משמעות בסביבה הטבעית

כיצד הניסוי של ברילנד וברילנד על סחף אינסטנקטיבי על חזירים סותר על עקרונות הגישה הביהביוריסטית?

לפי הניסוי,


יש להבין את דפוסי ההתנהגות האינסטינקטיביים של אותו מין.
גישה ביהביוריסטית: הכול נלמד, אינסטינקט הוא לא רלוונטי

מהו עיקרון האמונה הטפלה של סקינר?

כאשר האדם יוצר בראשו קשר בין דברים, הגם ואין באמתקשר מוכח כזה במציאות. יצירת דפוס כאשר אין דפוס.
סקינר טען שפעמים רבות ישנו חיזוק מקרי לאחר התנהגות, ואנו יוצרים אסוציאציה וטועים לחשוב שהחיזוק לא היה מקרי, ושהוא יחזור על עצמו. במציאות שלא כמו במעבדה, החיזוקים לא ניתנים תמיד בצורה ברורה ומפורשת, ולכן אסוציאציות כאלו נוצרות

כיצד סקינר הוכיח את עקרון האמונה הטפלה בניסוי?

הציג אוכל כל 15 שניות, ועם הזמן היונים פיתחו התנהגויות סטריאוטיפיות מקריות לפני הופעת האוכל, והן האמינו שהתנהגויות אלו גורמות לאוכל להגיע, כשבעצם הוא בכל אופן הגיע כל 15 שניות
כך הוא מוכיח גם את עקרון סמיכות הזמנים בהתניה אופרנטית


continguity


על פני contingency

כיצד ניסוי ה'אמונה הטפלה' של Staddon and Simmelhag


מאתגר את ניסוי האמונה הטפלה של סקינר?

האוכל הוצג כל 12 שניות,


ונראו תגובות ביניים באמצע מרווח הזמן כשאין ציפייה לאוכל,


ותגובות סופיות, ספציפיות למין, המשקפות ציפייה להגעת אוכל.
כלומר כן נראית למידה של קשר סיבתי, ויש גם למידה טמפוראלית – הן יודעות שיש להן זמן לבצע התנהגויות שלא קשורות באכילה טרם תום ה12 שניות.
ניסוי זה מאתגר את הטענה של סקינר, משום שהוא מדגים שהחיות הבינו את הסיבתיות של הפרשי הזמן ומתי כדאי לבצע התנהגויות הקשורות באכילה.

מהי שפה?

מערכת של תקשורת שנועדה להעביר מידע בין פרטים מאותו המין
אצל בני אדם, השפה מורכבת מצירופים שונים של ייצוגים מופשטים אשר הוענקה להם משמעות
בשל העובדה ששפה מורכבת מחוקים קשה להגדיר את צורת התקשורת של בע"ח כשפה

כיצד נקראת מערכת הכללים של הצירופים בשפה?


מהי היחידה הקטנה ביותר של השפה?

מערכת הכללים = דקדוק
היחידה הקטנה ביותר בעלת משמעות = מורפמה

כיצד מתבצעת הפרדת המילים בהבנת שפה?

בניתוח גלי קול ניתן לראות שאין כמעט הפסקות בין מילים.


לכן ההפרדה ביניהן מתבצעת על ידי ההסתברויות של החזרות של צירופי הברות מסוימים.


ילדים במיוחד הם רגישים לכך.

מה היו תוצאות ניסוי זיהוי מילים בבע"ח


של Hauser, Newport and Aslin}

ביום הראשון השמיעו לקופים מילים חסרות משמעות.


ביום השני השמיעו להם את אותן המילים מאתמול + מילים חדשות.


הם הראו יותר הפניית קשב למילים החדשות.
* ביקורת - ייתכן וזו תגובת הביטואציה ולא זיהוי מילים

מה קשה יותר -


זיהוי משמעות המשפט או זיהוי מילה?

זיהוי המשמעות, הסמנטיקה.


זאת מכיוון שיש אינסוף צירופי מילים ומשפטים.


זיהוי מילה בפני עצמה כמעט ולא רלוונטית בכלל ללא הסמנטיקה.

מהי פרגמטיקה?


האם היא מיומנות נלמדת?

פרגמטיקה = כללי השיחה בין דוברים.
זוהי מיומנות נלמדת - על האדם ללמוד לדבר בתורו, תרבות דיבור

מהם שלבי למידת השפה אצל תינוקות?

1. למידה תפיסתית =


האזנה וחיקוי לפרטים מבוגרים בני אותו מין. זהו שלב קריטי.


מסתיימת לקראת גיל 5, לאחריה יש תקופה רגישה המסתיימת בגיל ההתבגרות.


היעדר חשיפה, או חשיפה לשפה אחרי התקופה הקריטית לא תאפשר התפתחות תקינה של שפה מעבר לרמת גיל 3-4
2. שלב הביניים =


גם ציפורים וגם בני אדם מפיקים צלילים, אשראת חלקם שמעו והם אכן חלק משפה, ואת חלקם לא שמעו מעולם ויצרו באופן אקראי.


אצל תינוקות שלב זה נקרא מלמול.


