Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hverjir eru kostir og gallar við vefforrit?
Kostir: aðgengileg án uppsetningar - þarf aðeins vafra og á mörgum mismunandi stýrikerfum, auðvelt að uppfæra, vafri sækir nýjustu útgáfu þegar hún er til, með HTML5 er möguleiki á að gera mjög gagnvirk viðmót. Ókostir: Þurfum í flestum tilfellum nettengingu, Offline first hugmyndafræðin og ný tækni eru þó að vinna gegn því, Engin leið til að "eiga" forritið - ef það er fjarlægt er það farið, Bundin af vöfrum, stuðning þeirra og notkun meðal almennings - þó alltaf minna og minna.
Hvað er MVC?
Model-view-controller: kom snemma fram þegar farið var að vinna með GUI, mikið notað í frameworkum fyrir vefforritun, Model - sér um gögnin okkar og ekkert annað, ekki bundið við view eða controller, View - birtir gögn og sendir aðgerðir til controller, getur verið sjálfstætt eða bundið við model, Controller - lætur view fá model gögn og túlkar aðgerðir, bundið við model og view. Helsti kostur MVC er að gera model endurnýtanleg án breytinga. Model er ekki háð því hvernig það er birt og því getum við einfaldað það.
Mismunandi gagnagrunnar?
Skiptist í: SQL sem skiptist í open source(MySQL, sqlite, postgresql) og lokaða (Oracle, MSSQL, DB2) síðan eru NoSQL (CoucheDB, MongoDB, redis, Cassandra).
Hvað eru frameworks þegar kemur að smíði vefforrita?
Leysa algeng vandamál og létta algeng verkefni. Hvetja til góðra vinnubragða, skipulags og endurnýtingar. Hvert forritunarumhverfi hefur uppá að bjóða mismunandi framework. Td Express fyrir Node.js.
Hvað er routing?
Er ferlið í að velja bestu leiðina í network. Framework geta hjálpað okkur við að útbúa góð og skýr URL. Friendly URL eru slóðir sem auðvelt er að lesa úr og nota, bæði af fólki og vélum. Einnig stuðningur vð gagnaflutning, td að senda heiltölu gegnum URL /blog/entry/1 skilar okkur færslu með id=1.
Hvað gera template?
Leyfa okkur að útbúa útlit óháð virkni, við fáum gögn og við birtum þau á ákveðinn hátt. Mörg template mál til.
Hvað er Jade?
Template engine.
Hvað eru i18n (internationalization) og l10n (localization)?
Stuðningur við að skrifa vefi sem hægt er að þýða - I18N eða internationalization. Stuðningur við þýðingar fyrir ákveðin svæði - L10N eða localization.
Hvernig geta framework hjálpað okkur með öryggi?
Með því að auðvelda okkur að auðkenna notendur - staðfesta að einhver hafi skráð sig
Hvað er ORM?
Object-relational mapping. Breytir gögnum í hluti og öfugt. Gerir vinnu með gagnagrunni einfaldari - við getum fengið hluti útfrá gögnum, breytt þeim og sent aftur í gagnagrunnþ
Hvað er single page application?
Ein síða í vefforriti sem hleður upp viðmóti, annað hvort í byrjun eða eftir þörfum. Göggn eru send á server þegar notandi framkvæmi aðgerðir (með Ajax) eða send til notanda frá server (td með websockets). Lógík færð frá server á client - "thin server".