Str Mrk Essay

20593 Words Jan 18th, 2012 83 Pages
Se spune că e inutil să opreşti scurgerea timpului şi că cel mai bine este să înveţi să mergi în aceeaşi direcţie cu el. Succesul deplin nu este asigurat atunci când priveşti dinspre tine spre ceea ce e în jurul tău, ci atunci când priveşti dinspre mediul în care exişti şi acţionezi către eul tău. Într-un mod asemănător funcţionează şi sistemul economic, cu toate componentele acestuia: pentru a-şi asigura succesul firmele au nevoie de o viziune asupra activităţii lor orientată din exterior către interior. Dacă firma poate înţelege schimbările care intervin permanent în cadrul mediului în care operează, atunci va putea profita din plin de eventualele ocazii favorabile ale pieţei, cu condiţia să se axeze pe reacţia la timp. Abordarea …show more content…
Există însă şi o serie de bariere în interpretarea noţiunii de planificare strategică, bariere ce influenţează implementarea procesului, putând genera activităţi ineficiente. În capitolul 2, cu titlul “Scurt istoric şi obiective”,se prezintă o scurtă istorie a concernului METRO AG pe plan internaţional şi cucerirea pieţei din România. Unitatea strategică METRO Sibiu şi scurta sa evoluţie, reprezintă punctul de pornire al lucrării, unitate ce va fi analizată pe parcursul următoarelor capitole. Capitolul “Analiza situaţiei strategice”, este o prezentare a situaţiei existente, o analiză a mediului intern şi extern în care firma îşi desfăşoară activitatea, pe baza căruia se va contura viitoarea strategie. Fiind cea mai amplă şi dificilă etapă a planificării, în care se analizează aspectele legate de situaţia stategică şi obiective, atenţia acordată este relevantă prin importanţa sa în activitatea viitoare a firmei. Partea cea mai dinamică a lucrării este prezentată în capitolul “Imple-mentarea strategiei”, în care se concretizează strategia, pe baza alternativelor strategice şi se previzionează efectele aplicării acesteia. Capitolul IV, “Alocarea resurselor şi controlul” prezintă atât sub aspect financiar, costul implementării strategiei, cât şi performanţele obţinute comparativ cu cele previzionate. Reprezentarea grafică, cu ajutorul programelor de marketing,

Related Documents