אצל ציפורים שלב זה נקרא תת-שיר sub-song


(תינוקות וציפורים חירשים יפיקו צלילים שונים משומעים - כלומר ההאזנה בשלב הראשון באה לידי ביטוי בשלב זה)
3. חיקוי והופעת השפה הבוגרת =


התינוקות והציפורים מתנסים בדיבור והפקת צלילים, חיקוי של הפרטים הבוגרים, ומקבלים משוב.


אם יש איבוד שמיעה בשלב זה, גם אם בעבר הייתה תקינה, לא יכולה להתפתח שפה תקינה - הם חייבים לשמוע את עצמם כדי לתקן עצמם.

האם רכישת שפה מדוברת = רכישת שפה באופן כללי?

בעבר חשבו שכן.


כיום גורסים שדיבור היא מיומנות מוטורית,


ולכן ליקוי בדיבור או בשמיעה לא מונע רכישת שפה כתובה או שפת סימנים

מדוע קשה לתינוקות להפנים את כללי התחביר?

מכיוון שהם דורשים הפרדה בין קטגוריות של מילים - פעלים, תארים וכו', הסדר שבו הם אמורים להופיע

מדוע חיזוקים ממבוגרים בשלבים הראשונים בהם התינוק מתחיל לדבר אינם קריטיים ללמידה תקינה של השפה?

מכיוון שבהתחלה המבוגרים מתלהבים מכל הברה ומילה שהתינוק אומר, גם אם הן טעויות.


רק בהמשך הפידבקים הם יותר רלוונטיים ונעשים משמעותיים

מדוע שפה דורשת מיומנויות קוגניטיביות, מוטוריות וחברתית?

קוגניטיביות - הבנת חוקים, זיכרון וכו'
מוטוריות - היכולת להפיק שפה
חברתיות - הפנמת כללי השיחה, חיקוי אחרים בכדי ללמוד

מהן שתי הגישות ללמידת שפה אצל בע"ח?

1. שפה היא ייחודית לבני אדם (pinker, chomsky, lenneberg)


לטענתם לבני אדם המוכנות לרכישת שפה מקורה במבנים מוחיים ייחודים, ודומה לאינסטינקט, וכהוכחה- תינוקות לומדים אלפי מילים תוך שנים ספורות באופן ספונטני.


גם אם מצליחים ללמד קופים מילים בודדות, עדיין לא ניתן להשוות זאת לאדם. לטענתן, הקצת שהקופים לומדים היא בשל התניה אופרנטית (חיזוקים)
2. שפה ניתנת לרכישה על ידי מינים אחרים של בע"ח - בתנאי שרמת האינטליגנציה והאימון שניתן להם הם מספקים

מה היו תוצאות האימונים האינטנסיביים ללמד שימפנזים שפה אנושית?
מהן המסקנות מהניסויים עם וואשו השימפנזה וקוקו הגורילה?

העלו חרס,


גם לאחר אימון אינטנסיבי מינקות.


מסקנת החוקרים הייתה שהבעיה נעוצה ככל הנראה בהיעדר מיתרי קול דומים לאדם, ולא בהכרח בבעיית אינטיליגנציה להבין שפה.
וואשו השימפנזה הצליחה ללמוד מעל 100 סימונים בשפת הסימנים, ואף המציאה צירופי מילים בתוך קטגוריות סמנטיות - ממחיש את מסקנת החוקרים שאין בעיה באינטיליגנציה אלא במיתרי הקול.
קוקו הגורילה הצליחה ללמוד שפת סימנים,


ולטענת החוקרת השתמשה בה בצורה דומה לבני אדם - כלומר לא רק לצרכים הישרדותיים, אלא גם חלומות, רכילות וכו'.
** יש לשים לב שהתקשורת נעשתה למול החוקר האנושי ולא למול פרטים אחרים מאותו המין

מה הייתה ההתקדמות במחקר של פרימאק עם השימפנזה שרה מבחינת למידת שפה אנושית בבע"ח?

חקר בצורה שיטתית יותר.


פיתח שפה המורכבת מאוסף צורות פלסטיק אותה רכשה השימפנזה.
שרה הראתה שימוש בדפוסים מורכבים יותר, כמו משפטי "אם אז" ומשפטים משועבדים - אשר גם ילדים מתקשים בהבנתם.

מה הייתה ההתקדמות בחקר השימפנזה נים מבחינת למידת שפה בבע"ח?


(גם נים רכש שפת סימנים)

, מחקרים קודמים התבססו על תיעוד מקרי והתרשמות.


ולעתים ניתן לשימפנזים רמז מהחוקר


מחקר זה התבסס על צילומי וידיאו ורשמקולים שיטתיים.
ממצאיו סתרו את הניסויים הקודמים:


1. , לא נוצרו משפטים מורכבים אלא רק כחיקוי, ולא כתוצאה מחשיבה מקורית


2. סדר המילים היה אקראי


3. הייתה תקשורת רק בתגובת לקריאה מן המטפל, ולא באופן ספונטני

מה היה החידוש בלמידת שפת סימנים של קנזי השימפנזה לעומת מחקרים קודמים?

