• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/100

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

100 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Elde etmek, ele geçirmek, edinmek

Acquire

Aklamak, beraat ettirmek, yüzünün akıyla çıkarmak

Acquit

Etkinleştirmek, faaliyete geçirmek

Activate

Ulaşılabilir, erişilebilir, kullanılabilir, anlaması kolay, kolay anlaşılır


Konuşup tanıması kolay, arkadaş canlısı

Accesible

Ciddi, şiddetli, ağır (ağrı, hastalık vs.)


Çok hassas, keskin (duyular vs.)


Zeki, uyanık

Acute

Son derece kararlı, fikir değiştirmeyen

Adamant

Bağımlılık (uyuşturucu, alkol vs.)


Bağımlılık (bilgisayar, internet vs.)

Addiction

Resmi konuşma, nutuk, söylev, sesleniş


Hitap etmek, konuşma yapmak, belirli bir isimle/ünvanla hitap etmek


(Sorunla) ilgilenmek

Address

Yapışmak (yapıştırıcı, yağ, boya vs.)


Kurallara uymak, itaat etmek

Adhere

Yapıştırıcı, yapışkan madde

Adhesive

Bitişik, yakın, civarında, yanyana

Adjacent

Oturuma ara vermek, ertelemek

Adjourn

Yönetmek, icra etmek, idare etmek, uygulamak, sağlamak


(Sınav/anket yapmak/uygulamak)


(Adaleti yerine getirmek)


(İlk yardım uygulamak/ilaç vermek


(Ceza uygulamak/vermek)

Administer

İtiraf etmek, kabul etmek


Girmesine izin vermek, içeri almak


Üyeliğe kabul etmek


Hastaneye yatırmak

Admit

Evlat edinmek


Benimsemek, kabul etmek


Tavır takınmak

Adopt

Taparcasına sevmek, delicesine sevmek

Adore

Süslemek

Adorn

Şaşırtmak, kafasını karıştırmak

Baffle

İflas etmiş, batmış


(İflas etmek, iflasını açıklamak)

Bankrupt

Kelepir mal, kelepir


Anlaşma


Pazarlık etmek, pazarlık yapmak

Bargain

Taban, temel


Kaynak, dayanak, temel, çıkış noktası


(Fikre vs.) dayandırmak

Base

Dayanaksız, asılsız (iddia, suçlama vs.)

Baseless

Eğmek, eğilmek, bükmek, bükülmek

Bend

Etrafını sarmak, kuşatmak (askerle) Başına üşüşmek, etrafını sarmak


(Soru, mektup vs.) yağmuruna tutmak

Besiege

Şaşırtıcı, kafa karıştırıcı, afallatıcı

Bewildering

İki taraflı, iki yönlü

Bilateral

Isırmak

Bite

Tuhaf, garip, sıradışı

Bizarre

Şantaj yapmak

Blackmail

Patlamak, infilak


Ani hava akımı


Ani gürültü, ses patlaması


Havaya uçurmak, patlatmak

Blast

Büyük yangın


Yangındaki alevler


Parlaklık, ışıltı


Ani duygu patlaması, alevlenmesi

Blaze

Kanamak, kan kaybetmek


(Yoğun kan kaybetmek)


Boyası akmak, kusma yapmak

Bleed

Bulanık, net görülmeyen

Blurry

Böbürlenen, kendini beğenmiş

Boastful

Kaynamak, kaynatmakTepesi atmak, küplere binmek

Boil

Ayırtmak, yer ayırtmak

Book

Beyin fırtınası yapmak

Brainstorm

Emzirmek

Breastfeed

Heyecan verici, nefes kesici

Breathtaking

Çok iyi, etkileyici, çok başarılı


Çok zeki, becerikli


Parlak, ışıl ışıl

Brilliant

Okşamak, sevmek

Caress

Etçil, etle beslenen

Carnivorous

Oymak, içini oymak, oymacılık yapmak


Oyarak/kazıyarak yazı yazmak


Pişmiş eti kesip lokmalara ayırmak

Carve

Gelişigüzel, üstünkörü


Resmi olmayan, gündelik


Geçici, kalıcı olmayan


Şans eseri, rastlantı eseri

Casual

Ölen, yaralanan, zaiyat

Casualty

Facia, felaket, afet

Catastrophe

Yiyecek, içecek sağlamak (davet, tören)


İhtiyaçları karşılamak

Cater

Dikkatli, ihtimamlı, temkinli

Cautious

Durdurmak, sona erdirmek, bırakmak

Cease

Kutlamak, kutlama yapmak


Övmek, göklere çıkarmak

Celebrate

Ünlü kişi, şöhret

Celebrity

Sansürlemek

Censor

Emin, doğruluğundan emin


Kesin olacak, olması kesin


Belirli, bazı (hususlar, konular vs.)

