• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hvað er Hyper Text?
Hugtakið um ólínulegan texta sem er tengdur við annan texta og hægt er að nálgast strax
Hvað er markup language?
Lýsing á skjali sem er setningarfræðilega aðgreind frá texta skjalsins. 3 flokkar: Presentational (markup falið fyrir notanda, t.d. Word), Procedural (markup innifalið í texta sem leiðbeiningar um aðgerðir á textann, t.d. LaTex) og Descriptive(markup gefur texta merkingu sem er óháður birtingu þess, t.d. HTML)
Hvað er SGML?

(Standard Generalized Markup Language)

ISO staðall sem skilgreinir almennt markup mál fyrir skjól. Byggir á tveimur hugmyndum: Að Markup ætti að vera lýsandi og að Markup ætti að vera strangt svo auðvelt sé að vinna úr því.
Hvað er XML? (Extensible Markup Language)
Markup Language sem er lesanlegt af bæði manneskjum og vélum, áhersla á einfaldleika og hið almenna.
Hvað er HTML5?
Stefnan að auka samvirkni (interoperability) og aðgengi að vefnum. Byggir ekki á SGML.
Hvað er DocType?
Document Type Declaration skilgreinir hvort og þá hvaða DTD við skrifum eftir. Ef að það er ekki til staðar að þá er quirks mode notað - vafri grf að síðan noti eldri, úrelta tækni til að birta síðu. Ef DOCTYPE bendir á rétt, staðlað DTD að þá er standards-comlpiant mode notað.
Hvað er DTD?
Document Type Definition skilgreinir markup fyrir SGML mál.
Hvað er element?
Einstakur hluti af vefsíðu og býr til tré með öðrum hlutum. Inniheldur önnur element eða textanóðu. Hvert element táknar merkingu, er semantic.

'p'Halló heimur'/p' er element sem skilgreinir setningu (paragraph=p) með textanóðuna 'Halló heimur'.

Hvað er tag?
Element byrja á tagi, t.d. 'p'. Element þurfa ekki, en ættu að enda á loka tagi, t.d. '/p'. Ef element hefur skilgreind attribute þá eru þau sett í tagið. Ef element hefur aðeins byrjunartag, þá getum við sjálflokað því (selfclosing), t.d. 'br/'.
Hvað er attribute?
Heiti-gildis par sem breytir elementi, t.d.' p class="foo" '. Gildið þarf ekki að vera umlukið gæsalöppum en það er æskilegt til að gildið sé skýrt. Sum attribute þarf aðeins að skilgreina með heiti, t.d. ' option selected '.
Hvað er XHTML? (Extensible HyperText Markup Language)
Vel formað XML svo hægt sé að þátta(parse) með XML. Tilraun til að láta HTML vera betur skilgreint og þá sem framlenging af XML en ekki SGML.
Hvað eru stafasett?
Notað svo vafri geti túlkað rétt. Við notum UTF-8 sem getur kóðað alla stafi í Unicode. Að sleppa þessu, eða að nota ekki ASCII samræmd stafasett, getur opnað á öryggisholur.
Hvað er ' HTML ' ?
' HTML ' er skilgreiningin á rót HTML síðu, inni í því er attribute-ið lan sem er æskilegt þar sem það skilgreinir á hvaða máli síðan er og er notuð af t.d. lesvöfrum til að velja tungumál.
Hvað er ' head ' ?
' head 'er yfirleitt fyrsta barn , lýsigögn um síðunar eru skilgreind þar. Í minnsta lagi skilgreinum við í hvaða stafasetti síðan er, , og titill síðunnar, .
Hvað er ' body '?
Skilgreinum meginmál síðunnar í ' body '. Notum HTML validator til að staðfesta að við séum að skrifa rétt markup, grípur mistök sem geta valdið okkur vandræðum og lætur okkur vita ef eitthvað vantar, t.d. fyrir aðgengi.
Hver eru helstu element í HTML5?
html, head og body.
Hvað eru id og class attribute og hvenær notum við þau?
id attribute er sett á t.d. input til að tengja við label sem að á við. id er einnig mikið notað fyrir stílingu. id þarf að vera unique í því documenti sem það er í. class attribute eru aðallega notað fyrir stílingu með CSS.
Hvernig útbúum við töflur í HTML?

.

Hvernig útbúum við form í HTML?

.

Hvað er merkingarfræði og afhverju horfum við til hennar þegar við skrifum HTML?

.

Hvað eru 'div' og 'span'

?

span og div er notað til að hópa saman elements svo hægt sé að stíla þau samtímis. Span er in-line og vanalega notað fyrir lítinn bút af HTML en div er block-line og notað á stærri búta af HTML.
Hvað er WCAG?
Staðall fyrir aðgengi. 3 tegundir: A,AA,AAA. (A minnst, 3A mest).
Hvað eru skjálesarar?
Lesa upp síður, þ.e. hvað er valið. Hugsað fyrir sjónskerta eða 'fatlanir'.
Hvað þarf að hafa í huga þegar við smíðum aðgengilega vefi?
Að allir geti notað vefina sem við erum að gera.
Hvað er ARIA?
Sett af attribute-um sem að þú getur bætt við HTML element.
Hvað er SEO?
Search Engine Optimization. Meðhöndlun á efni til að það komi frekar fram í leitarniðurstöðum. Gott efni og merkingarfræðilegt HTML!