הוא למד מצפייה מאמו, שאומנה בעצמה.


בנוסף הוא למד מצפייה בסרטים של קוקו הגורילה.
בניגוד למחקרים קודמים, קנזי יצר תקשורת ספונטנית, עם צירופי משפטים הגיוניים,


אנלוגיות,


וטעויות בתוך קטגוריות סמנטיות (בין תפוז לתפוח,ולא בין תפוח לכיסא)
סביר כי הלמידה מאמו הובילה ליכולות משופרות,


אך מכיוון שלא נעשו חזרות על הניסוי אין תוצאות חד משמעיות

האם לפרימאטים יש תרבות?

כן, באופן מסוים.


כי תרבות מוגדרת כהרגלים וידע שהפרט סופג כחלק מהיותו חלק מחברה מסוימת

כיצד בודקים אינטיליגנציה בפרימאטים?

1. יכולת פתרון בעיות בצורה גמישה


2. יכולת התמודדות עם מצבים חדשים
אינטיליגנציה מוגברת = יתרון אבולוציוני


לחיות אינטיליגנטיות בעלות יתרון יש סבירות רבה יותר להעביר את הגנים שלהם הלאה

מהם המאפיינים של בני אדם אשר איפשרו לאדם להתקדם כל כך ביחס למינים אחרים?

1. מוח גדול ביותר ביחס לשאר הגוף


2. אצבעות ואגודל נגדי המאפשרים מוטוריקה עדינה


3. יציבה זקופה המאפשרת ידיים פנויות בזמן הליכה


4. גרון עמוק ומשוכלל המאפשר דיבור


5. תקופת ינקות וילדות ממושכת - המאפשרת למידה והתפתחות של המוח

אילו קווי דמיון יש בין הבונובוס והאדם?

רגליים ארוכות,


שפתיים ורודות,


שיער ארוך על הראש,


הולכים זקוף בערך רבע מהזמן,


חברה פטריארכלית,


חיים בהרמוניה בקבוצות גדולות ומנטרלים תוקפנות באמצעות מיניות

מהם פרימאטים?

מורכבים מארבע תתי קבוצות, אנו מעוניינים בעיקר בקופים צרי האף


הכוללים קופי אדם ואדם
קופי האדם הגדולים = אורנג-אוטן, שימפנזה, גורילה ובונובוס

אילו חושים דומים בין האדם לקופי האדם?

אף קצר ורחב ולכן זהו לא החוש המפותח ביותר,


אלא ראייה.


חסרי זנב


לרוב נולד להם רק צאצא אחד בכל המלטה.


מלבד קוואלה, היחידים בעלי טביעת אצבע.

אילו התנהגויות דומות בין קופי אדם ואדם?

מסוגלים ליצור כלים (למשל לחדד ענף דק כדי ללכוד חרקים מביןחריצים)


בעלי חיי חברה מורכבים.


מסוגלים ליצור שפה ותרבות מסוימת


בעלי יכולת פתירת בעיות המצריכות דמיון והסקה


יכולים לזהות עצמם במראה


בעלי יכולת TOM מסוימת

אילו מאפיינים חברתיים כלליים של קופים קיימים?

1. מדרג חברתי בלהקה


2. חלקם פוליגמיים - זכר אלפא שולט אשר לא מסייע בגידול הצאצאים


3. חלקם מונוגמיים - ואז הזכר כן מפגין אבהות


4. קואליציות חברתיות - אצל בבונים


5. מחוות גוף ופנים להעברת מסרים


6. grooming - פליית כינים - למטרת חיזוק קשרים חברתיים והפגת מתחים בלהקה


7. קשר אם-צאצא חזק מאוד - העובדה שהוא נישא על גבה זמן רב מאפשרת לו לצפות בהתנהגויות ולחקות

מהי התיאוריה המקיאוולית להנעת אינטיליגנציה בפרימאטים?

אינטראקציה עם חברי הקבוצה דורשת אתגר אינטלקטואלי ומניפולציות ובשל כך התפתחה האינטיליגנציה.


המטרה- למקסם רווחים אישיים תוך כדי שמירתהרווח הקבוצתי, משום שיש להם אינטרס לשמור על הקבוצה לטווח ארוך.
חברי הקבוצה הם מתחרים עיקריים על אוכלובנות זוגכך למשל, התקשורת ביניהם מבוססת על אמון. קוף מסוים יכול לצעוק בכוונה צעקהשמשמעותה "נחש!" כדי שהשאר יקפצו על העץ והוא יוכל לקחת אוכל שנמצא עלהקרקע).

מהם התימוכין של דנבר ושל ויטן וביירן לתיאוריה המקיאוולית לאינטיליגנציה בבע"ח?דנבר -


קורלציה בין גודל הקבוצה גודל הניאו-קורטקס, המאפשר לזכור מידע על פרטים אחרים בקבוצה ולצורך עשיית חישובים חברתיים.


לא נראית קורלציה דומה עם התיאוריה הנוספת לחיפוש מזון.


