• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Definition på hypertoni

BT >140/90 mmHg vid 3 mätningar

2 faktorer som tillsammans blir BT

Hjärtminutvolym (slagvolym x hjärtfrekvens) x perifert motstånd

3 organ/vävnader som styr BT i kroppen

Hjärtat: SV och HF


Blodkärl: perifer resistens


Njure: salt- och vätskebalansen

Hur mäter man BT

3 ggr efter 5-10 min vila


Ej rökning/kaffe 30 min före


Ej prata, varmt och gott - avslappnad


Båda armarna första gången - sen höger el vänster med högst tryck


Rätt manschettstorlek


Mät blodtrycket i hjärthöjdSymtom vid högt BT

Inga

Faktorer till essentiell hypertoni (95% av alla)

Kön


Ålder


Ärftlighet


Stress


Rökning


Motion


Salt

Faktorer till sekundär hypertoni (5%)

Njursjukdomar


Hormonella orsaker


Kärl

Varför är hypertoni farligt

Hjärtat ombildas (remodelling)


Blodkärlen ombildas (arterioskleros, ateroskleros)

Arterioskleros

Främst remodelling i tunica media. kärlstelhet, systoliskt tryck upp och pulstryck upp.

Ateroskleros

Främst remodelling i tunica intima. Påverkar hela kärlträdet, kan leda till ischemi och infarkt i målorganet.

Komplikationer av hypertoni

Stroke


HJärtinfarkt


HJärtsvikt


Arteriella kärlskador


Njurskada

Riskfaktorer som kan ge hjärt- och kärlsjukdom

Blodtryck


Blodsocker


Blodfetter


Rökning


Vikt


Motion


Kost

Vad skall man äta och inte äta för att motverka hjärt- och kärlsjukdom

Ät: grönsaker, rotsaker, fisk


Ät mindre: Salt, mejeriprodukter, godis

Behandling av hypertoni

Livsstilsförändringar: viktnedgång, mindre stress, motion, mindre alkohol, mindre salt (SBP ner 5-10 mm Hg)


Läkemedel: SBP minskar 10 mm Hg/preparatBlodtryckssänkande mediciner

ACE-hämmare


ARB


Diuretika


Calciumflödeshämmare


Betablockare


Aldosteroneantagonist


Alfablockare


CNS-hämmande

Arteriell insufficiens

Nedsatt arteriell cirkulation i benen pga ateroskleros, emboli eller mikrotromboser

Symtom till arteriell insufficiens

* Claudiocatio intermittens (fönstertittarsjuka) - vadsmärtor pga dålig syresättning och mjölksyra


* Kritisk ischemi - vilosmärtor, ischemiska sår, smärta vid höglägeFöljder/tecken på arteriell insufficiens

Sår som inte läker


Benet kallt/blekt vid HÖGLÄGE, rodnad och varm vid SITTANDE/STÅENDE.


Blåskimrande


Spröda, missfärgade tånaglarUtredning av arteriell insufficiens

Tå- och ankeltrycksmätning


Ultraljud


MRI


Angiografi

Behandling av arteriell insufficiens

Sluta röka!!


Livsstilsfaktorer


Gångträning


Smärtlindring


Ibland sätta ut blodtrycksmediciner


Operation


Amputation