Certain

Belgelemek, doğrulamak


Ruhsat vermek, yetkilendirmek

Certify

Zor görev, sorun, zorlayıcı mesele


Meydan okuyuş, düelloya davet


Doğruluğunu/yasallığını sorgulamak


Zorlamak, sınamak


Otoritesine karşı çıkmak, kafa tutmak

Challenge

Cesaret etmek, cüret etmek

Dare

Çürümek, çürütmek


Bozulmak, harabeye dönmek (zamanla)


Etki/güç kaybetmek, bozulmak

Decay

zgün, makul, koşulları iyi (iş vs.)


Terbiyeli, ahlaklı, uslu, edepli (kişi)


Yakışık alır, ahlaka uygun (eylem)

Decent

Yanıltıcı, aldatıcı, yanlış yönlendirici

Deceptive

Şifresini çözmek, anlamını çözmek

Decipher

Çürümek, çürütmek


Ayrışmak, ayrıştırmak, çözünmek

Decompose

Karşı gelmek, baş kaldırmak


(Açıklaması/tarifi/inanması çok zor)


Olağan dışı meydana gelmek

Defy

Kasti, bilerek, kasten


Dikkatli, yavaş, ihtiyatlı


Üzerinde düşünmek, ölçüp biçmek

Deliberate

Bir yere has yemek, özel yiyecek, duyarlılık, incelik, hassasiyet, kırılganlık

Delicacy

Lezzetli, leziz

Delicious

Zevk, haz


(Zevkle, zevk duyarak, haz içinde)


(Bir şeyden/yapmaktan haz duymak)

Delight

Heyecanlı, çılgına dönmüş

Delirious

Teslim etmek, gidip götürmek, vermek


Konuşma yapmak


Sözünü tutmak


(Doğurmak, doğum yapmak)

Deliver

Talep, talep etmek, istemek, gerektirmek


Gereklilik, ihtiyaç, gereksinim, rağbet, müşteri talebi, revaç, revaçta olmak, istenmek


(Bir şey için bir talepte bulunmak, talepleri karşılamak)


(İstendiğinde, talep edildiğinde)


(Genel istek üzerine)

Demand

Yıkmak, yok etmek


Bir fikri çürütmek

Demolish

İstekli, hevesli, yapmaya hazır

Eager

Para kazanmak


Kazanmak, haketmek, elde etmek


(Saygınlık/ün/şöhret/övgü kazanmak)

Earn

Ciddi ve samimi, ağır başlı, içten, azimli

Earnest

Kolaylık, rahatlık (kolayca, zorlanmadan)


Rahatlık, sakinlik, ferahlık, konfor (içi rahat, huzurlu olmak)


Hafiflemek, hafifletmek (acıyı, ağrıyı)


Rahatlamak, rahatlatmak (sorunu vs.) Vicdanını, kafasını rahatlatmak


Kolaylaştırmak

Ease

Tuhaf, sıradışı

Eccentric

Ekonomi yapmak, idareli harcamak

Economise

Yenilebilir

Edible

Baskıya hazırlamak

Edit

Eğitim vermek, eğitmek

Educate

Etkili, tesirli


Fiili, mevcut olan


Yürürlüğe giren, yürürlükte

Effective

Dışarı atmak, dışarı çıkartmak

Eject

Karmaşık, çok detaylı


Ayrıntılara inmek, detaylandırmak

Elaborate

Uydurmak (delil uydurmak/yaratmak)


İmal etmek

Fabricate

Müthiş, çok güzel, muhteşem


Çok büyük, devasa


Efsanevi, masallarda olan

Fabuluous

Kolaylaştırmak, olmasına yardım etmek

Facilitate

Gerçeklere dayanan, hakikate dayanan

Factual

Solmak, soldurmak


Yavaş yavaş yok olmak

Fade

Başarısız olmak


Bozulmak (makina, organ vs.)


Güçsüzleşmek (sağlık, görme yetisi vs.)


Hayal kırıklığına uğratmak

Fail

Belli belirsiz, çok az, güçsüz


İsteksiz, hevessiz


Yorgun, bitkin, bayılacak halde


Bayılmak

Faint

Uygun, kabul edilebilir


Adil, adaletli


Solgun, açık renkli

Fair

Riske atmak, kumar oynamak

Gamble

Toplanmak, biraraya gelmek


İnsanları toplamak, biraraya getirmek


(Eşyaları, nesneleri vs.) toplamak


(Bilgi, delil vs.) toplamak


(Hız, güç, kuvvet vs.) kazanmak


Anlamak

Gather

Dik dik bakmak, gözünü dikmek

Gaze

Üretmek, yaratmak, meydana getirmek

Generate

Eli açık, cömert


Bol, bolca, oldukça geniş

Generous

Deha, dahi


Dahilik, dehalık

Genius

Hakiki, halis, orijinal

Genuine

Atıp kurtulmak, elden çıkarmak

Get rid of

Dev


Büyük şirket, dev şirket

Giant

Mutlu, memnun


Minnettar, minnet duyan

Glad