בנוסף, המוח צורך המון אנרגיה - ויש לכך מחיר. ולכן חייבת להיות סיבה טובה מספיק להתפתחותו.


יש יותר תימוכין לתיאוריה הזו.
ויטן וביירן -


זכר אלפא הוא לרב בעל הבריתות החזקות ומרבית הזיווגים, ולאו דווקא החזק ביותר פיזית.

מהי טענתם של ויטן וביירן לגבי רמייה בבע"ח?

הם טוענים שהרמייה נעשית באופן מודע,


ושלבע"ח יש TOM


בניגוד לדעת חוקרים אחרים
ויטן וביירן טוענים שהתנהגות של רמייה היאספציפית לקופי אדם ולא לקופים אחרים – מכיוון שרואים התנהגות של רמייה גם אצלקופים נמוכים יותר – הם טוענים שקופים נמוכים לומדים זאת מניסוי וטעייה, וקופי אדםלומדים זאת באמצעות למידת תובנה.

כיצד התנהגות ציפור חופמי מדגימה


רמייה בבע"ח?

כאשר היא רואה אדם מתקרב, במקום לברוח, היא נשכבתלידו כאילו היא פצועה, וברגע שהאדם מתקרב היא מתעופפת. כך למעשה היא משכה תשומת לבוגרמה לטורף לשנות את מסלולו, וכך היא מגינה על המיקום האמיתי של הביצים שלה.


לא ברור האם היא מודעת לכך שהיא מבצעת רמייה או שהיא עושה זאת כאינסטינקט.


קרולין ריסטו – טוענת שאם הטורףהפוטנציאלי מתקרב כשמבטו מופנה הלאה מהקן, קרוב לוודאי שנקבת החופמי לא תעשה דבר.

אילו דוגמאות לקואליציות חברתיות ניתן לראות בקופים?

שאר הזכרים שהם לא האלפא משתפים פעולהבזוגות: למשל אם זכר שהוא לא בזוג מזדווג עם נקבה, אחד מהזוג יאיים עליו כדי שהואירדוף אחריו, ואז חברו לצמד יבוא וימשיך להזדווג איתה, ובפעם הבאה הם יחליפו.
דוגמה נוספת ניתן לראות שגורילות חוברות כדי לאיים על זכרים מחוץ ללהקה שלהם ובעליהברית שלהם ירחיקו את הנקבות מהמקום.
גם נקבות בבונים יודעות ליצור בריתות – למשל לשמור עלהצאצאים של נקבה חזקה וכך להתחבב עליה

אילו תועלות חברתיות הקופים מפיקים מפעולת


grooming?

מראה על נכונות להשקיע זמן ומאמץ ברווחת האחר, מעבר לצורך בניקיון ובפליית הכינים.
נמצא שקוף יסייע לקוף במצוקה יותר, אם קודם לכן הם שיתפו פעולה בטיפוח.
בנוסף שיתוף פעולה בטיפוח בין זכר ונקבה - רווח לשני הצדדים:


לזכר סיכוי מוגבר להזדווג איתה, ולנקבה תהיה הגנה לה ולצאצאים

מהי תיאורית


food for thought


להסברת התפתחות אינטיליגנציה בבע"ח?

הסבר אקולוגי -


1. אסטרטגיות חיפוש מזון מורכבות - מוחות גדולים מאפשרים יצירת מפות קוגניטיביות לזכירת היכן מוחבא מזון


2. שימוש בכלים להשגת אוכל ועיבוד מזון מורכב

באיזו תיאוריה של אינטיליגנציה בבע"ח תומכת החוקרת מילטון?כיצד קופי המרמוסטים מדגימים זאת?

food for thought.


לטענתה - מאחר והקופים הם ברובם אוכלי פירות, וזהו אוכל עונתי, הם צריכים להתפזר במרחב וזה דורש יצירת מפות קוגניטיביות. זהו יתרון על אוכלי פירות אחרים.


הם יודעים וזוכרים היכן העצים עם הפירות הטובים ביותר ומהי הדרך הקצרה והיעילה ביותר להגיע אליהם.
קופי מרמוסטים יוצרים שרף על העץ, אשר לוקח לו כמהימים "להבשיל", ואז הם חוזרים אחרי כמה ימים לאכול אותו


זוהי רמה גבוהה של תכנון קדימה.

באיזו תיאוריה של אינטיליגנציה בבע"ח תומך החוקר גיבסון?

לטענתו הצורך בהוצאת מזון נסתר היווה אתגר אבולוציוני ולכן התפתחה אצלם אינטיליגנציה.

אילו עדויות לשימוש בכלים אצל פרימאטים יש אשר תומכות בתיאורית


food for thought


להתפתחות אינטיליגנציה?

ישנם דיווחים רבים על שימפנזים אשר יוצריםכלים ומשתמשים בהם לשימושים שונים: יוצרים כוסית לשתיית מים מעלים.


יש גםדיווח על גורילה ליאה אשר השתמשה במקל כדי להעריך עומק מים לפני חציית נהר.


