Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Güldürmek, gülümsetmek


Eğlendirmek

Amuse

İştah, yemek yeme isteği


Bir şeye yönelik büyük istek

Appetite

Alkışlamak


Takdir etmek

Applaud

Yaklaşık, tahmini, ortalama

Approximate

Uygun, münasip


Eğilimli, yatkın


Zeki, çabuk kavrayan

Apt

Duygu uyandırmak/harekete geçirmek


(ilgi/merak/şüphe uyandırmak)


Harekete geçirmek, canlandırmak

Arouse

Düzenlemek, ayarlamak, planlamak


Dizmek, düzeltmek, düzene sokmak


(şarkıyı) aranje etmek

Arrange

Yükselmek, yukarı çıkmak, tırmanmak


Daha üst bir mevkiye yükselmek


Tahta çıkmak

Ascend

Saptamak, bulmak, emin olmak

Ascertain

Utanmış, mahcup, utanan

Ashamed

Arzulamak, can atmak

Aspire

Saldırmak, hücum etmek


Rahatsız etmek, huzursuz etmek

Assail

Suikast yapmak, suikastle öldürmek

Assassinate

Fiili saldırı, darp, fiili tecavüz


Baskın, taarruz, askeri saldırı


Hamle, teşebbüs


Çok sert eleştiri, sözle saldırı

Assault

Toplanmak, biraraya gelmek


Birleştirmek, bir araya getirmek

Assemble

Canavar, çirkin mahluk (hayvan)


Kaba saba kişi, gaddar kimse

Beast

Küçültmek, aşağılamak, küçük görmek

Belittle

Sevecen, nazik, hoş, iyi kalpli


İyi huylu (tümör)

Benign

BleakBlemishClumsyCoatCoexistCollectColonizeCombatCombineCommentCommissionCommonCompassionDaydreamDispatch

DetachDignityDimDiscrete

Discreet

Disgusting

Dispute

EnlargeEnrol

Enslave

Entail

EnterpriseEntertainment

Entirety

Entitle

Essential

Estimate

Feed

Fit

Flimsy

Fluctuate

Fluent

Focus

Fond

Forbid

Found

Gorgeous

Grant

Grave

Greasy

Hail

Hire

Homogeneous

Huge

Humiliate

Imperative

Imperceptible

Imprison

Impulsive

Indebted

Indicate

Infamous

Lessen

Lethal

Mediate

Mention

Minute

Mischievous

Monitor

Nervous

Nourish

Omit

Opportunity

Oppose

Outgoing

Patient

Permanent

Permit

Pollute

Precise

Propose

Prosper

Protect

Random

Rare

RawSelect