Essay Cisco Case Dutch

2261 Words Nov 29th, 2013 10 Pages
Paper 1 Cisco Systems

Inleiding
Cisco Systems heeft al jarenlang ervaring op het gebied van informatie uitwisselen tussen netwerken. De oprichters van dit bedrijf zijn Leonard Bosack en Sandy Lerner. Het hoofddoel van de onderneming was om oplossingen te vinden om netwerken op te zetten en te verbeteren. Het bedienen van de klant staat erg centraal binnen Cisco Systems, dit kwam sterk terug in het schrijven van het allereerste businessplan voor Cisco Systems. Tegenwoordig speelt de klanttevredenheid een grote rol binnen Cisco Systems en daarnaast is het belangrijk dat er sprake is van voortdurende ontwikkeling. De innovatie speelt een belangrijke rol om zo lange tijd mee te blijven doen in de markt en te veranderen.

Stelling
De
…show more content…
Cisco Systems is momenteel gericht op het proces “Task control”, dit betekent dat meer gefocust wordt op de uitvoering dan de strategie en het beleid. De pijlers volgens deze strategie zijn voornamelijk gericht op de korte termijn, waarbij de lange termijn dus te weinig aandacht krijgt. Het bedrijf is groot geworden door het overnemen van kleine andere bedrijven. Hierdoor is de communicatie momenteel niet optimaal. Door de lastige samenhang tussen verschillende bedrijven en de mate van decentralisatie wordt dit alleen maar lastiger.

De 4 P’s van strategie.
Om de huidige strategie van Cisco systems vast te stellen, kijken wij naar het model “4 P’s van strategie” van Henry Mintzberg.
Het model bevat 4 verschillende invalshoeken om de strategie weer te geven. Zie de figuur hieronder voor de verschillende invalshoeken.

De 4’P van strategie van Henry Mintzberg

Perspectief
Het strategisch perspectief geeft de richting aan die de organisatie van Cisco op wil om zijn doelstellingen te bereiken. Eigenlijk kan het perspectief gezien worden als de visie en missie van de organisatie. Vanaf 1992 heeft Cisco een marktaandeel van 85% in handen en daarmee is ze wereldmarktleider op het gebied netwerkoplossingen. Om dit hoge marktaandeel in handen te krijgen heeft Cisco altijd gestreefd naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. De visie van Cisco is om veranderingen, initiatieven en bijbehorende risico’s te

Related Documents