לחיהאשר אין לה אגודל נגדי ייקח זמן רב לפצח אגוז ולכן הם הבינו שהם צריכים להיעזרבאבנים שטוחות.
שימפנזים נחשבים כמשתמשים הכי מוכשריםבכלים. תופעה נדירה שגילו אצל שימפנזים היא שימוש בכלי לצייד- שעד כה נחשבה כתכונהאנושית בלבד.


דווקא הנקבות והצאצאים צדים בקרבם, ולא הזכרים כמו אצל בני אדם.


חיההנקראת bushbaby


מתחבאת בתוך גומחה של עץ, והשימפנזים מחדדיםענף עץ ומשפדים את הבושבייבי ואוכלים אותו (שימפנזים הם בין הפרימאטים היחידים אשראוכלים מעט בשר).
בנוסף אצל שימפנזים ניתן לראות


פטיש וסדן, עלים כמחסה, דייג של פקעות ושורשים, ספוג לרחצה

אילו שימושים בכלים מבדילים בין בני אדם ופרימאטים?

1. בני אדם יוצרים כלים לשם עשיית כלים אחרים


2. בני אדם משתמשים בחומרים רבים


3. בני אדם יוצרים אובייקטים חדשים ממרכיבים רביםמהו היתרון שמאפשרים


spindle cells


לבני אדם לעומת חיות אחרות?

תאים אשר נמצאים באזורים פרונטאליים,


ומאפשרים העברת תקשורת מהירה.


אצל האדם שהוא יצור חברתי יש חשיבות להעברת תקשורת מהירה כי ההתרחשויות הן מהירות.


תאים כאלו קיימים רק אצל האדם וזהו עוד הסבר לעליונות האדם.מהם קופי OWM?

old world monkey


קופים נמוכים יותר.
הטענה היא שהם חיים בקבוצות גדולות, אבל אין אצלם התנהגות חברתית.

אילו הסתייגויות יש למחקר בע"ח?


(בהקשר לייחוס מודעות לקופים)

The temptation of anthropomorphism


זה מתבקש כביכול לייחס תכונות כאלו לחיותאשר נראה לנו שדומות לנו.
התצפית על הקופים היא חלקית ובנקודות זמןמסוימות, ולא ניתן לתצפת עליהם כל החיים – ולכן ייתכן שהם כן מודעים לכך שהם מחקיםאבל לא ניתן להוכיח זאת.

אילו ניסויים ישנם אשר תומכים בתיאוריה שלשימפנזים יש TOM?

1. שימפנזה אשר בוחרת תמונה אשר פותרת בעיה לאדם בתמונה - ייתכן ומראה על אמפתיה.
2. שימפנזה אשר מעדיפה נסיין אשר שפך כוס בטעות ולא בכוונה. - ייתכן ומראה על אמפתיה.
הביקורת - ייתכן ובשני הניסויים היא בחרה מתוך חשיבה לוגית ולא ניתן להוכיח אמפתיה

האם יכולת זיהוי עצמי מראה מלמדת על TOM?


(אורנג-אוטן מזהים עצמם לרוב במראה)

לפי המחקר של גאלופ - כן.


מרבית החיות מגיבות כאילו זה חבר זר מבני מינם ומנסותלתקוף אותו, כאשר הן רואות עצמן במראה.
חיזוקים לכך שזה לא מעיד על TOM?


1. גם יונים ופילים מזהים עצמם במראה וברור שאין להם TOM


2. גם אוטיסטים מזהים עצמם במראה, ויש להם יכולת מוגבלת מאוד של TOMהאם יכולת רמייה מלמדת על TOM?

מחקרים מראים שקופים מבינים מה קוף אחר יכול או לא יכול לראות, אך שזוהי יכולת להבין את הפרספקטיבה הוויזואלית של האחר ולא TOM. לא מצליחים להוכיח שהרמייה נעשית בשל TOM
לכל התנהגות יכול להיות הסבר פשוט יותר - למשל שהיא נעשתה במקרה, או חזרה וחיקוי.


גם קופים פשוטים יותר מקופי אדם מבצעים רמייה

אילו שתי התנהגויות של בבונים מדגימות את השאלה האם רמייה היא כתוצאה מהונאה טקטית מכוונת או בשל תהליך פשוט של למידה וחזרה על התנהגות יעילה?

בבון צעיר עבר ליד נקבה בוגרת אשר עברה תהליך מפרך שלמציאת תירס, ואז צעק לידה. ואז אמא שלו באה לעזור לו והבריחה את הנקבה שעבדה קשהבשביל התירס, ואז הצעיר אכל את התירס. בהמשך ראו שהוא השתמש בטקטיקה הזו פעמיםנוספות, אבל הוא עשה זאת כך שהוא דאג שאמא שלו לא תראה שהוא לא באמת בסכנה.


האם הוא עושה זאת בכוונה או פשוט חוזר על פעולה מוצלחת?
נקבת בבון אשר מסיחה את דעתו של זכר על ידי טיפוח לאחר שצד, ואז גונבת לו את הבשר.

מה הייתה מטרתו של הניסוי של וודורף ופרימאק לגבי רמייה בבע"ח?


האם הצליח בכך?מטרתו הייתה לפתור את הדילמה האם רמייה בבע"ח מקורה


בTOM?


הניסוי לא ענה על השאלה:
בשלב השני השימפנזה הייתה צריכה להצביע על כלי לא נכון על מנת שהנסיין ייתן לה אוכל.


אפשר לטעון שהיא רימתה אותו בכדי לקבל אוכל


אבל אפשר לטעון שהיא הבינה שזו הדרך לקבל תגמול.

אילו התנהגויות של שימפנזים מראות שהם מבצעות התנהגויות של למידה בכדי ללמד את הצאצאים?


איזו דילמה יש סביב נושא זה?

1. הדגמה


2. shaping - הצגה של שלבי הפעולה באופן איטי ומפורק


3.scaffolding - כאשר מבוגר מעצב את סביבת הלמידה כך שייקל על הצאצא ללמוד
הדילמה - האם הם עושים זאת מתוך מודעות לעובדה שהצאצאים צריכים ללמוד ויש ללמד אותם בדרך פשוטה?


או שהם עושים זאת מתוך מנגנון ביולוגי לא מודע?

מהי


"התכוונות מסוג אפס"?

התכוונות מולדת, מובנית. התנהגות רפלקסיבית
עש אשר מגיב לאובייקטים אשר נראים מסוכנים בהצלפה שלהכנפיים שלו, אשר עליהן יש דוגמה של עיניים כועסות של נץ גדול, וזה מבריח אתהטורפים.


אצל סרטנים, יש זרוע אחת שהיא כמו אלה ,אך אחת לתקופה הם משילים את השכבה החיצונית של גופם ואז האלה היא רכה וחסרת תועלת,אך טורפיהם לא יודעים זאת.


בעת סכנה, הם מאיימים עם האלה כאילו היא שימושית, ואםהיריב לא ייסוג הם מבינים שהאלה היא חסרת תועלת ויברחו – כלומר התנהגותם היאגמישה.

כיצד רגשות משפיעים על זיכרון?

נבדקים זוכרים טוב יותר כאשר מעורב רגש

אילו אזורים מוחיים מעורבים בחיזוק זיכרונות המערבים רגשות?

לאמיגדלה השפעה מודולטורית על


MTL


שהוא מרכז הזיכרון


היא יכולה להגביר או לפגוע בזיכרון

כיצד ניסוי המציג תמונות המערבות רגש יתבטא אצל אישה ללא אמיגדלה?

היא לא תראה העדפה לזכירת השקופיות המערבות רגש לעומת הנייטרליות
Urbach-Wiethe syndrome

מהי היפותזת איסטרברוק?


נקראת גם "השערת ניצול הרמזים":


לטענתו כל גירוי ומצב מורכב מרמזים רלוונטיים ולא רלוונטיים.


כאשר יש רמת עוררות רגשית גבוהה זה גורם לצמצום טווח הקשב, ולכן נזכור פחות פרטים.


לרב נזכור את הפרטים הרלוונטיים, ולרוב אלו הפרטים אשר מערבים רגש.

איזה היפותזה מדגים


TheWeapon Focus Effect ?

היפותזת איסטרברוק.


קורבן זוכר אקדח או סכין בפירוט אבל לאזוכר פרטים אחרים כמו בגדים או רכב של התוקף – כלי הנשק הוא הרגשי ביותר ולכןתשומת הלב ממוקדת בו.

שתי קבוצות ניסוי:


אחת מחוץ לחדר שומעת שיחה רגילה, ויוצא ממנה אדם עם ידיים שומניות מחזיק עט.


הקבוצה השנייה שומעת שיחה אלימה ויוצא ממנה אדם עם ידיים מגואלות בדם וסכין.
מה סביר שכל קבוצה תזכור?


איזו היפותזה זו?

הקבוצה הראשונה תדע לספק יותר פרטים על האדם.


הקבוצה השנייה תדע לספק פרטים על הסכין אבל לא תזכור טוב את האדם.
היפותזת איסטרברוק / אפקט פוקוס הנשק.
(ניסוי של ג'ונסון & סקוט)
ניסוי דומה של לופטוס ומסו:


מציגים לנבדקים סרט, פעם אחת בחור מוציא צ'ר כאשר ניגש לדוכן ופעם אחרת הוא מוציא אקדח

מהי טענתו הנגדית של pickel


לאפקט פוקוס הנשק?

אפקט האקדח נובע מכך שהאובייקט הוא לאטבעי בקונטקסט, ולכן מתמקדים בו - כאשר הראו לנבדקים הוצאה מפתיעה למשל של תרנגולת– נמצא אותו אפקט כמו התמקדות בכלי הנשק.

מהו


yerkes - doson law?

ביצוע אופטימלי הוא תחת רמות מתונות שלסטרס.


סטרס רב מדי או לחילופין סטרס מועט מדי


יובילו לביצוע לא אופטימלי.

איזה ניסוי סותר את הניסוי של פיקל (אשר סותר את טענת איסטרברוק על אפקט הנשק)?

נבדקים זכרו טוב יותר תמונות רגשיות.


תמונות יוצאות דופן הם זכרו אותו דבר כפי שזכרו תמונות נייטרליות, לא משנה איזה זמן התבוננות איפשרו להם.

מה הייתה מטרת הניסוי של


guy & challil


לגבי רגש וזיכרון?

לבדוק האם אנו זוכרים טוב יותר זיכרונות רגשיים בשל העובדה שאנו חושבים עליהם יותר ומספרים אותם יותר,


או בשל קידוד שונה.
נמצא שמקור הזיכרון הוא לא בשינון או סיפור, ולכן ככל הנראה יש שוני בקידוד עצמו.

מהי השפעת קורטיזול על זיכרון?

כאשר צופים בגירוי נייטרלי - אין לו השפעה.
כאשר צופים בגירוי מעורר רגשית + מתן קורטיזול - הזיכרון יישמר טוב יותר

כיצד גירוי רגשי מדמה מצב של אמנזיה רטרוגרדית?


כיצד יתבטא המצב אצל חולה ללא אמיגדלה?


מה ההבדל בין גברים ונשים?

בניסוי ראו שכאשר הציגו מילים רגשיות, לא זכרו את המילים שלפניהן.


כאשר הציגו מילים נייטרליות לא נראתה אותה תופעה.


את המילים הרגשיות זכרו טוב יותר מאשר את המילים הנייטרליות, ונראה שהזיכרון המוגבר הוא על חשבון משהו - וכך נוצרת אמנזיה רטרוגרדית.
חולה ללא אמיגדלה לא יזכור טוב יותר את המילים הרגשיות, ולא תיווצר אצלו אמנזיה רטרוגרדית.
גברים ונשים זכרו אותו דבר את המילים הרגשיות, אך אצל נשים האמנזיה הרטרוגרדית הייתה חזקה יותר.

איזו פעילות באמיגדלה ניתן לראות בין נשים וגברים בנוגע לזכרונות רגשיים?


(במחקרים של canli , cahill)

אצל נשים האמיגדלה השמאלית היא בקורלציה לתמונות רגשיות.


אצל גברים, בשלב הזיכרון, האמיגדלה הימני פעלה בזמן הצפייה בתמונות הרגשיות.
מסקנת הניסוי:


גברים ונשים מקדדים זיכרון רגשי באופן שונה.


המיספרה שמאל היא וורבלית יותר וזהו הסבר אפשרי.

מהן שתי התיאוריות המרכזיות בנוגע לא-סימטריה במוח הקשורה לעיבוד רגשי?

1. היפותזת ההמיספרה הימנית:


המיספרה ימין מעורבת בעיבוד של רגש, בעוד שהמיספרה שמאל קשורה בתהליכים קוגניטיביים.
2. the valence hypothesis:


ההמיספרה השמאלית עוסקת ברגשות חיוביים והימנית ברגשות שליליים.


מחקרים הראו שפגיעה בהמיספרה ימין גורמת לאנשים להפוך להומניים יותר, ופגיעה בהמיספרה שמאל גורמת להם להפוך לדיכאוניים.

מה ניתן לראות בסריקת PET


בקשר לפעילות האמיגדלה וההיפוקמפוס וקידוד זיכרונות חיוביים ושליליים?


מדוע הסריקה נעשית בשלב הקידוד?

האמיגדלה פעילה בזמן קידוד שלחוויות רגשיות חיוביות ושליליות, אבל לא בעת קידוד של זיכרון נייטרלי. כאשר מסתכלים על התמונות המעניינות – רקההיפוקמפוס יעבוד ולא האמיגדלה.
הסריקה נעשית בשלב הקידוד מכיוון שהטענה היא שזיכרון רגשי מקודד באופן שונה מזיכרון נייטרלי, וההבדל הוא לא בשלב השליפה.

למה תוביל לזיה באמיגדלה אצל בע"ח?

מצד אחד נראית צייתנות ורמות נמוכות של הורמון סטרסבדם ופחות הסתברות לפתח מחלות הקשורות בסטרס. הבעייתיות היא שהאמיגדלה גם מלמדתמצבים מסוכנים שצריך להימנע מהם.

כאשר מגרים את האמיגדלה וההיפותלמוס אצל בני אדם - מה יהיו התוצאות?

גירוי של האמיגדלה יוביל לתחושת פחד ומדדים פיזיולוגיים של פחד - אבל הם לא יבינו למה הם מפחדים.
גירוי של ההיפותלמוס - יוביל רק למדדים הפיזיולוגיים, ללא תחושת הפחד
כאשר מגרים את האמיגדלה את בע"ח הם ייראו כועסים ותוקפניים ויחשפו שיניים.

מה הראה החוקר


LeDoux


לגבי הצורך במודעות על מנת לפחד?

לא נדרשת מודעות על מנת לחוש פחד.


למשל אם רואים צינור וחושבים שזה נחש - תחושת הפחד מגיעה לפני המודעות לסכנה.


לכן לא צריך תיווך של הקורטקס על מנת לפחד.

מה זה


Implications of Two Roads


בקשר לתגובת פחד?

Low road:


זוהי תגובה חיונית להישרדות – אם נדמהשראינו נחש – עדיף שקודם נפחד ונברח ואחר כך נבין שזה לא נחש.
High road:


תגובה מדויקתיותר אך מושהית, אשר יכולה לפסול את תגובת האמיגדלה.

כאשר הראו לחולה SM


שהיא נטולת אמיגדלה


סרטים מעוררי רגשות - מה נמצא?

היא לא הגיבה בפחד כאשר היו סצנות מפחדות,


אבל כן ידעה להגיב בהתאם לרגשות אחרים.


היא מבינה למה אחרים מפחדים, אבל היא עצמה לא מפחדת.


אין לה יכולת לזהות רגש על פנים של אנשים או לזהות אנשים חשודים לפי הבעות פניהם.


היא לא יכולה ללמוד התניית פחד (היא גדלה בשכונה קשה אבל אין לה טראומה מזה)אצל חולות ללא אמיגדלה -


האם יש הבדל בפחד מגורם חיצוני או פנימי?


מה ניתן ללמוד מכך על תפקיד האמיגדלה?

כן -


כאשר הגורם הוא חיצוני - למשל נחש, הן לא מראות פחד.


כאשר הוא פנימי - למשל לשאוף פחמן דו חמצני, הן כן ידווחו על פניקה ותחושת פחד סובייקטיבית, וגם מדדים פיזיולוגיים ילמדו על פחד.
ההבדל מבני אדם בריאים -


הבריאים יפחדו בטריאל השני רק מהציפייה לשאיפה חוזרת של פחמן דו חמצני, והחולות ללא אמיגדלה לא יפחדו.
לכן ניתן ללמוד שלאמיגדלה יש תפקיד גם בלצפות סכנה ולעורר ולהכין את הגוף בהתאם.


בנוסף האמיגדלה מפנה קשב ותשומת לב לאובייקטים הרלוונטים לזיהוי פחד ועוזרת בגיוס אזורי מוח רלוונטים לתגובה.


אין זה אומר שבכל עת שהאמיגדלה עובדת-האדם מפחד. אלא היא פועלת כאשר האדם מתמקד בדברים אשר אכפת לו מהם.

איזה הבדל נראה בפעילות המוחית בזיכרון רגשי לעומת זיכרון על רגש?

האמיגדלה היא הזיכרון הריגושי והלא מודע,האמפליציטי, בעוד שMTL


הוא הזיכרון המודע והאקספליציטי יותר. הוא הזיכרון על רגש


אך קשה להפריד בין מהו הזיכרון המודע והלא מודע בהקשר לחוויה רגשית.

אילו תוצאות התניית פחד לריבוע כחול (גירוי מותנה) + שוק (לא מותנה)


נבדקים ללא אמיגדלה / ללא היפוקמפוס / ללא שניהם?

ללא אמיגדלה - לא יפחדו בתגובה לריבוע, אבל יידעו לומר באיזה צבע הוא
ללא היפוקמפוס - יפחדו, לא ידעו לומר איזה צבע
ללא שניהם - לא יפחדו ולא ידעו לומר איזה צבע
מבחינת מדדים פיזיולוגיים - שלושת הקבוצות הגיבו באותו אופן

מה נכון לגבי אנשים דיכאוניים וזיכרון של חוויות שליליות?באופן כללי דיכאון מוביל לזיכרון גרוע יותר


אבל דיכאוניים הם טובים יותר בזיכרון של חוויות שליליות

מה מאפיין זיכרון ופוסט טראומה?

באופן כללי קשב מופחת וביצועי זיכרון ירודים,


אבל הזיכרון לרמזים הקשורים בטראומה נשאר שלם.
יש זיכרונות יתר לזיכרונות חודרניים וטראומטיים, אך היעדר זיכרון לפרטים שונים בטראומה.
ישנה טענה שאם הנבדק יסדר את הסיפור בראש זה יעזור לו להתמודד עם הטראומה.


בנוסף, ישנה טענה שהזיכרון קיים - אך ישנה בעיה בשליפה שלו. זוהי אמנזיה טראומטית.

כיצד תפקוד ירוד של


PFC


משפיע על למידת הכחדה?

לא יכולה להתקיים למידת הכחדה ללא תפקוד תקין שלו

מהם ההסברים של


lyketsos


sheline


להשפעה של דיכאון על זיכרון?

lyketsos -


דיכאון מוביל לחוסר קשב, ולכן הזיכרון מלכתחילה לא מקודד כמו שצריך, ותהיה גם בעיה בשליפתו בשל כך
sheline -


קיים בסיס ביולוגי.


נשים עם דיכאון הן בעלות היפוקמפוס קטן יותר - אולי בשל רמות קורטיזול גבוהות המביאות להצטמקות
קשה לקבוע חד משמעית האם ריפוי הדיכאון יוביל לשיפור בזיכרון

כיצד מצב ריגושי דומה או שונה בעת השליפה והקידוד של הזיכרון משפיע על הצלחה בזיכרון?

אנשים זוכרים ושולפים טוב יותר זיכרון כשהם באותו מצב רוח בעת הקידוד והשליפה